Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Halloween

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Michaela Gondeková
Anotace: Jedná se o týdenní tematický plán určený pro děti ze speciální mateřské školy, který se pojí k svátku Halloween. Děti mají možnost seznámit se s tradicemi a zvyky Halloweenu prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: CD Ať žijí duchové, noty, klavír, přehrávač, igelitové pytlíky, dýně, nůž, lžíce, podložka, papíry, nůžky, provázek, lepidlo, obrázky, pastelky, baterka s vyměnitelnými sklíčky, CD Zvuky a ruchy, pracovní listy, čtvrtky, ruličky od toaletního papíru, text – povídání o Halloweenu
Klíčová slova: dýně, mateřská škola, halloween, strašidla, duchové

Záměr

 • seznámit děti s tradicemi a zvyky Halloweenu

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur
 • vytváření pozitivního vztahu k prostředí

Nabízené činnosti k tématu Halloween

Učitelka dětem přečte základní informace o svátku "Halloween".

  • Halloween se slaví 31. října, většinou dětmi, které se převlékají do strašidelných kostýmů a chodí koledovat o sladkosti od domu k domu.
  • Halloween se slaví v anglicky mluvících zemích – USA, Kanada, Velká Británie, Irsko, Austrálie, Nový Zéland.
  • Původní název byl z anglického All – hallow – even – předvečer, vigilie všech svatých, první nešpory.
  • Symboly Halloweenu – dýně, čarodějnice, duchové, ohně, barvy (černá a oranžová).
  • Dále viz přílohy Halloween a Povídání o Halloweenu – texty k tomuto svátku.
  • Společná diskuse na dané téma.

   Hra na strašidla

   • rytmizace na igelitové pytlíky (dítě uchopí igelitový pytlík mezi dlaně a snaží se s ním šustit do rytmu písní)
   • tanec na písně z filmu Ať žijí duchové – tanec strašidel s látkami – improvizace dětí – pohybové vyjádření strašidelné hudby

   Relaxace

   • zklidnění a odpočinek na píseň Leontýnka (píseň z filmu "Ať žijí duchové")
   • pozorování barevných duchů na stropě (učitelka svítí na strop baterkou a děti určují barvu ducha a místo kde se skrývá – učitelka postupně vymění všechna barevná sklíčka v baterce)
   • poslech zvuků z CD Zvuky a ruchy, které můžeme slyšet o Halloweenu (úlek, smích, výkřik) – napodobování zvuků, dramatizace

   Hra s jablky "Bobbing for Apples"

   • vyndávání jablka ústy z lavoru plné vody
   • děti ponoří do lavoru jablka a snaží se je ústy vyndat (někdo zvládne zakousnout se do jablka, někdo řeší vyndávání jablka uchopením jablka za stopku)

   Výtvarné tvoření

   • dlabání dýní (viz Příloha Dýně)
   • výzdoba třídy – halloweenské řetězy (obrázky dýní a strašidel), viz Příloha Výzdoba třídy – halloweenské řetězy
   • vybarvování obrázků dýní a duchů
   • výroba duchů z látek (hlavičku vyplníme papírem, látku svážeme provázkem, necháme děti navazovat provázky na cípy látky, nalepovat z různých materiálů oči, nos a pusu, nebo si je děti dokreslí fixem)
   • výroba netopýra z ruličky od toaletního papíru (viz Příloha Netopýr z ruličky)

   Pracovní list

   • strašidýlka – pracovní list je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání a koordinace ruky a oka (viz Příloha Pracovní list)
   • omalovánky – jsou zaměřeny na upevňování barev a rozvoj grafomotoriky (viz Příloha Halloweenské omalovánky)
   dýně a netopýr
   1. dýně a netopýr

    

   duchové
   2. duchové

    

   tvoření duchů
   3. tvoření duchů

    

   vázání provázků
   4. vázání provázků

    

   hrátky
   5. hrátky

   Evaluace tématu

   Domnívám se, že téma bylo pro děti zajímavé a splnilo můj pedagogický záměr, zároveň umožnilo naplňovat dílčí cíle ze všech pěti oblastí a přispělo k rozvoji klíčových kompetencí. Téma Halloween splnily požadavky na rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopnosti učení a projevovat se jako samostatná osobnost. Zvolená motivace byla dostatečně účinná pro celý tematický blok. Děti k nabízeným činnostem přistupovaly aktivně a s radostí. Toto téma také vedlo k součinnosti s rodiči, protože týden Halloweenu v MŠ vyvrcholil rejem masek, kterého se také účastnili rodiče.

   Děti nejvíce zaujaly pohybové a hudebně pohybové činnosti k tomuto tématu, velmi zajímavá byla také pro děti hra s jablky. Dětem se povedlo krásně si vyzdobit třídu na Halloween. Myslím si, že mohu považovat cíle i záměr za splněné.

   Anotované odkazy:
   Tvoříme z dýníNávod na vydlabání dýní s fotografickými ukázkami výsledků.
   Halloweeninformace o Halloweenu na Wikipedii
   Halloweenské omalovánkyomalovánky k vytisknutí s tématikou Halloweenu, součást webu i-creative.cz
   Zvířátka z ruliček od toaletního papíruNávod na výrobu různých zvířátek z papíru na podložce z ruličky od toaletního papíru.
   Přiřazené DUM:
   Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
   Přiřazené aktivity:
   Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
   V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
   Napište nám
   INFO
   Publikován: 25. 01. 2010
   Zobrazeno: 60480krát
   Hodnocení příspěvku
   Hodnocení týmu RVP:
   Hodnocení článku : 2.66665

   Hodnocení uživatelů:
   Hodnocení článku :
   Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

   zatím nikdo Hodnocení článku : 5
   zatím nikdo Hodnocení článku : 4
   zatím nikdo Hodnocení článku : 3
   zatím nikdo Hodnocení článku : 2
   zatím nikdo Hodnocení článku : 1
   Jak citovat tento materiál
   GONDEKOVÁ, Michaela. Halloween. Metodický portál: Články [online]. 25. 01. 2010, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLA/7197/HALLOWEEN.html>. ISSN 1802-4785.
   Licence Licence Creative Commons

   Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


   Komentáře RSS komentářů článku
   1.Autor: Veronika BaudyšováVloženo: 26. 01. 2010 19:53
   básnička Halloween Jednou venku, při setmění děti v strašidla se mění. V okně dýně, uvnitř svíčka. Halloweenská mají trička. Od domu k domu běhají a koledu všem říkají. Dejte nám sladkou koledu, nebo vám něco provedu. zdroj: http://www.predskolaci.cz
   Vložit komentář:

   Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.