Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hry a cvičení pro první tři roky života dítěte

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Penny Warner
Anotace: Článek nabízí ukázku několika her z publikace 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte. Konkrétně se jedná o čtyři hry pro věkovou kategorii 3 - 6 měsíců a dvě hry pro stáří 6 - 9 měsíců.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: hry, cvičení, portálkniha, novorozenec, kojenec, batole, předškolní dítě

O knize

Kniha je koncipována jako soubor námětů pro všestranný rozvoj nemluvňat a malých dětí. Činnosti vyplývající z publikace jsou zaměřeny na smyslové vnímání a rozumové schopnosti dětí, pohybové schopnosti, řeč a doruzumívání a prožívání emocí.

Kniha je členěna do kapitol podle věku dítěte (0 - 3 měsíce, 3 - 6 měsíců, 6 - 9 měsíců atd.).

Hry a cvičení pro věkovou kategorii 3 - 6 měsíců 


 

Hry a cvičení pro děti ve věku 6 - 9 měsíců


 


 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte.

Článek je v těchto kolekcích:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 08. 2013
Zobrazeno: 13971krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
WARNER, Penny. Hry a cvičení pro první tři roky života dítěte. Metodický portál: Články [online]. 14. 08. 2013, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLA/17661/HRY-A-CVICENI-PRO-PRVNI-TRI-ROKY-ZIVOTA-DITETE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.