Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sport II

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek nabízí předškolákům zábavné úkoly na téma sport. Děti si zasportují hodem na cíl, chůzí po kruhu či hrátkami se stuhou. Při hře Člověče, nezlob si procvičí předmatematické dovednosti, na stavbách věží rozvinou prostorovou představivost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zachovávat správné držení těla
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: rozvoj řeči, přípravná třída, předškoláci, rozvoj předmatematických představ, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj orientace v prostoru a čase, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj hrubé motoriky

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma sport v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny zejména pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Hrubá motorika – trefa na cíl

Učitel připraví aktivity pro hod či kop na cíl. Např. hod míčkem do plechovek, na kuželky, hod míčkem do zástěny s vystřiženou dírou (větší kus kartonu nebo napnutá deka/látka s dírou ve středu), hokejka a puk, kop do branky, hod do basketbalového koše apod.

Hrubá motorika – tenisový míček

Děti stojí rozkročmo na měkké podložce, nohou posouvají tenisový míček vpřed a vzad, vpravo a vlevo, krouží. Poté míček pomačkávají palcem u nohy, postupně až k malíčku (silnější tlak nohy na míček). Postupně míček směřuje k plosce nohy až k patě. Nohy se vystřídají. Děti cvičí ve stoje, případně s oporou ruky o zeď.

Hrubá motorika – cvičení po kruhu

Učitel namaluje kruh (imituje puk, míč) křídou venku na beton nebo vyznačí barevnou lepicí páskou na linoleum. Děti v kruhu chodí po špičkách, po patách, pohopsávají jako vrabčáci, stojí na jedné noze s výdrží, stojí na druhé noze s výdrží, skáčou po jedné i druhé noze, skáčou snožmo, chodí po linii kruhu jako po provaze – udržují rovnováhu, chodí vzad, chodí jako čápi, skáčou jako žáby, stojí pevně na místě (zpevněný střed těla) – aby je nesfoukl větřík apod.

Jemná motorika – hry se stuhou

Děti se stuhou (různě barevné stuhy uvázané na kusu kratší tyče/obruče) ve stoje uvolňují nejdříve rameno, poté loket a zápěstí (krouživé opakované pohyby). Snaží se ve vzduchu stuhou nakreslit jednoduché sportovní potřeby (hokejka, puk, plovací kruh, zjednodušený tvar brusle, lyže apod.)

Grafomotorika

Pro uvolnění ruky děti několikrát obtahují předkreslený puk. Zpočátku na větší formát papíru, který postupně zmenšujeme.

Grafomotorika – grafomotorický prvek – svislé a vodorovné čáry, kruhy, ovály

Děti „dozdobují“ předkreslené sportovní náčiní: rukavice, hokejka, čepice, plavecký pás, ... K tomu používají svislé a vodorovné čáry, kruhy, ovály. Případně i spirály, vlnovky.

Předmatematické představy – Kolik kuželek/figurek zbylo?

Učitel připraví figurky od hry Člověče, nezlob se, které připomínají svým tvarem zmenšené kuželky. Šest figurek položí na podložku, poté některé schová do dlaně a ptá se, kolik jich je v dlani. Situaci několikrát obměňuje. Začíná s nižším počtem figurek, zpravidla od tří, závěrem není třeba jít na vyšší počet než 6.

Obměna: Učitel i žáci pracují na podložce s hromádkou figurek (6 figurek) a miskou. Podle zadání učitele vysypou z misky na podložku např. 3 figurky. Poté mají utvořit situaci, aby bylo o jednu figurku více/méně... Případně vytváří dvě hromádky, které porovnávají, a utváří obdobné situace.

Předmatematické představy – Člověče, nezlob se

Hrou Člověče, nezlob se děti podporují rozvoj předmatematických představ. Velmi prospěšná je práce s hrací kostkou s puntíky, děti tak rychle zrakem postřehnou množství puntíků na kostce.

Předmatematické představy – stupně vítězů, kostky

Učitel s dětmi sestaví z velkých pěnových kostek stupínky vítězů, které k některým sportům patří. Pracuje s pojmy nejvyšší stupínek, nejnižší.

Poté ve skupinách pracují s menšími pěnovými nebo dřevěnými kostkami, každá skupina pracuje se stejným počtem i barevným vyladěním kostek. Učitel ze své sady kostek postaví jednoduchou věž, skupinkám zadává úkoly na postavení stejné věže, vyšší věže, nižší věže, širší věže, užší věže. Obdobně učitel z kostek sestaví housenku, skupinky utváří housenku kratší, delší, jednu housenku ve předu a druhou vzadu apod.

Učitel připraví dvě stavby stejné šíře, liší se pouze výškou. Děti mají poznat, o kolik kostek je jedna stavba nižší než druhá. Nebo naopak, o kolik kostek je ta druhá stavba vyšší než ta první. Děti situaci nejlépe vyřeší tak, že stavby samy sestaví. Doporučuji stavby od sebe odlišit barevně, např. nižší modrá, vyšší žlutá.

Orientace v čase – Hurá, jdeme na výlet

Učitel se s dětmi chystá na výlet/vycházku do přírody. Aktivita se mírně vymyká z běžné režimu školky, proto si učitel s dětmi o výletu více popovídá. Připraví obrázky/makety reálných předmětů a pomocí těchto pomůcek dětem představí, jak bude následující den probíhat. Záchytnými body dle zvážení může být: sraz dětí před školkou v ranních hodinách – nastupování a odjezd autobusem – jízda autobusem – vystoupení a svačina v přírodě – vlastní program – oběd v přírodě – odpočinek v přírodě – odjezd autobusem zpět ke školce – předání dětí rodičům.

Den po výletě učitel s dětmi ještě tento výlet zpracuje. Nechá děti rozdělit do skupin, každá skupina vymyslí dva až tři záchytné body/situace, které se při výletu odehrály. Situace zakreslí na papír. Poté společně všechny skupiny pomocí namalované obrázkové osnovy vypráví, co se během výletového dne odehrálo. Co se stalo dříve, co později.

Orientace v prostoru – Na schovávanou na výletě

Jedno dítě piká, ostatní se schovávají. Hledač pojmenuje, kde objevené děti našel: Janička je pod keřem, Honza leží v trávě, David je na stromě, Eva za stromem, ..., Katka u je přední břízy...

Orientace v prostoru – Skrývačky na výletě

Děti pracují ve dvojicích, jeden člen skupiny schová předmět do přírody, druhý tentýž předmět hledá. Navaděč dává nápovědu: rovně, zastavit, dolů, nahoru, výš, níž, zahnout doprava, pod keřem, za pařezem apod.

Pantomima

Děti předvádějí sporty bez použití slov, ostatní hádají, o jaký sport se jedná.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • BOHÁČOVÁ, Š., CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.: Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Praha, Portál 1997. ISBN 80-7178-716-7.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 02. 2018
Zobrazeno: 7874krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.333333333333333
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Sport II. Metodický portál: Články [online]. 21. 02. 2018, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PKE/21529/SPORT-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 21. 02. 2018 09:20
Pokračování velmi inspirativního prvního dílu článku. Má-li učitel zájem vyzkoušet dané náměty, doporučila bych předem připravit strategie hodnocení a promyslet možná rizika, která by se při realizaci mohla vyskytnout. Oblast pohybových aktivit obzvláště v dnešní době nabývá na významu a umím si představit, že předložené aktivity mohou být jak efektivní tak efektní a zábavné pro děti předškolního věku.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.