Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Klubíčka přátelství

Ikona prakticky

Klubíčka přátelství

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jana Mlynková
Anotace: Činnosti zaměřené na prosociální chování dětí v mateřské škole. Činosti lze libovolně kombinovat a zařazovat během dne.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: ilustrační obrázky, kreslící materiál, CD Pohádky z pastelky - Jitka Molavcová (Rudná u Prahy : Master Music, p2003)
Klíčová slova: prosociální chování, pravidla chování, řád

Naše školka, školička,
pěkná je jak písnička.
Máme se v ní všichni rádi,
v ní jsou děti kamarádi.

Činnosti, které nás provázejí během roku

V rámci třídy

 • vytváření třídních pravidel vzájemné dohody a pohody zajímavou a poutavou formou, jejich dodržování
 • zařazování hodnotících kruhů – hodnocení výtvarných prací, toho, co se dnes stalo, co děti zažily, navozování diskuse o problému, jeho řešení
 • pomoc mladším, pomalejším kamarádům, při oblékání v šatně, na lehátku
 • pomoc kamarádovi při stolování, úklidu nádobí, rada
 • pomoc kamarádovi se stavbou, skládačkou, s úklidem hraček apod.
 • řešení konfliktů a problémů vzájemnou dohodou
 • hodnotíme kladně spontánní poděkování, prosbu, pomoc, pozdrav
 • kreslení obrázků pro nemocné kamarády, při pobytu venku vhodit do jeho poštovní schránky
 • povídáme si o dětech z dětských domovů, z jiných zemí, prohlížíme knihy a obrazový materiál
 • pozorování chování druhých – odsuzování, oceňování
 • vyřizování vzkazů
 • cvičení ve dvojicích, družstvech

V rámci školky

Činnosti vedou k propojení vnitřního světa tříd v mateřské škole, bližšího poznání.

 • společné akce pořádané školkou: vystoupení dětí, vynášení Morany, divadelní představení, výstavy, společné výlety
 • společné hry na pískovišti
 • společné činnosti a program na zahradě – zimní projekt, sáňkování
 • návštěvy všech "školáků" v základní škole
 • společné adventní zpívání u stromečku
 • spojování dětí na vycházky
 • společné spaní ve třídě
 • návštěva učitelek a dětí v jiných třídách – začátek školního roku – prohlídky školky
 • návštěva dětí z jiné třídy po vánoční nadílce – prohlídka dárků od Ježíška
 • zastupování nepřítomné učitelky ve třídě

Navrhované činnosti

Interakční hry:

Umíme si pomoci – povídáme si o přátelství, o pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Navodíme situaci, která se může přihodit. Tvůj kamarád pláče. Co uděláš? A jak pomůžeš kamarádovi, když sám na pomoc nestačíš? Pomůžeš i cizímu člověku? Jak se zachováš a proč?

Získáme představu o tom, co je přátelská pomoc a jaké chování do ní nepatří. Víme, že se můžeme v nesnázích vždy obrátit na paní učitelku, rodiče a rodinné příslušníky. Zároveň ale víme o nebezpečí před cizími lidmi.

 • Kamarádi"Našel jsem si kamaráda, ať si sedne vedle mne“ – zdůvodnění proč zrovna on.
 • Z očí do očí, k sobě zády, obličejem, hledej jiného kamaráda apod. – reakce na signál, znalost těla.
 • Tajná přátelství – pomoc tajně zvolenému kamarádovi.
 • Jak mě vidí děti, udělujeme kolečko příslušné barvy, která znamená předem dohodnutou vlastnost, diskuse – odhadujeme a odhalujeme klady a přednosti kamaráda.
 • Vadí Nevadí – odhadnout co mi vadí, co mě trápí, co chci zlepšit.
 • Jakou barvu má radost – výrazy v obličeji – obrázky, barvy, nálady.
 • Klubíčka a koťátka – hry s klubíčkem.

Prosociální hry:

 • Žili byli dva pánové – Ejchuchu a Achich – jak je poznáme, jak se chovali, předvádíme, prožíváme náladu, přemýšlíme, co mají na sobě, jak vypadají před zrcadlem, vymýšlení příběhů, pohádek (rozlišujeme základní polaritu v pocitech, obě pocitové roviny jsou v pořádku).
 • Náladové karty – čtvrtka rozdělena na čtyři díly, nakresleny smajlíci: radost, smutek, strach, vztek, dokreslujeme pokoj, jaké použijeme barvy, rozhovor o pocitech, kdy jsem byl vzteklý, smutný apod.
 • Maminka a mláďátko – dvojice se hledají pomocí zvuků (i se zavázanýma očima).

Seznamovací hry:

 • Kutálej se, korálku, kutálej, kamaráda pro mě vyhledej! – jména.
 • Koulení míče – míč se jmenuje Ahoj, posílání kamarádovi – pozdrav.
 • Klubíčko – posíláme klubko a navazujeme přátelství, vytváříme pavučinku.
 • Na slimáky – hra ve dvojicích, na signál se spojí určenou částí těla.
 • Tichá voda – poznáváme kamaráda hmatem

O perníkové chaloupce aneb Kdo za to může?

 • rozdělení rolí
 • dramatizace pohádky
 • komentáře a otázky k příběhu, proč?
 • Bylo to tak správné?
 • výtvarná činnost
 • reflexe

Vyprávění pohádky o Budulíkovi

 • narativní (vypravěčská) pantomima
 • vyprávění a poslech pohádky
 • diskuse – Kdy bylo Budulínkovi nejhůře? Kdy měl největší strach? Radost?

Barevné kamínky - jak se cítíme:
(Přikrylová Milada Plus s. r. o.)

Soubor obrázků je určen pro skupinové a individuální činnosti. Naším záměrem je utváření vztahů dítěte k jinému dítěti, vzájemná komunikace, posilování prosociálních vztahů, postojů, vyjádření emocí a nálad.

Říkanka – Jak se cítíme

Jak se dneska cítíme,
proč se někdy zlobíme?
A proč máme slzičky,
jsme jen malé dětičky.

A kdo není miminko,
nevzteká se, maminko,
pěkným slůvkem požádá,
a co chce, pak vždycky má.

Šťastné ruce – Ve školce každý den používáme ruce. Dají se však používat hezky? Rukama tleskáme, jemně se dotýkáme ostatních, podáváme si hračky, máváme na pozdrav. Uděláme si obrysy rukou, vybarvíme. V komunitním kruhu si povídáme o nějakém hezkém způsobu používání rukou. Můžeme si vymyslet i nějaké smluvené signály.

Kouzelníkova zahrádka děti na hudbu tancují, chodí po zahrádce,  přerušení hudby – zakletí kouzelníkem, vysvobození – pohlazením.

Kouzené království král chodí v kruhu dětí, každý u koho se zastaví, musí mu říci něco hezkého, usmát se na něj apod., lze vyměnit krále za další děti.

Kreslíme pocit – radost, radost kamaráda, veselost, smutek, strach, úzkost, křik apod.

Říkanka:
Tleskni vpředu, tleskni vzadu, dám ti jednu dobrou radu.
Na svět se jen usmívej, dobré věci lidem přej!

Stopovaná – dvě domluvené třídy, dopisy, plnění úkolů, hledání kamarádů a pokladu.

Výroba dárku pro jinou třídu překvapení.

Pozvání na karnevalovou přehlídku – návštěva jiné třídy, společné hry, tanec, zábava, příprava pohoštění pro kamarády nebo rodiče.

Práce s CD Pastelka píseň „Namaluj" – při poslechu písničky děti vnímají text a poté kreslí cokoli podle nálad – co je trápí, z čeho mají strach, radost, co je těší apod. Povídáme si nad obrázky, jak kamarádovi lze pomoci a vyřešit jeho případný problém.

Ať jsme všichni kamarádi,
ať se máme všichni rádi,
ať je krásně na světě,
na té modré planetě.

Citace a použitá literatura:
[1] - PŘIKRYLOVÁ, Milada. Rok s barevnými kamínky. Kroměříž : Plus, 2006. ISBN 978-80-87165-21-8 . 
[2] - SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Raabe, 2007. ISBN 978-80-86307-39-8. 
[3] - KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3 . 
[4] - CLAYCOMBOVÁ, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-069-3. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 12. 2009
Zobrazeno: 21926krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MLYNKOVÁ, Jana. Klubíčka přátelství. Metodický portál: Články [online]. 10. 12. 2009, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/7395/KLUBICKA-PRATELSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.