Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > Proč jsou moře slaná?

Ikona prakticky

Proč jsou moře slaná?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petra Machalová
Anotace: Příspěvek přináší návod, jak jednoduše, ale účinně odpovědět žákům na některé základní otázky zemské hydrosféry - pomocí internetu či encyklopedie a pracovního listu, který žáci sami vyplňují.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Přírodní obraz Země » porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Sůl, 1 l vody, miska, lžíce, červené potravinářské barvivo,
Atlas Encyklopedie nebo přístup na internet
Klíčová slova: Člověk a příroda, Přírodopis, Zeměpis, environmentální výchova, salanita, oceán, hydrosféra, delta
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Při výuce tohoto tématu žáci často kladou následující otázky:

 • Proč je voda v oceánech slaná?
 • Odkud sůl v mořích pochází?
 • Jak vznikají vlny na moři?

Tyto otázky mají celkem jednoduché odpovědi, ale… z vlastní zkušenosti víte, že to, co si sami prožijete a vyzkoušíte, si také lépe pamatujete. Učení prožitkem je tedy daleko efektivnější, podporuje rozvoj logického myšlení a tvorby vlastního názoru. Žáci učivu lépe porozumí, získané informace jsou schopni lépe zpracovávat a třídit. Během vyplňování pracovního listu musí také vzájemně komunikovat a vyslechnout argumentaci svého spolužáka.

Učivo se opírá o samostatnou, respektive skupinovou, práci žáků, kteří během jedné vyučovací hodiny musí vyplnit pracovní list. Učitel působí jako konzultant a žákům pouze radí, kde mohou nalézt odpovědi na konkrétní otázky.

Příprava na hodinu není nikterak složitá. Předem žákům sdělíte, co si mají na následující hodinu donést, a připravíte encyklopedie či přístup na internet.

Učivu předchází hodina, která žáky seznamuje z hydrosférou jako celkem. Každý žák by tedy měl naplnit očekávaný výstup:

 • nalezne na mapách všechny části světového oceánu a vysvětlí v něm probíhající procesy, vysvětlí funkce světového oceánu.

Neuděláte chybu, když také předem sdělíte, jakého okruhu se bude hodina týkat, a použijete otázky z úvodní části textu. Žáci budou předem namotivovaní, což je velká výhoda při skupinové práci.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf118 kBpracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 10. 2006
Zobrazeno: 14908krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHALOVÁ, . Proč jsou moře slaná?. Metodický portál: Články [online]. 30. 10. 2006, [cit. 2020-08-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Přírodopis/970/PROC-JSOU-MORE-SLANA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.