Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dob...

Ikona informativni

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Autor: Památník Karla Čapka
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.
Klíčová slova: výtvarná výchova, dějepis, český jazyk, přírodopis, Památník Karla Čapka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Empírová vila, kterou spisovatel Karel Čapek užíval jako letní sídlo v letech 1935-38, dnes návštěvníkům nabízí stálou výstavu o jeho životě a díle. Zachovaná Čapkova pracovna přibližuje atmosféru doby a je malým pohledem do soukromí...

 
 

Další dvě expozice jsou věnované manželce, herečce a spisovatelce Olze Scheinpflugové a příteli Ferdinandu Peroutkovi, významnému prvorepublikovému novináři. V projekční místnosti v přízemí se konají dočasné výstavy, tematické anebo autorské; kulturní pořady, čtení, recitační soutěže či semináře pro menší počet zúčastněných se uskutečňují v pracovně.

 
 

Dům je uprostřed velké zahrady pod hrází rybníka v klidném přírodním prostředí. Mnohé stromy a keře ještě pamatují nadšeného zahradníka - spisovatele. Právě zahrada se stává místem konání větších akcí pro veřejnost a zároveň je místem odpočinku pro všechny generace. Zvídavé turisty potěší naučná stezka (houbařský okruh Karla Čapka).

Vstřícnost památníku a jeho okolí k návštěvníkům ocenila Síť mateřských center v kampani Společnost přátelská rodině na celorepublikové úrovni.

Dětská keramika v zahradě
Dětská keramika v zahradě
 
 
 

Vzdělávací nabídka pro školy

Stálé programy

Památník umožňuje prohlídku expozic s odborným výkladem, zohledňujícím věk a zájmy školních skupin (mateřských škol, rodinné školy, ZŠ, gymnázií, odborných škol a učilišť, studentů některých vysokých škol, Letní školy slovanských studií při UK Praha...).

Výklad je veden podle možnosti interaktivním způsobem, který přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:

 • k vyjadřovacím schopnostem
 • k vnímání krásy rodné řeči
 • k tvorbě vlastního názoru, k popisu vztahu historie
  a současnosti
 • k rozvoji občanských a humánních postojů
 • ke vzájemné komunikaci

Doprovodné filmy (od pohádek až po umělecký dokument) doplňují výklad průvodce.

Pro mladší a starší školáky jsou připraveny pracovní listy (viz Příloha).

Knížky ke kávě a čaji - rozečtenou si můžete odnést domů...
Knížky ke kávě a čaji - rozečtenou si můžete odnést domů...
 
Příležitostné programy

Vzhledem k  možnostem památníku jsou další aktivity sjednvány tak, že památník poskytuje zázemí, případně svého pracovníka podle typu programu a škola realizuje své záměry sama.

Tak probíhají:

 • ekologické programy, literární semináře (Gymnázium K. Čapka Dobříš)
 • recitační soutěž (ZŠ regionu)
 • dětské divadelní přehlídky v zahradě (region)
 • řetězové provázení (ZŠ Dobříš)
 • výtvarně - literární plenéry (Klášterec n. Ohří,
  Frýdlant v Čechách)
 • malířské dny v zahradě (ZUŠ a Gymnázium K. Čapka Dobříš)

Úspěšná je spolupráce s Městskou knihovnou Dobříš (Noc s Andersenem - tajuplné noční čtení v pracovně K. Čapka, akce Celé Česko čte dětem, které v památníku vrcholí) a s Mateřským centrem Dobříšek (Celé Česko čte dětem, Výtvarný plenér pro veřejnost).

Cele Česko čte dětem
 
 
Cele Česko čte dětem
Celé Česko čte dětem
 

Pravidelné akce Památníku Karla Čapka jsou určeny široké veřejnosti a mají stálý měsíc konání:

 • duben - jarní vernisáž nové dočasné výstavy, kulturní program (zahájení sezóny)
 • květen - Den pejsků, pestré rodinné odpoledne pro dvou i čtyřnohé návštěvníky
 • srpen - výtvarný plenér pro veřejnost, každoročně s jinou motivací
 • září - Svátek barevného listí, zahradní slavnost plná zážitků

Aktuální informace viz www.capek-karel-pamatnik.cz

Hasičská stříkačka z třicátých let
Hasičská stříkačka z třicátých let
 
Mladé modistky
Mladé modistky
 
Kurzy a semináře pro pedagogy

Památník Karla Čapka se může na těchto aktivitách podílet podobně jako v případě školních programů, tj. po vzájemné domluvě a podle svých možností. (Takto proběhlo v památníku školení učitelů 1. stupně oblastních ZŠ pod vedením Ondřeje Kepky na téma Jak učit kvalitnímu přednesu a recitaci.)

Informační zdroje

Archiv Památníku Karla Čapka: fotodokumentace, videa z jednotlivých akcí
Památník také umožňuje badatelskou práci ve svém archivu.

Otevírací doba:
duben - říjen v úterý až neděli od 9-17 hodin
listopad - březen v pondělí až pátek od 9-16 hodin

Památník je značený po komunikaci z Dobříše směr Stará Huť.

 
 
 
 
 
 
Kontaktní adresy

262 02 Stará Huť 125
tel. 318 522 265
e-mail: pamatnik.vanova@tiscali.cz, www.capek-karel-pamatnik.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 05. 2009
Zobrazeno: 7647krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČAPKA, Karla. Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Metodický portál: Články [online]. 07. 05. 2009, [cit. 2020-04-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Přírodopis/3098/PAMATNIK-KARLA-CAPKA-VE-STARE-HUTI-U-DOBRISE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.