Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > Arbor vitae – praktická taxonomie organi...

Ikona prakticky

Arbor vitae – praktická taxonomie organismů

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Tomáš Bartáček
Anotace: Motivační didaktická hra k práci při hodinách přírodopisu na ZŠ. Kromě samotné motivace slouží k upevňování znalostí z taxonomického řazení organismů. Rovněž může posloužit k opakování probrané látky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Tuhé kartičky na text, provázek
Klíčová slova: Člověk a příroda, Přírodopis, Biologie, genetika, systém, fylogenetický strom, kladogram

Tato metoda by měla pomoci žákům ujasnit si problematiku vývojových vztahů mezi organismy, fylogenetické návaznosti jednotlivých taxonů a upevnit představu fylogenetického stromu1. Žáci mají možnost pochopit současné trendy fylogenetického zkoumání, zařazování organismů do jednotlivých domén a podobně.

Metoda se dotýká těchto očekávaných výstupů RVP ZV2, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis, tematického okruhu Obecná biologie a genetika:

Žák:

  • rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů,
  • třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.
Postup

Žáci vytvoří fylogenetický strom života (zaměřený podle potřeby a rozsahu probírané látky, v našem případě především na doménu Eukarya). Každý z nich má u sebe celkem jakýkoliv přiměřeně dlouhý provázek. Žáci si rozlosují kartičky, které uvádí název konkrétního taxonu a klasifikační označení daného základního taxonu (příklady na obrázku). Vyučující se sám postaví na místo nejnižšího (nejpůvodnějšího) taxonu, společného předka (nebo tak umístí žáka s příslušnou kartou). Vybídne žáky, aby se k němu připojovali provázkem (každý žák svůj provázek podává vždy nižšímu taxonu) podle hierarchie taxonů na svých kartičkách. Způsob vytváření stromu je schematicky znázorněn na obrázku. Během činnosti žáci mezi sebou konzultují své postavení v rámci stromu.

Obr.
1. Obr.

Reflexe

Po dokončení stavby stromu (zapojení všech žáků) oznámí žáci své taxony od hierarchicky nejvyššího. Učitel (nebo pověřený žák) je zapisuje na tabuli v jejich postavení ve stromě. Hodnotí se a diskutuje správnost zapojení a nesprávně řazené taxony jsou postaveny na příslušné místo.

Námět na podobu kartiček

Nabízíme námět na podobu kartiček s jednotlivými taxony různé úrovně.

říše

živočichové

třída

vřeckovýtrusé

řád

dvoukřídlí

rod

pryskyřník

Poznámka: Při výrobě kartiček by měl učitel z didaktických důvodů dodržet pravidla českého biologického názvosloví (velká a malá písmena apod.); pro pokročilé žáky mohou být taxony uvedeny v latinském vědeckém názvosloví, opět však platí nutnost dodržení pravidel vědecké nomenklatury.


1 Doporučuji použít vědecké rozdělení organismů na domény a další taxony, jak jej popisuje například S. Rosypal, pokud jsou žáci na toto dělení z našich hodin zvyklí, metodu však lze aplikovat i na jiné školní dělení odpovídající svou náročností a složitostí věku a schopnostem žáků. Vždy se však držme systému, který je použit v naší výuce (!).
2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 7. 2007). VÚP Praha 2005.

RVP ZV (se změnami provedenými k 1. 7. 2007). Praha: VÚP, 2005.
Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003.

Citace a použitá literatura:
[1] - ROSYPAL, S. et al. Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 2003.  
[2] - RVP ZV (se změnami provedenými k 1. 7. 2007). Praha : Taurius, 2005.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 09. 2008
Zobrazeno: 7230krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BARTÁČEK, Tomáš. Arbor vitae – praktická taxonomie organismů. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2008, [cit. 2020-09-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Přírodopis/2614/ARBOR-VITAE---PRAKTICKA-TAXONOMIE-ORGANISMU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.