Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodopis...

Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodopis na nižším stupni gymnázia v Berouně

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Marie Štěpničková

Přinášíme ukázku učebních osnov vyučovacího předmětu Přírodopis pro nižší stupeň gymnázia v Berouně, která se může stát pomůckou při tvorbě vašeho ŠVP. Osnovy obsahují všechny povinné údaje dané strukturou ŠVP i údaje, které jsou „navíc". Pro čtenáře je text opatřen komentáři, vysvětlujícími a přibližujícími pozadí tvorby učebních osnov tak, aby čtenáři mohli z této ukázky načerpat co nejvíce potřebných informací pro svou práci.

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé části osnov spolu s komentáři rozčleněny do následujících příloh:

Obsahové a časové vymezení předmětu
Organizační vymezení předmětu; výchovné a vzdělávací strategie
Obsahové vymezení – začlenění průřezových témat
Organizační vymezení předmětu
Rozpracování vzdělávacího obsahu

Použitá literatura:
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Manuál pro tvorbu ŠVP

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám