Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > Přírodovědné portfolio

Ikona teoreticky

Přírodovědné portfolio

Ikona odbornost
Autor: Bohuslava Jochová
Anotace: Příspěvek se týká využití portfolia v přírodopisu. Ukazuje netradiční způsob výuky se zařazením modelové hodiny přírodopisu pro rodiče žáků.
Obor příspěvku:Přírodopis
Klíčová slova: Přírodopis, hodnocení, portfolio
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek byl převzat z publikace nakladatelství Verlag Dashöfer "Školní vzdělávací program krok za krokem."(Kapitola 4/5.9.3, s. 1 - 2, Kapitola 4/5.9.4, s. 1 - 4. Aktualizace listopad 2006.)
www.dashofer.cz


Přírodovědné portfolio je od letošního školního roku základním prostředkem pro sběr a archivaci produktů žáků a také bude sloužit jako prostředek průběžného vyhodnocování jejich práce. Pracovat s portfoliem začali i někteří učitelé na prvním stupni hlavně proto, že v přírodopisu a dalších přírodovědných předmětech na druhém stupni budou učitelé zohledňovat materiál žáků, který do portfolia uložili již na prvním stupni - každý žák bude navazovat na své zápisky a pozorování z prvního stupně (vytáhne si příslušný list a na něm bude stavět své další poznávání).

Hodnocení v přírodopisu

V průběhu vlastní pedagogické praxe jsem významnou měrou přešla od hodnocení vědomostí k evaluaci procesu učení a nemám pocit, že by se to negativně odráželo na vědomostech žáků. Stále se vyskytují žáci, kteří chtějí pracovat na úkolech biologické olympiády a v okresním měřítku jsou úspěšní. Většina ostatních žáků pracuje s větším zájmem. Zpočátku jsem však cítila nedůvěru rodičů a někdy i žáků v nové způsoby hodnocení - veřejnost stále ještě oceňuje objem "nabiflovaného" učiva a změna bude ještě vyžadovat dost času.

Tak, jak se žáci postupně seznamovali s aktivními metodami práce ve vyučování, vyvstala otázka: "Proč je potřeba se učit jinak?" Dostali jsme se se žáky až k diskusi o tom, co jim přinášejí jiné metody práce, a nakonec jsme se dobrali i k tomu, že potřebují znát pojem klíčové kompetence a vědět, které dovednosti se pod nimi skrývají a které konkrétně si při jednotlivých hodinách procvičujeme.

Na konci dvouhodiny přírodopisu pak hodnotíme nejen vědomosti, ale i jednotlivé složky klíčových kompetencí - komu co šlo snadno a kde se potřebuje ještě cvičit.

Co hodnotíme

V loňském školním roce jsem měla se žáky dohodnutý následující způsob hodnocení v přírodopisu (dohoda vzniká při první vyučovací hodině):

  • poznávání základních přírodnin k příslušnému tématu - znalostní
  • práci v hodinách na základě výstupů v zápiscích - obsah i forma zapsání (to je hodně o kompetencích, odvedené práci), hodnotím slovně, což je velmi časově náročné, ale žáci to oceňují a motivuje je to k další práci
  • při práci v hodinách využíváme často hodnocení práce v týmu - kdo, čím a jak mi pomohl, kdo moji práci rušil, které kompetence jsem si procvičoval
  • vyprávění k příslušnému tématu - o rostlinách, živočiších, dějích podle obrázků tak, jak se nám tematicky nabízejí; zde hodnotí slovně třída nebo skupina, která je posluchačem vyprávění (co oceňuji - co by mohlo být jinak, rada, nápad)
  • souhrnné testy za tematický celek - vědomostní charakter
  • sebehodnocení - probíhá zatím čtyřikrát ročně ve čtvrtletí, a to slovně a s využitím popisného jazyka; má motivační charakter - žáci si sami odpovídají na otázky: "Jaké mám cíle? S čím nemám problém, s čím mám problémy? Jak to můžu změnit, kdo mi může pomoci?" apod.; žáci hodnotí a já připojuji komentář s návrhem známky
Práce s rodiči

Proto, aby se o účincích aktivních metod výuky přesvědčili na vlastní kůži i rodiče mých žáků, sloužila modelová hodina přírodopisu pro rodiče. Zjistili tak, že i tímto způsobem práce získávají žáci dostatek poznatků a navíc mají šanci si věci prodiskutovat, dohledat a zasadit do vlastních myšlenkových struktur. Rodiče ocenili i to, že taková výuka rozvíjí u žáků také klíčové kompetence pro život, a pochopili, co se pod nimi skrývá.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 07. 2007
Zobrazeno: 6135krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JOCHOVÁ, . Přírodovědné portfolio. Metodický portál: Články [online]. 19. 07. 2007, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Přírodopis/1515/PRIRODOVEDNE-PORTFOLIO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.