Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > > > > Pilná jako včelička

Ikona prakticky

Pilná jako včelička

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Ludmila Bílková
Anotace: Příspěvek je námětem na zábavné a aktivní pojetí tématu včel a jejich života. Z žáků se stanou včeličky, které si zahrají hru, vyplní pracovní list, ve skupině pracovní list zkontrolují a seznámí se s praktickými ukázkami souvisejícími s včelím společenstvem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Barevné papíry, izolepa, šátky na oči, pracovní listy, pracovní texty
Klíčová slova: Člověk a příroda, Přírodopis

V následujícím textu nabízím námět na zábavné a aktivní pojetí tématu včel a jejich života. Z žáků se stanou včeličky, které si zahrají hru, vyplní pracovní list, ve skupině pracovní list zkontrolují a seznámí se s praktickými ukázkami souvisejícími s včelím společenstvem.

Motivace (10 min)

V samotném úvodu označíme zápěstí každého žáka barevným papírem. Potom přistoupíme k zadání úkolu:

Co znamenají jednotlivé barvy?

Tipy žáků a správná odpověď budou řečeny až v závěrečné části druhé hodiny. Zvolené 3 barvy odpovídají 3 základním členům dospělých včel ve společenstvu - královně, dělnicím a trubcům. Poměr jednotlivých barev ve třídě by měl tedy odpovídat jejich poměru ve skutečné kolonii (např. třída s 25 žáky: jedna královna, šest trubců, zbytek dělnice).

Od této chvíle se z třídy stává skupina včel. Jejich "práce" začíná kratičkou pětiminutovou hrou. Žáci si šátkem zaváží oči, rozestavíme je rovnoměrně po celé ploše třídy (vyplatí se změnit klasické rozestavění lavic třeba v rozestavění do písmene U). Jeden žák (učitelem vybraný tak, aby o tom nikdo jiný nevěděl) si šátek sundá, vybere si místo a v tichosti vyčkává na svém místě. Po startu se začínají všichni pohybovat a bzučet (žádné jiné zvuky nejsou dovoleny). Úkolem ostatních je najít jednoho nebzučícího žáka postávajícího stranou, přestat bzučet a v klidu se k němu připojit. Hra končí ve chvíli, kdy jsou všichni nashromážděni kolem první tiché včeličky a nikdo již nevydává žádné zvuky.

Práce s pracovním listem (25 min)

V druhé fázi se žáci na chvíli vrátí do lavic, dostanou zadání práce s pracovním listem. Pracovní list může každý vyučující vytvořit podle vlastního vkusu. Já jsem vymyslela netradiční pracovní list, který odpovídá duchu celé dvouhodinové aktivity. Jeho základem je velmi zjednodušený obrázek včely, u jejíchž jednotlivých tělesných částí jsou otázky, na které by žáci měli odpovědět. Odpovědi napíší právě do těch jednotlivých částí těla včely. Pro zodpovězení otázek dáme žákům k dispozici pracovní texty, které rozvěsíme rovnoměrně po celé třídě či možných prostorách kolem třídy. Pro zvýšení pozornosti při práci s pracovními texty můžeme některé z nich vyvěsit dvakrát, obsah zachováme, jen je formálně odlišíme (např. změnou typu písma).

Pro samostatnou práci si stanovíme pravidla:

  • Každý pracuje samostatně, podle vlastního tempa.
  • Při práci nemluvíme se spolužáky ani jinak nerušíme své okolí.
  • Dodržíme stanovený časový limit (15 min).

Před započetím práce společně projdeme jednotlivé otázky v pracovním listu, abychom se ujistili, že jim všichni žáci rozumí.

Reflexe práce s pracovním listem (25 min)

Pracovní listy jsou vyplněny, žáci se vrátí zpět do svých lavic. V předposlední fázi následuje reflexe zpracování pracovních listů. Ta proběhne ve skupinkách po třech účastnících - žáci si vzájemně sdělují své vypracované odpovědi na otázky, popřípadě připisují informace, které je ještě zajímají a sami si je nezapsali. Učitel je v této fázi (stejně jako v předchozích) pozorovatelem, koordinátorem práce a případně radí při nejasnostech.

Pro celkovou názornost můžeme nabídnout k prohlédnutí (dle vybavení školy) různé včelí modely, nástěnné plakáty, obrázky v encyklopediích, ukázku usušené sbírky včelího společenstva či jiné dostupné včelí produkty (svíčky, propolis, voskové pláty).

Pro úplné zpracování obrázku včely na pracovním listu zadáme žákům ještě poslední kratičký úkol a tím zakončíme tuto část: žáci mají vybarvit tělo včely podle jejího skutečného zbarvení a do vodorovných pruhů napsat přídavná jména charakterizující tento druh hmyzu.

Závěrečná část (10 min)

V závěrečné fázi nás čeká objasnění barevného označení zápěstí žáků. Žáci jsou v lavicích seskupeni podle barev a diskutují o možných příčinách barevného rozdělení. Po správném rozřešení následuje společná kontrola vypracovaných otázek v pracovním listu. Může probíhat podle barevného rozdělení, každá skupina popíše "vlastní život". Na úplný závěr si poslechneme přídavná jména charakterizující včely a pracovní list nalepíme do sešitu.

Přílohy:
Pracovní texty
Obrázek včely

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf161 kBPracovní texty
Odstranitpdf50 kBObrázek včely
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 04. 2007
Zobrazeno: 8731krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BÍLKOVÁ, Ludmila. Pilná jako včelička. Metodický portál: Články [online]. 09. 04. 2007, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Přírodopis/1265/PILNA-JAKO-VCELICKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.