Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Virtuální tuning z fotografie (výuka grafických...

Ikona prakticky

Virtuální tuning z fotografie (výuka grafických programů)

Ikona prikladIkona blok
Autor: Mgr. Dagmar Přibylová
Anotace: Příklad dobré praxe je využitím motivace žáků z automobilní školy, kteří se ve svém volném čase hodně často zabývají tuningem aut. Téma je zajímá jak ve formě fotografií, které lze najít prostřednictvím internetu, tak v reálu, se kterým se mohou setkat v dílnách. Využila jsem tedy jejich zájmu o uvedené téma a snažila se přivést studenty k možnosti propojit své koníčky s budoucí praxí a ukázat jim i vhodný grafický program. Vlastní internet jim umožňuje srovnávat své vlastní projekty se současnými designérskými trendy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence H » Personální a sociální kompetence
 2. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence H » Kompetence k učení
Očekávaný výstup:
 1. Odborné vzdělávání » Technická odvětví » Strojírenství a strojírenská výroba » 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: počítačová učebna s 16+1 pracovními místy, barevná laserová tiskárna, scanner, dataprojektor + promítací plátno, digitální fotoaparát, grafický program, vlastní prezentace, časopisy o tuningu, prospekty výrobců automobilů
Klíčová slova: projekt, fotografie, individuální programování, tuning, grafický program

Cíl výuky:

Prezentovat příklad dobré praxe o využití motivace žáků z automobilní školy, kteří se ve svém volném čase hodně často zabývají tuningem aut. Téma je zajímá jak ve formě fotografií, které lze najít prostřednictvím internetu, tak v reálu, se kterým se mohou setkat v dílnách. Autorka využila zájmu žáků o uvedené téma a snažila se je přivést k možnosti propojit své koníčky s budoucí praxí a ukázat jim i vhodný grafický program. Vlastní internet jim umožňuje srovnávat své vlastní projekty se současnými designérskými trendy.

Kontext

Činnosti se účastní dvě paralelní třídy rozdělené na 4 dílčí týmy - pracovní skupiny. Uvedená pracovní skupina, se kterou probíhá výuka, je polovinou původní třídy, tj. 15 žáků. Činnost probíhá v učebně IKT, každý žák má k dispozici počítač, na kterém stabilně pracuje a může si své projekty průběžně připravovat a zdokonalovat. Výuka probíhá kombinovanou metodou doprovodného výkladu učitele, průběžného promítání alternativních inspirativních projekcí automobilových designérských studií jednotlivých automobilových firem na plátno a vlastní tvůrčí aktivity a nápadů studentů. Studenti pracují naprosto individuálně - cílem je navodit atmosféru konkurence a tvůrčího soupeření.

Východiska

Realizace tematicky provázaných hodin bere základ v koordinaci několika činností:

 • prvotní seznámení s grafickým programem;
 • předpokládaná znalost stahování (zkopírování) obrázků z internetu;
 • práce s digitálním fotoaparátem.

Cíle

Hlavní vyučovací cíle

Následující syntézou svrchu uvedených aktivit směřuje závěr studijního celku ke schopnosti jednoho každého studenta prosadit svůj realizační záměr v konkurenci ostatních projektů a zúčastnit se objektivním způsobem výběru nejlepšího projektu v rámci zmíněné skupiny. Poté se celá skupina studentů zúčastní výsledné optimalizace vítězného tuningového projektu pro případnou malosériovou produkci či pokusné úpravy reálného automobilu do tuningové podoby.

Hlavní výchovné cíle

Naučit studenty aktivně využívat možnosti vlastního tvůrčího potenciálu, prosazovat své názory a hledat optimální cestu pro řešení konstrukčních, výrobních a designérských postupů.

Posilovat své schopnosti individuálního jednání, konfrontovat své nápady s výrobní praxí a účinně koordinovat své úsilí v rámci realizačního týmu.

Realizovat předpokládané výstupní kompetence sociální, interpersonální i kompetence ergonomického charakteru s přihlédnutím k psychologii práce a výrobní činnosti.

Vycházet z kompetencí k učení (výběr informací, optimálně zvolená metoda postupu, taktika a realizační strategie projektu).

Vytvářet naplnění kompetencí sociálních rolí v oblasti pracovního mikroprostředí v rámci kooperace a dělby práce zmíněného týmu. Následně fixovat kompetence komunikativní (hledání nejschůdnější varianty projektu, prosazování vlastních idejí s přihlédnutím k nutnému kompromisu při realizaci finálního produktu.

Realizace

Na vlastní činnost je vyhrazeno 22 vyučovacích hodin s následující strukturou:

 • 1. dvouhodina - seznámení s danou problematikou tuningu, ukázky již existujících variant a známých úprav vozidel (motivační část); předvedení možností grafického programu s přihlédnutím k automobilové tematice
 • 2.-5. dvouhodina - provedení jednoduchých úprav na nachystaném obrázku auta typu např.:
 • tónování skel vozu
 • vyhlazení karosérie vozu
 • úprava masky vozu
 • sportovní snížení vozu
 • výměna disků kol
 • Bodykit - výběr vhodného nárazníku
 • změna barvy vozu
 • instalace nápisů na karosérii
 • instalace mřížky do nárazníku
 • osvětlení vozu
 • úprava na coupe
 • úprava na cabrio, atd.

Výuka probíhá za využití dataprojektoru a připravené prezentace, učitel průběžně žáky motivuje a stimuluje. Kromě frontálního výkladu používá individuální přístup zaměřený na odstraňování dílčích nedostatků vzniklých v průběhu činnosti studentů. Základem je samostatná práce jednotlivců, pedagog funguje v roli koordinátora a neustále s žáky komunikuje. Cílem je vytvořit každému z účastníků programu dostatek času i prostoru na nezávislou práci.

 • 6. dvouhodina - práce s internetem, časopisy, prospekty - hledání vhodných typů vozidel určených k tuningu, výběr konkrétního auta k budoucím úpravám. Mimoškolní činnost - práce s digitálním fotoaparátem, hledání vhodných inspirací u reálně existujících automobilů.
 • 7.-10. dvouhodina - individuální práce na projektu. Vyučující průběžně kontroluje jednotlivé studenty a provádí drobné korekce jejich aktivit v případě, že potřebují jeho pomoci.
 • 11. dvouhodina - posouzení jednotlivých projektů a výběr vítězného, jeho úprava do finální podoby, uplatnění připomínek technického charakteru, předvedení vítězného projektu v grafické podobě. Studenti vybírají nejlepší projekt, zdůvodňují svoje rozhodnutí a snaží se prosadit i dílčí nápady konkurenčních projektů, pokud by vítězný projekt mohly obohatit.

Kontakt

Mgr. Dagmar Přibylová

SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí

pribylova@skola-auto.cz

Reflexe:

Pro většinu studentů byla uvedená činnost stimulujícím podnětem pro rozvoj jejich individuálních tuningových aktivit. Podařilo se vzbudit zájem o přípravu tuningu prostřednictvím grafického programu. Pochopili, že se jedná o výhodnou možnost před vlastní úpravou svého automobilu vidět výsledný vzhled projektu, a tím se vyvarovat zbytečných chyb při následující realizaci tuningu. Nejvíce problémů totiž vychází z problému estetické a výrobní kompatibility použitých dílů upraveného automobilu. Nepodařilo se zatím realizovat konstrukci auta dle vítězného projektu, protože by se jednalo o činnost finančně a časově náročnou, dalece přesahující možnosti daného předmětu i kolektivu – týmu. Lze však předpokládat využití získaných znalostí v další praxi studentů – práce v dílnách, návrhy alternativních úprav vybavení a vzhledu automobilů.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc499 kBUkázka prezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 31. 08. 2009
Zobrazeno: 6447krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŘIBYLOVÁ, Dagmar. Virtuální tuning z fotografie (výuka grafických programů). Metodický portál: Články [online]. 31. 08. 2009, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4539/VIRTUALNI-TUNING-Z-FOTOGRAFIE-VYUKA-GRAFICKYCH-PROGRAMU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.