Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Kolik asi stojí provoz domácnosti?

Ikona prakticky

Kolik asi stojí provoz domácnosti?

Ikona inspirace
Autor: Tomasz Nogol
Anotace: Materiál pracuje s výdaji domácnosti a návod na jejich výpočet. Vede žáky ke schopnosti předvídat, kalkulovat, vhodně reagovat na zvyšující se náklady, tímto přispívá k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Doplněno zamyšlením nad možnostmi úspory energií, omezením množství odpadů a celkovým dopadem na životní prostředí. Možno využít i v gymnaziálním vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Matematické kompetence » efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.
 2. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence H » Kompetence k řešení problémů » uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace;
 3. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence E a J » Občanské kompetence a kulturní povědomí » chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
Očekávaný výstup:
 1. Odborné vzdělávání » Všeobecné vzdělávání » Ekonomické vzdělávání
 2. Odborné vzdělávání » Ekologie, zemědělství a veterinářství » Ekologie a ochrana životního prostředí » 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
 3. Odborné vzdělávání » Všeobecné vzdělávání » Přírodovědné vzdělávání » Ekologie
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: životní prostředí, náklady, domácnost, finanční gramotnost

Ceny energií neustále stoupají, a tudíž zvyšují náklady na provoz domácnosti. Jedním ze stěžejních úkolů současného vzdělávání je naučit žáky orientovat se v často nepřehledném množství informací z této oblasti a tím rozvíjet jejich finanční gramotnost. Dodatečným problémem může být to, že se často setkáme s údaji záměrně zavádějícími nebo neúplnými, což je mnohdy úspěšný marketingový tah. Článek přináší návod na výpočet ceny za spotřebované energie a další výdaje domácnosti. Jedná se o hrubý odhad cen, jehož cílem není přesné vyčíslení, ale všeobecná orientace v nákladech. Vede žáky ke schopnosti předvídat, kalkulovat, reagovat na zvyšující se náklady a tímto přispívá k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Zároveň se žáci zamyslí nad možnostmi omezení spotřeby energií a vody, snížení množství produkovaného odpadu apod.

Náklady na provoz domácnosti:

 1. Měsíční/roční náklady na vodné a stočné.
 2. Měsíční/roční náklady na plyn.
 3. Měsíční/roční náklady na elektrickou energii.
 4. Měsíční/roční náklady na telefon.
 5. Měsíční/roční ostatní náklady (odpad, poplatek za TV a rozhlas, satelitní TV, denní tisk, pojištění domácnosti, bankovní poplatky, nově – komín).

Do výpočtů nejsou zařazeny výdaje za potraviny, lékařskou péči a léky, sport a aktivity, oděv a obuv, dovolenou, kulturu apod.

1. Měsíční/roční náklady na vodné a stočné
Materiál obsahuje návod (modelovou situaci) na hrubý odhad ceny za spotřebovanou vodu. Výpočet byl proveden na příkladě společnosti SmVak. U jiných společností se může výpočet poněkud lišit, avšak princip výpočtu zůstává přibližně stejný.

Poznámka:
Ve výpočtech nejsou zařazeny informace o jednotlivých cenách vodného a stočného, protože ty se mohou v různých krajích lišit. Nejde zde o přesný výpočet, ale výpočet pro laiky – rychlý a především přehledný.

Pomocí modelové situace žáci zjišťují hrubý odhad ceny za spotřebovanou vodu. Toto je realizováno pomocí následujících kroků:

 • Pravidelná kontrola vodoměru
 • Zjištění ceny vodného a stočného
 • Výpočet ceny spotřebované vody
 • Cvičení a úkoly

2. Měsíční/roční náklady na plyn
Materiál obsahuje návod (modelovou situaci) na hrubý odhad ceny za spotřebovaný plyn. Výpočet byl proveden na příkladě společnosti RWE. Žáci opět zjišťují hrubý odhad ceny za spotřebovaný zemní plyn dodávaný společností RWE na modelové situaci.

Jednotlivé kroky:

 1. Pravidelná kontrola plynoměru
 2. Zjištění spotřeby zemního plynu (přepočet z m³ na kWh)
 3. Zjištění ceny zemního plynu
  • Platba za distribuci
  • Platba za ostatní služby dodávky
 4. Výpočet částky zaplacené na zálohách
 5. Zjištění průběžného přeplatku/nedoplatku za první čtvrtletí
 6. Cvičení a úkoly

Materiál obsahuje navíc zamyšlení nad významem omezení spotřeby plynu v celosvětovém měřítku.

Témata a náměty:

 • Zemní plyn – plynné fosilní palivo (vznik, ložiska, těžba…)
 • Spalování zemního plynu – vliv na životní prostředí.
 • Význam pojmu neobnovitelné přírodní zdroje (rychlost čerpání, možnost jejich náhrady).

3. Měsíční/roční náklady na elektrickou energii.
Materiál opět vede ke kritickému zamyšlení nad množstvím spotřebované elektrické energie a učí odhadnout náklady s tím spojené. Výpočet byl proveden na příkladě společnosti ČEZ. U jiných společností se může výpočet poněkud lišit, avšak princip výpočtu zůstává přibližně stejný.

Poznámka:

Ve výpočtech nejsou zařazeny informace o jističích a jednotlivých sazbách, protože ty se mohou u různých domácností lišit. Nejde zde o přesný a komplikovaný výpočet, ale výpočet pro laiky – rychlý a především přehledný. Pomocí modelové situace žáci zjišťují hrubý odhad ceny za spotřebovanou elektrickou energii dodávanou společností ČEZ.

Toto je realizováno pomocí následujících kroků:

 • Pravidelná kontrola elektroměru
 • Zjištění ceny VT a NT
 • Výpočet ceny spotřebované elektrické energie
 • Výpočet částky zaplacené na zálohách
 • Zjištění průběžného přeplatku/nedoplatku za první čtvrtletí
 • Cvičení a úkoly

Náklady na elektrickou energii byly zpracovány formou samostatného DUM.

4. Měsíční/roční náklady na telefon
Stanovit jednoduchý výpočet nákladů na telefon v jednotlivých domácnostech není snadné. Různí operátoři na českém trhu nabízejí rozličné služby a tarify. Výdaje samozřejmě závisí také na rozsahu využívání.
Zřejmě každá domácnost disponuje alespoň jedním telefonem. Materiál pomůže žákům odhadnout, kolik jejich domácnost zaplatí měsíčně za telefon. Vede také k zamyšlení nad tím, zda je výhodnější využívat paušální platby nebo předplacených karet. O tom a dalších srovnáních žáci diskutují, což napomáhá k naplňování komunikačních a sociálních kompetencí.

5. Měsíční/roční ostatní náklady

 • Odpad
 • Poplatek za TV a rozhlas
 • Poplatek za satelitní TV
 • Denní tisk
 • Pojištění
 • Bankovní poplatky
 • Komín (nově od 1. 1. 2011)

Ve všech výše zmíněných výpočtech žáci vyčíslují měsíční a roční náklady, porovnávají výdaje se spolužáky, pátrají po příčinách rozdílných nákladů apod.

První a druhá kapitola (náklady na vodné a stočné a náklady na plyn) obsahuje navíc návrh měsíčního projektu, v němž žáci vyčíslují náklady na spotřebu zemního plynu ve své domácnosti za jeden měsíc, odhadují roční spotřebu a následně porovnávají zjištěné výsledky se spolužáky. Hledají důvody, proč se jejich výsledky liší.
Dále se žáci zamyslí nad možností úspory energií, omezením množství odpadů a celkovým dopadem na životní prostředí. Tímto jsou žáci vedeni k zamyšlení nad dlouhodobě udržitelným rozvojem, který uspokojuje přítomnosti, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Kolik letos zaplatíme za elektřinu?Tomasz Nogol
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 06. 2011
Zobrazeno: 12289krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
2 uživatelé Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOGOL, Tomasz. Kolik asi stojí provoz domácnosti?. Metodický portál: Články [online]. 29. 06. 2011, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/11735/KOLIK-ASI-STOJI-PROVOZ-DOMACNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 29. 06. 2011 16:37
Článek je inspirativní a využitelných v různých oborech středního odborného vzdělávání.
1.Autor: Jana PetrůVloženo: 04. 07. 2011 20:56


Výborně zpracované pracovní listy i projekty, okamžitě k použití, jen se nemohu zbavit dojmu, že je to spíš pro základku. Sama jsem deváťákům dávala zpracovat vyúčtování (už nevím, jestli to byla voda nebo elektřina).

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.