Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Vzdělávací programy

Autor: Pavel Brabenec
Anotace:


Klíčová aktivita KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání národního projektu „Klíče pro život“ v rámci fáze „Tvorba vzdělávacích programů a výukových videofilmů“ vytvořila osm e-learningových vzdělávacích programů (viz níže) určených pro vedoucí pracovníky organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání.


Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
Klíčová slova: NIDM, neformální vzdělávání, Klíče pro život, standardizace organizací neformálního vzdělávání, e-learningové vzdělávací programy

Vzdělávací programy budou nabízeny v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání. Kompletní nabídka vzdělávání pro pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníky pracující s dětmi a mládeží v NNO je zveřejněna na vzdělávacím modulu Národního institutu dětí a mládeže (http://vm.nidm.cz). Současně budou kurzy nabízeny všem uživatelům online platformy pro řízení kvality organizací OLINA (v současné době se vytváří).

Inovativním prvkem vzdělávacích programů je samotný systém vzdělávání, který staví na on-line učení založeném na analýze případových studií z oblasti řízení organizací pracujících s dětmi a mládeží. Čtyři z osmi vzdělávacích programů (Efektivní komunikace a prezentace, Plánování a organizace práce, Řešení problémů, Vedení lidí) jsou navíc doplněny o výukové filmy vycházející z daných případových studií.

Cílem vzdělávacích programů je rozvíjet u účastníků jednotlivé vybrané kompetence a pomoci jim dosáhnout takové úrovně rozvoje kompetence, kterou potřebují k výkonu své práce. Obohatit jejich znalosti, zkušenosti, a přispět tak nejen k jejich dalšímu profesnímu, osobnímu rozvoji a lepším výsledkům, ale i rozvoji samotných organizací, které reprezentují.

Anotace vzdělávacích programů:

Efektivní komunikace a prezentace
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti efektivní komunikace a prezentace, tzn. aktivně komunikovat, správně prezentovat, naslouchat, argumentovat, poskytovat zpětnou vazbu a pracovat s neverbálními projevy osob.

Plánování a organizace práce
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti plánování a organizace práce, tzn. systematicky a objektivně plánovat a organizovat práci svou i ostatních, a to s přihlédnutím k cíli, prioritám, prostředkům, zdrojům a k času.

Projektové řízení
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení, tzn. schopnost přistupovat k aktivitám organizace jako k jednotlivým projektům, tj. rozplánovat činnosti organizace do jednotlivých akcí a ty pak realizovat s ohledem na termín, kvalitu, náklady a dosažení cílů.

Řešení problémů
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti řešení problémů, tzn. dovednosti definovat problém, umět jej analyzovat, hledat varianty řešení problémů, vybrat nejlepší variantu řešení, rozpracovat ji do akčního plánu a realizovat (eliminovat problém).

Řízení lidských zdrojů, personalistika
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů, personalistiky, tzn. znalost klíčových procesů, jako jsou strategické plánování, výběr zaměstnanců, jejich hodnocení a vzdělávání, znalost příslušné legislativy a schopnost vykonávat operativní personální agendu.

Strategické řízení
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti strategického řízení, tzn. stanovování cílů dle metodiky SMART, dovednosti vedoucí k definování vize a strategie rozvoje organizace v různých oblastech, vypracování plánů rozvoje, jejich naplňování, kontrola a využívání hodnotících nástrojů (SWOT, PEST).

Vedení lidí (leadership)
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti vedení lidí, tzn. záměr a vůle se ujímat role vůdce skupiny, vytvářet vize, motivovat a posilovat vůli jako celku k dosažení cíle, umět přesvědčovat a rozhodovat atd.

Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů – (fundraising)
Cílem tohoto e-learningového programu je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti v oblasti vyhledávání a zajišťování finančních zdrojů, tzn. využívání metod fundraisingu, zpracování projektu a mapu potenciálních donátorů, příprava materiálů, stanovení fundraisingového plánu organizace apod.

 

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě vzdělávacích programů podíleli.

Pavel Brabenec
garant Standardizace

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 09. 2012
Zobrazeno: 2487krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRABENEC, Pavel. Vzdělávací programy. Metodický portál: Články [online]. 26. 09. 2012, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NF/16509/VZDELAVACI-PROGRAMY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.