Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským... > Kroužek výtvarných technik pro děti se speciálními...

Ikona informativni

Kroužek výtvarných technik pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Danuše Netolická

    

   Nacházím se ve školní družině při ZŠ Habrmanova v České Třebové. Právě zde probíhá pilotáž vzdělávacího programu „Kroužek výtvarných technik pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami“, který vede Lenka Elblová, předsedkyně občanského sdružení Červenka. Prostředí družiny je prostorné, čisté a dokonce jsou zde i klece se zajímavými zvířecími mazlíčky jako jsou potkani, křečci a papoušek.
   Zájmový kroužek probíhá jednou týdně 1,5 hodiny a předpokládaná účast je 14 dětí. V tuto chvíli je zde 12 děvčátek. Přítomny jsou 3 dívky ze sociálně slabé rodiny, jedna dívka z jiného kulturního prostředí a jedna dívka s intelektem na horní hranici podprůměru. Vzdělávací program je zaměřen na zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmového vzdělávání a zároveň naučit děti nenásilnou formou toleranci, pomoci a spolupráci při práci ve výtvarném kroužku. Jedná se tedy o společnou zájmovou pravidelnou aktivitu dětí ze základní školy ve věku od 6 -12 let a to jak dětí se SVP, tak z intaktní skupiny.
      Na dnešní den si připravila vedoucí kroužku pro děti ukončení výroby velkých papírových ryb. Je použito techniky kašírování, která spočívá ve vrstvení natrhaného novinového papíru na nafouklé balónky, případně PET lahve za pomoci tapetového lepidla. Tvarování pomáhá karton – ploutve, hlava, krabičky od vajíček. Stočený hedvábný papír používají děti na vytvoření očí a tlamičky. Když je polotovar dostatečně navrstvený a zaschlý, tak jej děti natírají latexem. Pro výslednou podobu používají akrylové barvy „KRESBA“, které rychle zasychají. Dále používají nakoupené mrkací oči, tavnou pistoli s lepidlem a plastová očka do vatových předmětů k zavěšení výrobku.

    Děvčátka dokáží samostatně pracovat a navzá jem si pomáhat a podporovat se. Formulují a vyjadřují své myšlenky, názory, učí se hledat vhodné řešení. Při vytváření uplatňují představivost, výtvarné myšlení. Vedoucí kroužku usměrňuje činnost a pomáhá radou, případně prací s lepicí pistolí, aby se děti nepopálily. Všechny mají nesmírnou radost ze svého výrobku. Pracují samostatně, ve dvojici nebo si vzájemně vypomáhají přidržením, donesením potřebného materiálu nebo pomůcek.
     Vedoucí kroužku připravuje a vysvětluje postupy, motivuje a povzbuzuje děti k činnosti, zajišťuje pomůcky, materiál, podílí se na prezentaci činnosti. Vše je připraveno tak, aby děti mohly pracovat a zároveň musely mezi sebou komunikovat, tolerovat svoje názory, výtvarné nápady a pomáhat si. Vedoucí zájmového kroužku využívá formu uplatňování tvůrčí činnosti a zaujetí dětí vlastní tvorbou za pomoci metod jako je vysvětlování , experiment a hledání tvořivého řešení a především spolupráce založené na vzájemné komunikaci. Vládne tu dobrá nálada, radost z výrobků. Děti dokončují práci, přicházejí maminky a ony se chlubí svými výrobky a je vidět, že by ještě dále pracovaly. Rychle uklízí a dávají školní družinu do pořádku. Jen na skříních a poličkách zůstávají krásné výrobky, které budou sloužit dále jako výzdoba školní jídelny, aby je viděly i ostatní děti.
     Cíl - integrace dětí se SVP do běžných aktivit školy v zájmovém vzdělávání a podpoření spolupráce dětí se SVP a intaktní skupiny dětí - je tedy plněn tou nejlepší formou, tvůrčí aktivitou dětí. Určitě příklad dobré kvalitní práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí z intaktní skupiny a velmi zajímavý příklad dobré praxe.

Mgr. Danuše Netolická
Garantka průřezových témat
Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání
a Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 06. 2012
Zobrazeno: 3929krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NETOLICKÁ, Danuše. Kroužek výtvarných technik pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodický portál: Články [online]. 29. 06. 2012, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NF/16219/KROUZEK-VYTVARNYCH-TECHNIK-PRO-DETI-SE-SPECIALNIMI-VZDELAVACIMI-POTREBAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.