" /> " /> " /> Uznávání neformálního vzdělávání a projekt „Klíče pro život“

Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Uznávání neformálního vzdělávání a projekt „Klíče pro život“

Autor: Miroslav Žák
Anotace:

Konference na téma Uznávání neformálního vzdělávání, která se konala 2. a 3. 11. 2011 v Praze, je skutečně významnou událostí. Představitelům projektu „Klíče pro život“ se podařilo dohodnout s nejvýznamnějšími společenskými a hospodářskými organizacemi na podpisu důležitého „Memoranda o podpoře a uznávání neformálního vzdělávání". A to jasně svědčí o tom, že myšlenka uznávání neformálního vzdělávání (tím mám na mysli také informální vzdělávání) má v české společnosti stále větší ohlas.

Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
Klíčová slova: NIDM, Klíče pro život, uznávání neformálního vzdělávání

Konference na téma Uznávání vzdělávání, která se konala 2. a 3. 11. 2011 v Praze, byla skutečně významnou událoneformálnístí. Představitelům projektu „Klíče pro život“ se podařilo dohodnout s nejvýznamnějšími společenskými a hospodářskými organizacemi na podpisu důležitého „Memoranda o podpoře a uznávání neformálního vzdělávání". A to jasně svědčí o tom, že myšlenka uznávání neformálního vzdělávání (tím mám na mysli také celoživotní - informální - vzdělávání) má v české společnosti stále větší ohlas. Projekt „Klíče pro život“ Národního institutu dětí a mládeže MŠMT na tom všem má mimořádnou zásluhu. Koncepce celoživotního učení je do budoucna zcela jistě uskutečnitelná jen ve spojení s neformálním vzděláváním. A právě proto je mimořádně důležité, aby ti, kteří se něco naučí, byť neformálními cestami, mohli získat společensky uznávaný certifikát. Právě zde hrají mimořádnou úlohu nezávislé neziskové organizace. Jak říká Erazim Kohák:

„Že neziskové organizace jsou strategickou rezervou demokracie, to víme již nějaké to století. Kdykoli vládní struktury selhávají, nastupují dobrovolníci. Bez nich bychom neměli Národní divadlo – a to jsme museli stavět hned dvakrát. Ostatně bychom neměli ani národ. Tyl s tím kočovným divadlem také moc nenahrabal. Jenže ono to jde hloub, k zásadní otázce: máme budovat soužití ve svobodě na sobectví, nebo na službě? S tím sobectvím jsme to zkusili. Výsledek známe – války, nůžky bohatství a bídy, ekologické ohrožení civilizace. Jsem vděčný za všechny, kdo to zkoušejí službou. Jim patří budoucnost, pokud jakou máme. Jen houšť a větší kapky.“

Příspěvek manažerky projektu „Klíče pro život“ nazvaný Role projektu „Klíče pro život“ v podpoře práce s dětmi a mládeží je zde.


 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 12. 2011
Zobrazeno: 1726krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŽÁK, Miroslav. Uznávání neformálního vzdělávání a projekt „Klíče pro život“. Metodický portál: Články [online]. 27. 12. 2011, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NF/14851/UZNAVANI-NEFORMALNIHO-VZDELAVANI-A-PROJEKT-„KLICE-PRO-ZIVOT“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.