Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Občanské kompetence a kulturní povědomí > jednat odpovědně, samostatně a iniciativně...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dobrovolnictví pokračuje

Informativní příspěvek

Ve dnech 8. a 9.prosince 2011 se uskutečnila závěrečná mezinárodní konference k Evropskému roku dobrovolnictví 2011.

Konference k Evropskému roku dobrovolnictví 2011 (ERD 2011) s názvem Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví pokračuje! probíhala v plzeňském hotelu Angelo. Pořádalo ji Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (hlavní organizační podporu poskytl Národní institut dětí a mládeže) spolu s Asociací nestátních neziskových organizací v ČR pod patronací hejtmana Plzeňského kraje, pana Milana Chovance a člena Rady města Plzně pana Jiřího Kuthana. Gestorem ERD v roce 2011 bylo právě Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a jeho národním koordinátorem pan Jan Kocourek, náměstek ministra pro sport a mládež, který konferenci slavnostně zahájil.

Hlavním cílem konference bylo sdílení výstupů ERD 2011 v České republice a v zemích střední Evropy. Mezi specifické cíle konference patřilo sdílení způsobů zviditelnění dobrovolnických aktivit a principu dobrovolnictví, představení dosažených či navržených změn v národních legislativách, které upravují činnost dobrovolníků, prezentace úspěšných projektů a aktivit, které proběhly v rámci ERD 2011, ocenění nejvýznamnějších přínosů ERD 2011 a zamyšlení nad průběhem a výstupy ERD 2011 v České republice a zemích střední Evropy a jejich udržitelností v budoucích letech.

Konference byla určena účastníkům ze středoevropských zemí: zástupcům státní správy, kteří mají zásadní vliv na průběh ERD 2011 ve své zemi, pro zástupce národních koordinačních těles ERD 2011, pro reprezentanty organizací, kteří představili kvalitní projekty, které probíhaly v rámci ERD 2011, pro reprezentanty tematických skupin ERD 2011 a pro reprezentanty neziskových organizací, které se věnují problematice dobrovolnictví.

Na programu konference byla v pátek moderovaná panelová diskuse se zástupci národních koordinačních těles ERD 2011 ze zemí střední Evropy, nazvaná Porovnání přístupů realizace ERD 2011 napříč střední Evropou, jíž se účastnili Michal Urban (MŠMT ČR), Gabriela Gliščevová (Iuventa Slovesnko), Anna Panasiuk (Ministerstvo práce a sociálních věcí Polské republiky), András Tóth (Národní dobrovolnické centrum Maďarska) a Jochen Butt-Posnik (Mládež pro Evropu – Německo). V další moderované panelové diskusi byly představeny dosažené či navržené změny v nírodních legislativách, které upravují dobrovolnou činnost v zemích střední Evropy. Za Českou republiku vystoupili Josef Boček z Národního institutu dětí a mládeže a Radek Jiránek z Ministerstva vnitra ČR.

Oficiální páteční program uzavřela Procházka mediální zahradou ERD 2011 v zemích střední Evropy – sled interaktivních prezentací mediálních produktů ERD 2011 ze zemí střední Evropy. Prezentace probíhaly paralelně na třech stanovištích, za Národní institut dětí a mládeže vystoupil Jiří Zajíc, vedoucí mediálního týmu pro ERD, s programem Systém mediální podpory ERD 2011 a Svatava Šimková, redaktorka sborníku příkladů dobré praxe, který přítomným ve dvacetiminutové prezentaci představila.

V pátek byly pod názvem Nápady a aktivity, které fungují prezentovány úspěšné projekty, které proběhly v rámci ERD v zemích střední Evropy a proběhla interaktivní diskuse na téma Jak využít výstupů ERD a zajistit návaznost na aktivity v nadcházejících letech? Konferenci uzavřeli Michal Urban (MŠMT ČR) a Karel Schvarz (Asociace nestátních neziskových organizací v ČR)

Svatava Šimková, NIDM
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek