Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Občanské kompetence a kulturní povědomí > jednat odpovědně, samostatně a iniciativně...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Evropský rok dobrovolnictví

Informativní příspěvek
Autor Eliška Zelendová
Rok 2011 byl rozhodnutím Rady Evropské unie z 27.11.2009 vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství.

Rok 2011 je již v plném proudu. Stejně tak je na tom i Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, se kterým se v České republice budeme setkávat pod názvem Evropský rok dobrovolnictví 2011.

Hlavní cíle ERD 2011:
1. Zlepšit prostředí pro dobrovolnictví a odstranit překážky
2. Posílit dobrovolnické organizace a zvýšit kvalitu dobrovolných činností
3. Zlepšit ocenění a uznání dobrovolnictví a
4. Zvýšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.
V praxi to znamená, že v průběhu roku 2011 budou po celé Evropě probíhat aktivity směřující k dosažení stanovených cílů.

Aktivity v rámci roku dobrovolnictví jsou v České republice realizovány ve spolupráci s občanským sektorem a napříč jedenácti oblastmi dobrovolnictví:

1. Dobrovolnictví v sociálních službách
2. Dobrovolnictví ve zdravotnictví
3. Dobrovolnictví ve sportu
4. Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží
5. Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech
6. Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová pomoc
7. Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí
8. Dobrovolnictví v kultuře
9. Firemní dobrovolnictví
10. Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech
11. Komunitní dobrovolnictví

Každé oblasti dobrovolnictví se v rámci ERD 2011 věnuje jedna pracovní skupina složená ze zástupců neziskových organizací a zástupců státní sféry dané oblasti. Každá skupina si vytváří vlastní plán roku, vlastní aktivity a produkty. Některé skupiny už spolupracují delší dobu, některé vznikly právě za účelem dosažení cílů ERD 2011. Vedoucí jednotlivých skupin se pravidelně setkávají, aby se podělili o své zkušenosti s realizací svých plánů a vyměnili informace o svém pokroku. Do všech těchto oblastí se mohou lidé žijící v České republice aktivně zapojit.

Gestorem ERD 2011 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a proto se i Národní institut dětí a mládeže aktivně podílí na řešení části aktivit tohoto projektu. Z tohoto důvodu byl vytvořen na NIDM tým lidí, kteří mají kladný vztah k dobrovolnictví a mají zájem se do projektu zapojit. Tento tým se sešel 2. února, aby se jednotliví účastníci navzájem poznali, dozvěděli se maximum informací o projektu, získali informace, jakým způsobem se mohou zapojit a aby oni sami vyjádřili, jak by rádi přispěli při přípravě či realizaci ERD 2011.

Mezi aktivity projektu, které má v gesci NIDM patří vydání Sborníku Dobré praxe a Výzkumné zprávy o dobrovolnictví, vytvoření jednotné metodiky ohodnocení dobrovolnické práce a uspořádání Setkání expertního setkání a dvou mezinárodních konferencí. Sborník dobré praxe bude obsahovat 22 příkladů dobré praxe z oblasti dobrovolnictví, vždy po dvou příkladech z jedné tematické oblasti dobrovolnictví. Autory příspěvků do Sborníku budou sami dobrovolníci, kteří na svém příběhu představí příklad dobré praxe. Cílem Výzkumné zprávy o dobrovolnictví bude popis stavu dobrovolnictví v České republice v roce 2011 a jeho porovnání se stavem v r. 2001. Jednotná metodika ohodnocení dobrovolnické práce se bude zaměřovat na uznání hodnoty dobrovolnictví. Vedle tzv. hmotných výstupů Evropského roku dobrovolnictví budou probíhat i aktivity, které přispějí k setkání dobrovolníků a výměně dobré praxe. V březnu se uskuteční Setkání expertní skupiny „Mobilita mladých dobrovolníků v Evropské unii“ a v květnu bude následovat konference, která bude věnována tématu příhraničního dobrovolnictví. Poslední velkou událostí ERD 2011 bude prosincová, závěrečná konference na téma „Co nám dal ERD 2011 a jak dál?“.

Vedle aktivit realizovaných tematickými skupinami a NIDM bude MŠMT realizovat mediální kampaň, kdy pomocí krátkých videí a promo materiálů bude propagována tématika všech forem dobrovolnictví široké veřejnosti. Dalším významnou události ERD 2011 bude Týden dobrovolnictví (ERD Tour 2011), který proběhne ve všech členských státech Evropské Unie. V České republice bude probíhat 2.- 8. listopadu v Praze. V rámci tohoto týdne budou kromě nejrůznějších aktivit na podporu dobrovolnictví představeny i jednotlivé oblasti dobrovolnictví. Vznikne tak ideální platforma pro poskytování informací o dění v dobrovolnické oblasti a možnostech stát se dobrovolníkem.

Máte-li zájem se dozvědět více o Evropském roku dobrovolnictví 2011 nebo o dobrovolnictví jako takovém, prohlídněte si webové stránky www.dobrovolnik.cz, případně www.europa.eu/volunteering.

Eliška Zelendová, koordinátorka ERD za Českou republiku

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek