Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Občanské kompetence a kulturní povědomí

Zobrazit na úvodní stránce článků

Předávání a sdílení přímé zkušenosti

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Miloš Šolc


Seriál „Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO“ se obrací především na vzdělavatele působící v nestátních neziskových organizacích, jimž nabízí metodický materiál určený zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v těchto sdruženích pracují s dětmi a mládeží.


 

     Že je druhý díl Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO volným pokračováním toho prvního, asi nikoho moc nepřekvapí. Co by vás ale překvapit mohlo, je skutečnost, že těsně po tom, co jsme úvodní díl seriálu vycházejícího z publikace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxezveřejnili, spatřila světlo světa jedna z nových (a zároveň zcela posledních) příruček dobíhajícího projektu Klíče pro život, jež je na tu zde jmenovanou bezprostředně navazuje.

     Dříve, než se ji rozhodnete přečíst, můžete se o Sadě vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe IIdozvědět více v jednom z mých předchozích článků s názvem Jiný způsob vzdělávání. Právě v něm jsem se pokusil na několika řádcích popsat nejen přednosti nové příručky ale i přednosti toho, čemu říkáme neformální vzdělávání. Ty vidím zejména v předávání a sdílení přímé zkušenosti, na niž formální vzdělávání většinou zapomíná. Příspěvkem, který vám chci nabídnout dnes, bych tento argument zdůrazňující význam mimoškolního vzdělávání rád podpořil.

     K tomu je však zapotřebí názornosti a nějakého dobrého příkladu (resp. příkladu dobré praxe /PDP/). Pojďme se tedy na jeden takový podívat. Zavede nás do situace, do které bychom se v běžné škole dostali jen stěží, a naučí nás vnímat a myslet tak, jak to všední život ve světě rychlých, překotných změn vyžaduje – tedy stále nově a hlavně jinak.

 

Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO – díl 2.

Hudební, dramatická a taneční dílna

zdroj: http://brno.tensing.cz/     Dnešním příkladem dobré praxe, vycházejícím samozřejmě z předpokladu, že děti a mládež je důležité připravovat do života nejen teoreticky, ale i prakticky – prostřednictvím záměrného rozvíjení osobních zkušeností a postojů, je „Hudební, dramatická a taneční dílna“.

     Hlavním přínosem volnočasové aktivity, jež v sobě všechny tyto tři umělecké formy (tedy hudební, dramatickou a taneční) spojuje, je nikoliv důraz na výsledek, ale na samotnou činnost. Upřednostňování procesu před produktem je ostatně jedním ze tří principů TenSingu, jak se uvedená aktivita organizovaná nestátní neziskovou organizací YMCA nazývá.

     Slovo TenSing je zkratkou norského „tenåring“ = náctiletý a anglického „singing“ = zpěv (dohromady se tedy překládá jako „zpívání náctiletých“). Cílem mezinárodního programu, který toto slovo označuje, je poskytovat mladým lidem prostor pro sebevyjádření skrze svou vlastní kulturu a kreativní umělecké formy. "Kultura, Kreativita a Kristus" ostatně představují další z hlavních myšlenek TenSingu – takzvaný princip tří „K“. A proč že TenSing tak často využívá právě symboliku tří?

     Kdo po celou dobu čtení hádal, že ona „trojice“ uměleckých dílen či principů bude odkazovat na symboliku křesťanskou, předpovídal správně! YMCA (neboli Young Men's Christian Association – „křesťanské sdružení mladých mužů“) je nejstarší a největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. Její silné kořeny sahají až do dob viktoriánské Anglie, kdy byla víra (a křesťanství) jedním ze základních kamenů tehdejší výchovy dětí a mládeže…

     Nyní ale už zpět k přínosu TenSingu pro neformální vzdělávání a třem základním principům, na kterých tato volnočasová aktivita staví. Ano, třetí princip ještě skutečně nebyl jmenován. Z mého pohledu však patří k těm nejzajímavějším – poslouchejte:

     Aby TenSing vychovával své „svěřence“ k zodpovědnosti, stanovil pro ně ještě jedno důležité pravidlo – „mladí pro mladé“, což v praxi znamená, že si tensingovou aktivitu vedou sami mladí lidé. Namísto autority tak při stmelování kolektivu funguje princip jiný – a sice morální vzor!

     Je vskutku zajímavé, kolika různými způsoby (a jak jinak) se dá výchova a vzdělávání našich dětí uchopit, že? Využijme prostoru, který nám k tomu neformální vzdělávání dává. Inspirujme se, abychom mohli být inspirací pro ostatní…


Název PDP:  Hudební, dramatická a taneční dílna

Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže – kulturní zaměření – hudba, tanec, divadlo apod.

Garant PDP: Mgr. Andrea Gröschlová, Ph.D, YMCA Brno

Klíčová slova: hudba; kapela; tanec; drama; dílna; vedoucí

Kompletní metodický materiál (resp. PDP) najdete zde.


     PDP „Hudební, dramatická a taneční dílna“ je jedním z mnoha výstupů národního projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, jehož realizátory jsou od 1. dubna roku 2009 do 28. února 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Klíčové aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na organizace zabývající se neformální a zájmovou výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a na vzdělávání lidí, kteří s dětmi a mládeží pracují. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Za projekt Klíče pro život
Miloš Šolc, NIDM

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek