Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Občanské kompetence a kulturní povědomí

Zobrazit na úvodní stránce článků

Ekokřečci

Informativní příspěvek


Rozhovor s členy týmu oceněného v soutěži Brána k druhým.


Jedním z pěti týmů oceněných v soutěži Brána k druhým, kterou vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v rámci projektu Klíče pro život ji realizoval Národní institut dětí a mládeže, byli Ekokřečci, přírodovědný kroužek z Gymnázia Česká Lípa. Kluci a děvčata, jejichž věkový průměr je třináct let, o sobě v přihlašovacím formuláři řekli, že se snaží poznávat přírodu a něco prospěšného pro ni udělat: „Člověk nemůže bez přírody existovat. Proto by mělo být jeho cílem zachovat ji v co nejméně pozměněné podobě pro další generace. Víme, že naše činnost je jen kapkou v moři, ale pokud se nás najde více, může to přírodě jen prospět.“ Než tyto šikovné děti se svou vedoucí Lenkou Tulkovou vyrazí do akce, snaží se získat o daném místě co nejvíce informací – třeba co je cílem ochrany a jaké organismy na místě žijí. Pak teprve vyrážejí do terénu. Tak v uplynulém roce Ekokřečci odklízeli odpadky v CHKO České Středohoří, sázeli buky a likvidovali buřeň na Špičáku, úklidovou brigádu uspořádali také v CHKO Kokořínsko a staré oplocenky likvidovali v CHKO Lužické hory. Kromě toho stačili organizovat na své škole v rámci programu Recyklohraní sběr baterií, pořádali Den Země, přikrmovali ptáky, vytvářeli hnízdní nory pro včely samotářky a provozovali další zajímavé aktivity V soutěži Brána k druhým byli oceněni za účinnou pomoc přírodě a lásku k ní.

Přírodovědný kroužek Ekokřečci existuje už více než 10 let. Co vedlo k jeho vzniku a jaké proměny za tu dobu prodělal?
Ke vzniku kroužku přispěli studenti gymnázia, kteří se zajímali o přírodu. Neodmyslitelnou součástí našeho týmu je pak naše ochotná vedoucí, paní učitelka Lenka Tulková, která nám pomáhá s organizací jednotlivých akcí.

Proč je vaším symbolem právě křeček?
Název kroužku, Ekokřečci, vymysleli studenti, kteří byli u jeho zrodu. Křeček je roztomilé zvířátko a žije v souladu s přírodou, tak proč ne zrovna on? J Mimo jiné je křeček polní klasifikován jako silně ohrožený. Myslíme, že propagace tohoto zvířátka není rozhodně na škodu.

Jak je tomu s časovou náročností vaší činnosti? Kolik to členům kroužku zabere v průměru měsíčně?
Činnosti se věnujeme odpoledne a o víkendech. Doba strávená na brigádách se odvíjí podle časové náročnosti akce. Závisí na jejím typu, vzdálenosti. V průměru strávíme „v terénu“ alespoň jeden víkend měsíčně. Mladší studenti se navíc scházejí každý týden v laboratoři, kde pozorují přírodu pod mikroskopem. Chceme-li přírodě pomáhat, musíme ji také dobře znát.

Nemáte potíže s pravidelnou docházkou členů? Jak dochází k doplňování těch, kteří už odešli?
S docházkou členů žádný velký problém nemáme, ale i v lepší společnosti se stává, že na společenské akci nejsou přítomni všichni pozvaní… Těší nás, že kroužek navštěvuje hodně lidí, zvláště mladá krev v podobě členů z prvních a druhých ročníků naší školy. Protože je účast v kroužku dobrovolná, vykonáváme aktivity rádi.

Jakou podporu vám poskytuje gymnázium, při kterém působíte?
Na českolipském gymnáziu máme k dispozici laboratoř a učebnu biologie, ale největší oporou ze strany gymnázia je naše vedoucí.

Vy se každoročně účastníte velmi úspěšně soutěže Zelená stezka – Zlatý list. V čem vidíte přínos této soutěže pro sebe a případně i pro podporu přírody i těch, kteří ji pomáhají?
Soutěž Zelená Stezka – Zlatý list je unikátní tím, že není zaměřena na určitou oblast biologie, ale na její široké spektrum. Soutěžící tak poznávají nejen živočichy, rostliny, nerosty a horniny, ale i vztahy mezi organismy nebo se učí ochraně životního prostředí. Celostátní kolo soutěže je pojaté jako poznávací týden. Soutěžící vyrážejí s odborníky na exkurze, a tak blíže poznávají region, ve kterém je soutěž pořádána. Určitě se jedná o nezapomenutelný zážitek.

Jak se podle vás staví naše současná společnost přírodě a kulturnímu dědictví?
Podle našeho názoru si lidé neuvědomují, co všechno může přírodě uškodit. Chráněné krajinné oblasti určitě nebyly v ČR vyhlášeny kvůli tomu, aby jimi později vedly dálnice. Přírodní rozmanitost není samozřejmá, a jestli si neuvědomíme, že je třeba s přírodou začít zacházet zcela jinak, budeme nepříjemně překvapeni důsledky. Pokud ne my, tak určitě další generace.

Co by se podle vás dalo v oblasti podpory přírody a kulturního dědictví zlepšit ze strany státu, médií i komerční sféry?
Ze strany státu by postačilo, kdyby spravoval chráněné oblasti a památky tak, aby zůstaly co nejméně dotčené. Pro mnohé zůstává otázkou, jestli je ve vyšším zájmu ekonomická prosperita a s tím související například výstavba dálnic, těžba uhlí v chráněných krajinných oblastech nebo příroda. Náš názor je Vám asi jasný – příroda má přednost. Veřejnoprávní média jsou v oblasti informování o ochraně životního prostředí aktivnější než komerční, ale propagace by mohla být větší. U soukromé sféry vyvstane na mysli sponzoring, ale ten není nejdůležitějším aspektem. Způsob zacházení s nebezpečnými látkami a odpady je u některých firem alarmující.

Do soutěže Brána k druhým jste se přihlásili s celou řadou aktivit, mezi nimiž zásadní roli hrály různé úklidové akce. Proč se jim tolik věnujete?
Příroda se potýká s mnoha problémy. Jedním z těch, které může ovlivnit i menší skupina lidí jako Ekokřečci, jsou odpadky či nelegální skládky. Přáli bychom si, aby podobných brigád v budoucnu vůbec nebylo třeba. Víme, že naše činnost je jen kapkou v moři, ale pokud se nás najde více, může to přírodě jen prospět.

Další významnou aktivitou bylo spoluorganizování Dne Země. V čem vidíte hlavní přínos této akce? Můžete z vlastní zkušenosti p otvrdit, že přináší do vztahu mezi lidi a přírodou skutečně viditelné zlepšení?
Pomocí zábavně - naučných aktivit jsme se snažili kladně zapůsobit na ty nejmladší. Věříme, že se nám to podařilo. Práce s mladšími nás velmi bavila a myslíme, že i je. Někteří účastníci této akce se stali členy a významnou oporou našeho kroužku.

Konečně třetí aktivitou, s níž máte už delší zkušenost, je Recyklohraní. Vidíte za tu dobu, co se jí věnujete nějaký posun v jednání vašeho okolí?
Recyklohraní se týká sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. I když je škola zapojena do projektu několik let, studenti stále „sbírají“. Minulý rok jsme ve škole uspořádali „Den s Recyklohraním“. Snažili jsme se zajímavou formou seznámit studenty s tím, co a jak sbírat, jak se dá vytříděný odpad využít. Většina z nich byla překvapena, jak dlouho trvá, než se různé druhy odpadků v přírodě rozloží. Možná i to napomohlo tomu, že si uvědomili, že je lepší, když baterie skončí ve sběrném kontejneru nežli v koši na odpadky.

Co podle vás charakterizuje dnešní mladé lid? V čem vidíte jejich silné a slabé stránky – a jakým výzvám i nebezpečím musí hlavně čelit?
Charakterizovat dnešní mládež by bylo velmi obtížné. Vidíme to i mezi sebou – co člověk, to jiná osobnost. Slabé stránky a zároveň nebezpečí určitě představuje závislost na internetu. Silné stránky mladých lidí – dokážou se nadchnout „pro věc“, a i když to nevypadá, není jim řada věcí lhostejná.

Svatava Šimková, NIDM

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek