Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Týden dobrovolnictví v ČR

Autor: Emilie Nečasová, Svatava Šimková
Anotace:

Během Evropského roku dobrovolnictví (ERD) se uskuteční ve všech členských státech Evropské unie množství akcí, konferencí, prezentací a ukázek dobrovolnické praxe a jiných aktivit. Jednou z těchto akcí je tzv. Týden dobrovolnictví.

Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Občanské kompetence a kulturní povědomí » uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » opírat své mravní rozhodování o živé, dialogické svědomí
Klíčová slova: NIDM, Evropský rok dobrovolnictví, Klíče pro život, výchova k dobrovolnictví
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


EYV TOUR - 31. 10. – 7. 11. 2011
Zástupci Evropské komise navštěvují od ledna 2011 každý členský stát EU na dobu jednoho až dvou týdnů ave spolupráci s národními koordinačními týmy organizují v hlavním městě každé země setkání, diskuse, workshopy a jiné aktivity poskytující účastníkům příležitosti: Týden dobrovolnictví se v České republice koná v termínu 31. 10. – 7. 11. 2011 a poskytne prostor pro prezentaci všech forem dobrovolnictví a diskusi mezi dobrovolníky a širokou veřejností. V tomto týdnu bude také vrcholit mediální kampaň.

Program Týdne dobrovolnictví v ČR
Během jednoho týdne se v centru Prahy budou prezentovat neziskové organizace, které se zabývají nějakou formou dobrovolnické činnosti v různých oblastech (zdravotnictví, sociální služby, kultura, sport, děti a mládež, životní prostředí apod.). Tato centrální akce bude doplněna řadou dalších v regionech. Nosnými tématy prezentací, diskusí, seminářů, mini konferencí a workshopů budou: formy dobrovolnictví, propagace dobrovolnictví, mezinárodní rozměr dobrovolnictví, legislativa, kvalita dobrovolnictví a metodická podpora organizací i dobrovolníků, ocenění dobrovolníků a další.  V rámci doprovodného programu se bude konat několik představení a koncertů pro veřejnost. Hlavním organizátorem této akce je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

 Příklady dobré praxe
Zajímavé příběhy konkrétních dobrovolníků vycházejí ve Sborníku příkladů dobré praxe. Dvacet dva životních příběhů, dvacet dva osobností z jedenácti oblasti dobrovolnictví (se kterými bude rovněž možné setkat se v rámci Týdne dobrovolnictví), charakteristiky jednotlivých oblastí i aktivit. Ve sborníku však nejde v prvé řadě o organizace, ale hlavně o konkrétní lidi. O jejich skutečné životní příběhy. O jejich „cestu dobrovolníka“. Ukazuje se, že je to cesta otevřená skutečně všem. Mladým studentům, maminkám, důchodcům. Mužům i ženám, děvčatům i chlapcům, lidem s různým stupněm vzdělání, životních zkušeností i ambic. Ve sborníku své životní příběhy nabízejí lidé z velkoměst i úplně malých obcí, ti, kteří po cestě dobrovolnictví kráčejí desítky let, i ti, kteří se na ní vydali teprve nedávno. Navzdory této pestrosti je však mnohé spojuje a jsou si až neuvěřitelně podobní: v zájmu o druhé, ve schopnosti vytvářet s druhými společenství, v ochotě se s nimi dělit o svůj čas a síly, v důvěře, že taková činnost má smysl. Všichni, se kterými se setkáte v tomto sborníku, jsou potvrzením toho, co na závěr konstatuje i nedávný výzkum: jako nejlepší dobrovolníci se jevili humanisticky orientovaní jedinci, sociálně integrovaní a angažovaní v mnoha dalších aktivitách.

Klára
Jedním dobrovolnickým příkladem z mnoha je třeba  Klára Šmídová (21 let). V současné době studuje speciální pedagogiku na vysoké škole. Před třemi roky přišla  (jako čerstvě osmnáctiletá studentka gymnázia) do Dobrovolnického centra Okamžiku a stala se tak nejmladší posilou v řadách jeho dobrovolníků. Měla velmi jasnou a překvapivě vyzrálou představu o svém dobrovolnickém zapojení, o tom komu a jak chce pomáhat. Klára se téměř celé tři roky potkává s téměř sedmdesátiletým nevidomým panem Jiřím.Chodí spolu na pravidelné procházky, Klára mu někdy pomůže s nějakou drobností v domácnosti nebo jdou nakoupit. I přes velký věkový rozdíl si našli společná témata a velmi dobře si porozuměli. Díky Klářině pomoci se pan Jiří také mohl vrátit ke své největší zálibě, vaření, jíž se kvůli ztrátě zraku nemohl sám věnovat. Klára ztělesňuje představu o lidském, ale kompetentním dobrovolníkovi, kterého je v sociálních službách zapotřebí. V loňském roce bylo její dobrovolnické angažmá oceněno také Pamětním listem sdružení Okamžik a Klára byla nominována na cenu Křesadlo. V době, kdy se mluví o mezigeneračních konfliktech a odcizení, atomizaci společnosti a krizi solidarity, je její příklad zvláště důležitý pro ostatní.

 

 


 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 11. 2011
Zobrazeno: 1774krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Týden dobrovolnictví v ČR. Metodický portál: Články [online]. 01. 11. 2011, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NDK/14405/TYDEN-DOBROVOLNICTVI-V-CR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.