Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Představujeme o.s. Hestia

Autor: Jiří Tošner
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Motto: „Pomáháme těm, kteří pomáhají.“

HESTIA je antická bohyně rodinného krbu a dobrých lidských vztahů. Podle ní jsme v roce 1993 nazvali nadaci pro rodinu založenou při pražské rodinné poradně. Připravovali jsme semináře a kurzy pro sociální pracovnice a další pomáhající profese, vydávali adresáře sociálních služeb.
V roce 1998 jsme změnili nadaci na občanské sdružení, díky fondům George Sorose jsme se začali věnovat dobrovolnictví a založili organizační článek „HESTIA – Národní dobrovolnické centrum“.

Když říkáme: „Jsme placeni za to, že ostatní dělají zadarmo ...“, znamená to, že jsme nastartovali v ČR řadu dobrovolnických projektů zaměřených na děti, mládež, pacienty, seniory i nezaměstnané. Pomohli jsme při založení dvaceti dobrovolnických center, připravili jsme řadu metodik, vyjednali pojištění dobrovolníků, pořádáme vzdělávací a supervizní akce pro koordinátory dobrovolníků. Metodicky pomáháme více než padesáti organizacím sdruženým v Koalici dobrovolnických iniciativ.

V roce 2001, v Mezinárodním roce dobrovolníků, jsme se podíleli na přípravě zákona o dobrovolnické službě, jako prvním legislativním počinu českého státu, který uznává dobrovolnictví jako součást společnosti. Spolupracujeme s mezinárodními dobrovolnickými organizacemi, každoročně pořádáme v Kroměříži národní i mezinárodní konference věnované dárcovství a dobrovolnictví.

Naším dobrovolnickým centrem projde ročně několik stovek dobrovolníků do několika desítek pražských neziskových organizací. Každoročně předává primátor hl. města Prahy vybraným dobrovolníkům „Křesadlo – cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Cena Křesadlo naším prostřednictvím nachází cestu do dalších více než deseti měst a regionů ČR. Na jedné straně se věnujeme těm velmi potřebným – nezaměstnaným, kterým dobrovolnictví pomáhá nalézt novou cestu do zaměstnání a na druhé straně spolupracujeme s několika komerčními firmami na filantropických programech jejich společenské odpovědnosti.

V posledních letech se rozšiřují naše aktivity zaměřené na pracovníky v sociálních službách. Proto jsme v roce 2005 založili druhý organizační článek „HESTIA – Metodické a vzdělávací centrum“. V jeho rámci se podílíme na projektech celoživotního vzdělávání nejen v sociálních službách.
Největší radost nám dělají celostátní systémové projekty, jako byl na příklad projekt NROS – PHARE 2000 „Zvýšení profesionality NNO v oblasti dobrovolnictví“, nebo v roce 2002 „Zvyšování efektivity dobrovolnictví jako nástroj zlepšování kvality péče a důstojnosti života seniorů“.V oblasti vzdělávání to byl v roce 2007 projekt „Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách.“

Jedním z posledních takových projektů je projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, zaměřený na volnočasové a zájmové aktivity dětí a mládeže v ČR. V Tomto projektu jsme se stali partnery Národního institutu dětí a mládeže v průřezovém tématu „Výchova k dobrovolnictví“.
Naše činnost je zaměřena stále na původní cíl – dobré lidské vztahy. Dobrovolnictví učí lidi spolupracovat na základě dobré vůle, která vyžaduje dobrou vzájemnou komunikaci. To všechno jsou zároveň předpoklady pro kvalitu péče v sociálních a zdravotních službách a dalších pomáhajících profesích.

Věříme, že naší činností také pomáháme k morální a občanské rehabilitaci české společnosti.


PhDr. Jiří Tošner
předseda HESTIA, o.s.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 03. 2011
Zobrazeno: 3374krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TOŠNER, Jiří. Představujeme o.s. Hestia . Metodický portál: Články [online]. 27. 03. 2011, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NDK/11327/PREDSTAVUJEME-OS-HESTIA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.