Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Příklady dobré praxe 11

Autor: Svatava Šimková
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

PROJEKT SPORT
Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
a činnosti sportovního zaměření.
Autor: Ing. Jaroslav Frič
Odbornostní setkání Karlovarského
a Olomouckého kraje
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

Hlavním cílem je motivovat děti k zvýšení jejich pohybové aktivity a rozšíření jejich pohybových dovedností i fyzické zdatnosti. Zároveň může být program kombinován s motivací jiného směru, v našem projektu je jako příklad použita motivace k ochraně zvířat a zvýšení znalostí dětí o zvířatech. Další cíle programu jsou: motivace dětí k trvalému zájmu o sport a pohybovou aktivitu, vyhledat talenty pro určitý obor sportovní činnosti a pokusit se jejich talent podchytit, pěstovat v dětech kladný vztah ke kolektivu, motivovat děti k trvalému zájmu o přírodu a její ochranu.


ZVÍŘÁTKA A ZVĚŘ V POHYBU
Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
a činnosti sportovního zaměření.
Autor: Ing. Jaroslav Frič
Odbornostní setkání
Karlovarského a Olomouckého kraje
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

Vzhledem k současnému neutěšenému vztahu dětí a často i rodičů k pohybové aktivitě a sportu je záhodno pokusit se do programu táborů zahrnout motivaci ve prospěch této důležité složky zdravého životního stylu. Motivace musí probíhat promyšleně, nenásilně, nejlépe formou her a soutěží. Program přináší řadu konkrétních příkladů, které mohou být zařazeny do programu jakéhokoliv typu tábora. Současně PDP naznačuje začlenění do konkrétní táborové hry Zvířátka a zvěř v pohybu, která kromě motivace k zdravému pohybu a sportu přináší motivaci k učení a rovněž k ochraně přírody. Táborové hry s tématem zvířat jsou mnohokrát odzkoušeny, stejně jako hry navržené v příloze. Jejich skloubení do jednoho táborového programu je třeba doladit podle konkrétních možností týmu vedoucích, skupiny dětí, prostoru tábora a jeho okolí, materiálních podmínek apod.

TANEČNÍ SESTAVA
Tematická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělávání - moderní
tanec
Autor: Jaroslav Karásek a kolektiv
Odbornostní setkání:
Liberecký a Královéhradecký kraj
Místo konání: Hořice 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a zdraví

Tanec rozvíjí hudební a pohybové dovednosti účastníků. Cílem zájmového útvaru je rozvoj tvořivosti a představivosti a poznání zákonitostí lidského těla. Tanec naučí účastníky správnému držení těla a odstraní špatné pohybové návyky. V rámci zájmové činnosti se zaměřujeme na budování vztahu k sobě samému i ke kolektivu. Odbouráváme strach z fyzického kontaktu a vystupování na veřejnosti. Tanec umožňuje mládeži, aby se realizovala a uplatňovala získané poznatky v praxi (taneční soutěže, vystoupení, muzikály...). Autor vychází ze svých zkušeností, které získal při práci ve středisku volného času.

Upravila Svatava Šimková, NIDM

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 12. 2012
Zobrazeno: 5971krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Příklady dobré praxe 11. Metodický portál: Články [online]. 27. 12. 2012, [cit. 2020-08-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NDI/16985/PRIKLADY-DOBRE-PRAXE-11.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.