Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Příklady dobré praxe 9

Autor: Svatava Šimková
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

LETNÍ TÁBOR „Z OTROKA BOHEM“

Tematická oblast (odbornost):
Hra a motivace
Autor: Mgr. Petra Rychecká
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Kraj Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Příprava celotáborové hry s tématem řeckých dějin, bájí a pověstí. Program v sobě slučuje prvky sportu, divadla, tvořivých aktivit, pobytu v přírodě a her a je zaměřen především na rozvoj vztahů účastníků k sobě i ke kolektivu, k přírodě a k historii lidstva. Hlavním cílem je nabídnout dětem – účastníkům tábora – netradiční pohled na řecké dějiny a mytologii, a to prostřednictvím vlastního zážitku. Stejně důležitým cílem je vytvořit z účastníků tábora dobře fungující skupinu dětí a dospělých s otevřenou komunikací, zdravými sociálními vztahy, schopností vzájemné spolupráce a tolerance, a to prostřednictvím celotáborové hry a aktivit jí nabízených.Kompletní materiál najdete zde.

 

DĚTI A DIVADLO

Tématická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělávání - dramatická výchova
Autor: Jiřina Polanská a kolektiv
Odbornostní setkání:
Liberecký a Královehradecký kraj
Místo konání: Hořice 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a kultura

Volnočasová činnost zájmového vzdělávání vedena formou dramatické výchovy a s konkrétními výsledky. Obsahuje několik tematických částí. Autorky vycházely při tvorbě tohoto příkladu ze svých zkušeností, které získaly při práci ve střediscích volného času konkrétně v domech dětí a mládeže, dále ve školních družinách a v mateřských školách. Prostřednictvím dramatické výchovy lze nahlédnout i pod pokličku problémů, nepřijímat jen hotové a dané, ale experimentovat, hledat a nacházet. Třeba i v kůži někoho či něčeho jiného se dobírat základní hierarchie hodnot a postojů. Kompletní materiál najdete zde.

 

VÝROBA 3D OBJEKTŮ

Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
Autor: Milena Matějková a kol.
Odbornostní setkání:
Jihočeský a Plzeňský kraj
Místo konání: Tábor 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Tvořivé aktivity jsou oblíbenou činností na letních příměstských táborech. Výroba takových zvířátek má nápad, je kreativní a může být několik let symbolem tábora. Vlastní výroba není finančně ani manuálně náročná. Prostřednictvím aktivity se děti seznámí s různými technikami nutnými pro vytvoření výrobku, procvičí si jemnou motoriku, zároveň rozvíjí svoji fantazii a samostatnost při práci,uvědomují si návaznosti jednotlivých pracovních postupů. Dítě si z tábora odnáší na památku vlastnoručně vyrobený suvenýr. Kompletní materiál najdete zde.

 

PRÁCE S TEXTILEM

Tematická oblast (odbornost):
Rukodělné techniky
Autor: Mgr. Renata Černá
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Práce s textilem – bavlnou, lnem, jutou - tedy práce s dostupným přírodním materiálem dává dětem možnost aktivně prožít jejich volný čas. Využitím vhodných vzorů, barev, kombinací s jinými přírodními materiály rozvíjí u dětí nemalé schopnosti a dovednosti, které mohou dále využít. Cílem této činnosti je získání nových poznatků, seznámení se s materiálem a technikou vytváření, vedení k aktivitě, vynalézavosti a k rozvíjení fantazie, vytváření netradičních dekorativních předmětů pro vlastní použití i pro výzdobu interiéru zařízení. Kompletní materiál najdete zde.

Zpracovala Svatava Šimková, NIDM

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 11. 2012
Zobrazeno: 5461krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Příklady dobré praxe 9. Metodický portál: Články [online]. 28. 11. 2012, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NDI/16779/PRIKLADY-DOBRE-PRAXE-9.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.