Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Klíčení, aneb rosteme s dětmi - III

Ikona inspirace
Autor: Jakub Kořínek
Anotace:


Třetí díl seriálu o velice užitečných metodických materiálech, které pro vás připravili pionýři.


Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Komunikativní kompetence » účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
  3. Neformální vzdělávání » Občanské kompetence a kulturní povědomí » chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Základy ekologie » uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: Pionýr, Klíčení, Tajemství staré truhly

Tajemství staré truhly -
čili aktivity pro děti staršího školního věku

      Pracujete s dětmi v jejich volném čase? Připravujete pro ně neformální vzdělávací programy? Vedete oddíl, klub nebo třeba školní družinu? 
      Pokud ano, bude vás zajímat, že Pionýr - nezisková organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží – v roce 2013 uzavřel tříletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. A proč by vás to mělo zajímat? Protože výstupem projektu jsou čtyři navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie – od nejmenších dětí po 15+ – tvořené s cílem přiblížit je i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání – ať už jde o děti např. hyperaktivní, sociálně vyloučené, trpící smyslovými poruchami či vadami řeči, nadprůměrně nadané a podobně. Všechny tyto podklady jsou volně k dispozici a určitě se budou hodit i tomu, kdo nepracuje cíleně s dětmi se zvláštními potřebami.

       Programy – nazvané Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta – jsou dále vnitřně členěny na oblasti
       - člověk a společnost,
       - příroda,
       - umění,
       - sport,
       - technika.

         Ve dvou předchozích článcích (zde a tady) jsme vás blíže seznámili s celým projektem a představili vám nejprve první z programů – Mláďátka a Zvířátka, určený pro nejmladší věkovou kategorii (odkaz) – a následně program určený pro mladší školní věk – Putování se psem. Tentokrát se zaměříme na děti staršího školního věku.

Tajemství staré truhly

      Program se zaměřuje se na děti staršího školního věku – ze 6. - 8. tříd ZŠ. Podporuje u dětí spolupráci a přijímání rolí v kolektivu, ty jsou totiž v tomto období už poměrně pevně zakotvené. Život v kolektivu umožňuje dítěti si uvědomit, proč si vybralo právě tuto partu, co mu nabízí jiného než spolužáci nebo rodina. Tajemství staré truhly dává prostor pro vyjádření vlastního názoru, což s sebou nese i nutnou zodpovědnost za učiněná rozhodnutí. Po desátém roku života děti začíná též lákat svět dospělých, proto jsou zde často zařazovány hry zaměřené na vyzkoušení si „dospělácké“ situace nanečisto a její řešení.

      Pracovní sada obsahuje celkem 118 metodických listů a soubor pracovních listů. Zde mají pracovní listy „deníkovou“ podobu, tedy podobu osobních záznamů vážících se k získávání nových znalostí a sociálních vazeb. Celý program je tak zaměřen spíše na individuální spolupráci vedoucího s konkrétním dítětem a na vytváření a rozvoj této osobní vazby. Provázání osobního kontaktu a deníkového záznamu podle výstupů z projektu odpovídá nejvíce specifickým potřebám v tomto věku. Se záznamy v pracovních listech se doporučuje pracovat při průběžných individuálních setkání s dítětem, ale s materiály je možné pracovat i v rámci společného setkání. Obě varianty mohou být přínosné, jejich výběr závisí na konkrétní situaci a možnostech a mohou být samozřejmě i kombinovány. Navržené pracovní listy je tady třeba chápat jako základní kostru – námět, který je možné a zřejmě i potřebné individuálně doplňovat na základě konkrétních činností ve skupině a zájmu a potřeb dítěte. Deníková forma umožňuje mimo jiné i nácvik sebehodnocení, zpětný pohled na realizované činnosti a následné plánování.

      V Tajemství staré truhly se setkáte s tématy jako např. týmová spolupráce, neverbální komunikace, souhvězdí, mapové značky, ekologie, netradiční sportovní hry, geocaching, modelování. V návaznosti na věkové zvláštnosti dětí má projekt za úkol podporovat rozvoj jejich kognitivních funkcí, a to zejména v oblasti paměti, pozornosti a koncentrace, schopnosti vyjadřování a porozumění.

      Kromě výchovně vzdělávací funkce pracovních materiálů se při jejich vytváření kladl i důraz na to, aby celkový koncept děti zaujal a udržel jejich pozornost co nejdéle. V tomto věku děti velmi láká dobrodružství, proto je zde hlavním motivem odkrývání Tajemství staré truhly.

      Tolik o programu pro děti staršího školního věku a příště vás seznámíme s posledním výchovným programem, určeným pro mládež, Osmá planeta. Článek vyjde opět zde na těchto stránkách.

      Další rozsáhlé informace a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.
       Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Klíčení, aneb rosteme s dětmi.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 01. 2014
Zobrazeno: 6603krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOŘÍNEK, Jakub. Klíčení, aneb rosteme s dětmi - III. Metodický portál: Články [online]. 03. 01. 2014, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ND/18287/KLICENI-ANEB-ROSTEME-S-DETMI---III.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.