Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence > Sněžnicová Čotokva a náčelnické zkoušky Ligy...

Sněžnicová Čotokva a náčelnické zkoušky Ligy lesní moudrosti - část první

Sněžnicová Čotokva a náčelnické zkoušky Ligy lesní moudrosti březen 2012 – podpořeno MŠMT v rámci programu Klíče pro život

Tento zápis do lodního deníku pořídil Ywann (Josef Rozinek), námořník původem z Bečova nad Teplou, který absolvoval plavbu na lodi Fram, a měl tak možnost být souputníkem slavných plaveb Nansenových, které posouvaly hranice lidských možnosti a poznání. Projel mnohé kraje polární a zažil věci, o kterých se jiným jen zdá. Na paměť pro generace budoucí zanechává tuto zprávu, tak aby všichni zvěděli, co se v březnu roku 2012 na palubě Framu dělo.

Úvod

A teď na poněkud vážnější notu. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit, ne jen obyčejně shrnout a popsat, aktivity spojené s absolvováním Sněžnicové Čotokvy v průběhu zimy roku 2012. Té jsem se zúčastnil za kmen Strážců pokladů společně s Káťou (Kateřina Rozinková). Impulsem pro přihlášení nás jako zástupců nově vznikajícího kmene z Bečova nad Teplou byla v prvé řadě nutnost doplnit si náčelnické zkoušky, které jsou nezbytné pro ustanovení náčelníka kmene, především dětského, který jsme právě začali zakládat. Jako neméně důležité se nám však jevilo to, že jsme chtěli blíže poznat organizaci, pod kterou budeme spadat, a získat cenné rady a zkušenosti od lektorů a dalších účastníků. Na začátek tohoto reportu musím říci, že všechna naše očekávání byla splněna, ba co více  - překročena! Z Čotokvy jsme si odnesli mnoho a mnoho nejen nezapomenutelných zážitků, ale především skvěle interpetovaných rad a informací, které nás utvrdily v tom, že Liga lesní moudrosti (LLM) byla tou pravou organizací, ke které jsme se měli přidat a jejíž filozofii a způsob výchovy chceme dále rozvíjet a aplikovat v našem kmeni.

Na začátek je možná dobré říci, že my oba dva bečovští účastníci máme zkušenosti se skautingem, dlouhodobě se však zajímáme právě o LLM a můžeme tedy poměrně dobře srovnat fungování obou organizací, úroveň a pojetí zkoušek nutných k vedení oddílů apod.

Příprava

Na prvopočátku naší účasti na Čotokvě byla tedy idea založit kmen, který začal v Bečově experimentálně (pod hlavičkou aktivit Mateřského centra Cvrček) fungovat již v listopadu 2011. Jelikož však byl od počátku zakládán s ambicemi aplikovat woodcrafterské principy výchovy, bylo potřeba učinit kroky ke skutečnému založení. Přihlásili jsme se tedy na Čotokvu. Díky tomu, že se LLM podařilo v roce 2012 připravit pro zájemce hned dva běhy náčelnických zkoušek, jsme měli možnosti vybrat si ze dvou termínů – z důvodů pracovních, školních, ale i z touhy poznat něco nového (konkrétně sněžnice), jsme zvolili běh první – tedy Sněžnicovou Čotokvu. Co nás jako první mile přikvapilo, bylo přesunutí teoretické přípravy na platformu e-learningu. Ačkoli má aplikace moodle své mouchy (a má jich nyní o mnoho méně než měla před dvěma lety, kdy jsme s ní mohli naposledy pracovat ještě ve školním prostředí), je to báječný způsob, jak zvládnout teoretické úkoly a jak nechat během víkendů skutečně maximum prostoru pro aplikování poznatků načerpaných formou samostudia. Musíme pochválit lektory, kteří svědomitě na moodle umisťovali materiály i testy a my vyplňovali a vyplňovali, až se z nás kouřilo. Je nutné poznamenat, že vše, co bylo na moodle umístěno, bylo důležité a informace se zbytečně neduplikovaly. Pojetí jednotlivých bloků podle našeho názoru obsáhlo šíři zájmů woodcrafterského hnutí a shrnovalo podstatné okruhy znalostí potřebných k vedení kmene a organizaci jeho činnosti.

První víkend

Navnaděni přípravami v e-learningu, s úkoly pečlivě vyplněnými a s šimráním v břiše, co že to vlastně potkáme za lidi, jsme se vydali na první praktický víkend do Brandýsa nad Labem. Pokud na počátku existovaly jakési podprahové obavy, jestli to zvládneme, po počátečním „seznámení“ cizinců na nádraží a utvoření nových „kmenů“ se naše obavy rozplynuly – bylo jasné, že v této partě to zvládneme. Bez jakékoli předchozí domluvy (zřejmě se máme z domova a z práce plné zuby) jsme se s Káťou umístili každý do jiného kmene – já do kmene Wasapela Witko, Káťa do kmene Severní cesta. Již během prvního večera se nám podařilo načerpat ohromné množství informací a praktických rad, především o založení nového kmene, což pro nás byla více než aktuální problematika! Měli jsme tak možnost si nasimulovat, co nás v nejbližších dnech a týdnech čeká doopravdy – byla to tedy skutečně neocenitelná zkušenost. Po absolvování registrace fiktivních kmenů jsme se konečně nalodili na samotný Fram. Musím říci, že zvolení právě polárních výprav této lodi k vytvoření celkového rámce Čotokvy bylo skvělým tahem. Všechny aktivity, které byly na vlastní pobyt na lodi napojeny, stejně jako úkoly pro jednotlivé kmeny, byly voleny tak, aby nebyly pouze prvoplánové, ale přinášely určitou přidanou hodnotu. Toho si velmi cením. Velmi vtipné mi v této souvislosti přišlo například vyhlášení lodních pravidel a možnost si navolit sami další pravidla (ačkoli se některá, jako „po desáté hodině se mluví ve verších“, neujala, jiná jako zákaz okusování stěžně a vybíjení malých tuleňátek se stala legendárními.) Z bohatého sobotního programu jsme si rovněž odnesli hodně. Nejen, že přednáška o zdravovědě byla výborně pojatá a proložená možnostmi si věci „teď a tady“ odzkoušet, ale především odpolední praktická ukázka, kdy jsme bez přípravy skočili rovnou do záchranné akce, byla naprosto úžasná a zanechala v nás nesmazatelný dojem.

Jako velmi přínosné hodnotím, že jsme během sobotního programu měli možnost připravit woodcrafterskou akci podle předem zvolených parametrů (mimochodem samotný princip „vydražení“ jednotlivých akcí byl zvolen také velmi vtipně – jednak dodal celému aktu zajímavou atmosféru aukční síně, a jednak - a to je důležitější – nutil týmy vzájemně komunikovat, nebo také nekomunikovat o možných koupích - v principu se na konci ukázalo, že bylo možná jednodušší koupit položek méně, než jich mít k dispozici mnoho a zbytečně se vyčerpat při rozhodování o tom, kterou akci a pro jakou cílovou skupinu budeme pořádat). V průběhu přípravy akce i samotné veřejné prezentace jsme se hodně dozvěděli o komunikaci, hierarchii, způsobech rozhodování ve skupině apod. Je myslím skvělé, že se zřejmě všechny tři nasimulované projekty podaří v budoucnu doopravdy uskutečnit.

O principech komunikace ve skupině (a nejen o nich) nás poučila i noční hra „Pedersonovo dobrodružství“ – šlo skutečně o sáhnutí si na dno ve všech ohledech. I proto byl nedělní program, založený na pochopení a interpretování filozofie woodcraftu, spíše zklidňovací a po obědě se rozlámaná posádka lodi Fram mohla vydat po zkušební plavbě do svých domovů.

V Bečově dne 29. 3. 2012 Ywann

Pozn. redakce: Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání pro pracovní pozici Samostatný vedoucí dětí a mládeže – turistické zaměření.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám