Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dramaterapie - pomozme dětem hrou

Informativní příspěvek
Autor Danuše Netolická, Dagmar Mega
Každý si může vybavit své vlastní těžké chvilky, které zažil jako dítě - situace, které nejsou fér - předbíhání ve frontě, zrada kamaráda, škádlení a nepříjemné poznámky spolužáků, strach, že se ztratím. Z pohledu dospělého to jsou drobnosti, mnohdy úsměvné, ale pro dítě je to v daném čase vždy vážný problém. Každý si tím musí projít, ale můžeme našim dětem nějak pomoci?

 Tak se zrodil nápad vytvořit kroužek Dramaterapie a pomoci dětem čelit obtížným situacím tím, že se na ně připraví - bezpečně, nanečisto, když se to nepodaří, budou si situaci přehrávat tak dlouho, dokud nedopadne tak, jak by chtěly. Zdramatizování nepříjemných situací, které děti zažily, mívá terapeutický účinek. Děti si zahrají situaci znovu s lepším koncem a nenesou si dále traumatický zážitek. Celým procesem se výrazně posilují sociální kompetence - komunikace, týmová spolupráce, umění prosadit se, umění naslouchat a vnímat pocity druhých.
     V centru Akropolis v Uherském Hradišti jsme začali formou volnočasového kroužku. Projekt Klíče pro život nám dal příležitost přenést tyto postupy do školního prostředí, zpracovat metodiku a program dále šířit.
Děti v kroužku jsou velmi různé - jako v běžné třídě - někdo je plachý, někdo divoký, někdo se předvádí.. Po několika lekcích ale již tvoří skupinky, které v mnoha situacích fungují jako tým. Umí se rozdělit do skupinek, jak to vyžadují scénky, umí se již domluvit na rolích, které budou hrát a nemají problém se prostřídat, když někdo není napoprvé spokojený. Lektorky do děje vstupují jen sporadicky, když děti diskutují déle a nestihly by pak scénku.
     Témata se mění - děti mají mnoho námětů. Příště bude na po přání jedné maminky a její dcerky "na pořadu dne" téma alergie. Holčička  má celiakii - alergii na lepek. Občas se jí děti smějí, když má jiná jídla než ony. Chce jim to vysvětlit. Ví, že na děti ze svého kroužku se může spolehnout. Lektorky jsou právem hrdé, dělají s dětmi skvělou práci.

Co je nutné dodat:
     Kroužek Dramaterapie probíhá ve školní družině při ZŠ Komenského, Staré Město u Uherského Hradiště. Účastní se děti ve věku od 6 -12 let, jde především o žáky tříd 3. A a 3.B. při ZŠ Komenského, Staré Město u Uherského Hradiště. Děti se spolu znají ze školní výuky, ale po pravidelné práci v kroužku Dramaterapie se výrazně prohloubila jejich spolupráce i sociální interakce. Děti se prosazují sebejistě a přitom berou ohledy na své spolužáky, aby jim poskytly dostatek prostoru. Vztah s lektorkami Mgr. Andreou Vršovskou a Mgr. Erikou Kuncovou je na velmi pěkné úrovni. Děti s lektorkami diskutují jako se sobě rovnými, ale přitom respektují jejich přirozenou autoritu.

 Tématem setkání 8. 3. 2012 bylo "Pomáháme druhým". Po úvodním "ice brakeru" bylo navozeno téma -situace, kdy je třeba pomoci. Děti samy vyjmenovávaly situace, které znají, proběhla diskuze, jakým způsobem děti mohou pomáhat apod. Poté se děti rozdělily do skupinek a vybrané situace zahrály (děti pomáhají kamarádům, kteří se ztratili na nádraží, v supermarketu) a pak ještě jednou, kdy si některé prohodily role. Poté byly situace rozebrány, zhodnoceny - co se dětem líbilo, co ne, co je překvapilo a podobně. Nakonec proběhlo rozloučení a seznámení s příštím tématem, aby se děti měly na co těšit.
Skvělý vzdělávací program v rámci průřezového tématu „Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání“, který děti připravuje na krizové situace a učí je zdolávat životní problémy a překážky.

Mgr. Danuše Netolická
garantka průřezových témat
projektu Klíče pro život

Mgr. Dagmar Mega
centrum Akropolis

metodik pilotážního programu

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám