Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Publikace o výzkumech III

Ikona inspirace
Autor: Svatava Šimková
Anotace: V roce 2012 vyšly další dvě publikace poskytující populární zpracování výzkumů prováděných v rámci projektu NIDM Klíče pro život (a v jeho přípravné fázi). Zde je nabízíme zájemcům zdarma ke stažení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  2. Neformální vzdělávání » Občanské kompetence a kulturní povědomí » dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: NIDM, , Klíče pro život, publikace o výzkumech

 

V minulých letech jsme zájemcům o výzkumy NIDM (uskutečněné v rámci projektu Klíče pro život a v jeho přípravné fázi) nabídli šest popularizačně pojatých brožur:

 

Na začátku roku 2012 doplnily řadu publikací dvě další:

 

Blýskání na časy aneb sonda do života dětí ohrožených sociálním vyloučením 

Výzkum se zabýval rodinným zázemím dětí a mladých lidí z prostředí ohroženého
sociálním vyloučením,
jejich vztahem ke škole a jejich pojetím volného času, vlivem školy a mimoškolní výchovy a vzdělávání na jejich osobnost a rizikovým projevům chování.

 

Já chci do oddílu aneb jak si děti a rodiče vybírají kroužky a oddíly

Výzkum zjišťoval, jakým způsobem jsou  vybírány volnočasové aktivity pro děti školního věku a  jakou roli při výběru
těchto činností hraje rodina, podle čeho se rodiče rozhodují o volnočasových
aktivitách svých dětí a co je přitom pro ně rozhodující.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 04. 2012
Zobrazeno: 5401krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Publikace o výzkumech III. Metodický portál: Články [online]. 01. 04. 2012, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ND/15681/PUBLIKACE-O-VYZKUMECH-III.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.