Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence > Závěrečné práce ve Funkčním vzdělávání Klíčů...

Ikona prakticky

Závěrečné práce ve Funkčním vzdělávání Klíčů pro život

Ikona inspirace
Autor: Klíče pro život, Svatava Šimková
Anotace: Analýza vzdělávacích potřeb pedagogů a Jiný pohled na ŠVP, to jsou názvy dvou závěrečných prací vzniklých v rámci Funkčního studia národního projektu Klíče pro život.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  2. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
  3. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: ŠVP, NIDM, Funkční vzdělávání, Lůíče pro život, vzdělávací potřeby pedagogů

V rámci národního projektu Klíče pro život probíhá pod názvem Funkční vzdělávání inovované manažerské studium pro vedoucí pracovníky školských zařízení a NNO, kterým získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Tento tříletý vzdělávací program je složený ze čtyřdenních prezenčních modulů. Rozsah tříletého studia: 275 hod. přímé výuky, 168 hod. manažerské praxe a praktických činností a 220 hod. rozšiřujícího e-learningového studia. Obsahově celý program odpovídá požadavkům kladeným na Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Na konci jednotlivých ročníků odevzdávají studenti závěrečné práce, které mohou být přínosem a inspirací pro další pracovníky s dětmi a mládeží.

Analýza vzdělávacích potřeb pedagogů

Andrea Kulichová, pracovnice střediska volného času Déčko Náchod, se ve své závěrečné práci, kterou uzavřela 3. ročník oboru ředitel – manažer, zaměřila na důležitou oblast dalšího vzdělávání interních a externích pedagogů. Uvádí obecné charakteristiky pedagoga volného času v Déčku, popisuje provedení analýzy současného stavu a na základě vyhodnocení zjištěných informací zpracovává návrh individuálních plánů dalšího vzdělávání pro jednotlivé pracovníky. Práce je psána srozumitelně a přehledně. Může se stát vodítkem pro další vedoucí pracovníky, kteří se ve svých zařízeních zabývají podobnou tematikou. Celá práce je ke stažení zde.

Jiný pohled na ŠVP

Řada závěrečných prací účastníků Funkčního studia se věnuje změně školního vzdělávacího programu (ŠVP) v konkrétním školském zařízení zájmového vzdělávání. Tereza Išová, pracovnice SVČ Déčko Náchod, nahlíží na ŠVP obecněji. Nejprve formuluje kritéria a požadavky na aktuální koncepci ŠVP z pohledu strategického managementu, týmové spolupráce, propagace a dalších oblastí. Stanovuje priority pro ideální představu o ŠVP. Získané teoretické poznatky pak využívá při naplánování změny konkrétního ŠVP ve své organizaci. Popisuje průběh evaluace současného ŠVP z hlediska formy, obsahu a použití v praxi. Práce je skvělým dokladem praktického využití znalostí o strategickém managementu, jež autorka získala v 1. ročníku Funkčního studia. Kliknutím si otevřete práci a přílohy.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 31. 03. 2012
Zobrazeno: 3313krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Závěrečné práce ve Funkčním vzdělávání Klíčů pro život. Metodický portál: Články [online]. 31. 03. 2012, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ND/15679/ZAVERECNE-PRACE-VE-FUNKCNIM-VZDELAVANI-KLICU-PRO-ZIVOT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.