" /> " /> Vítejte v prostoru inkluzivní volnočasové pedagogiky
Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence > Vítejte v prostoru inkluzivní volnočasové...

Vítejte v prostoru inkluzivní volnočasové pedagogiky

Informativní příspěvek
Autor Vlasta Kohoutová

  

Být rodičem, pedagogem, vytvářet si dobrý vztah s dítětem, to je nikdy nekončící proces. „Problémové“ děti se od těch ostatních odlišují tím, že v mnohem větší míře oplývají výraznou emocionalitou, neodbytností, citlivostí, neochotou ke změně. Stále častěji se setkáváme s „neklidnými, neposednými, nepozornými, zbrklými a zlobivými“ dětmi, které svojí hyperaktivitou ruší klid ve třídě a jejich integrace není jednoduchá. Proč je ve třídách tolik hyperaktivních dětí?

Touto otázkou se zabývá sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času, realizovaného v rámci projektu Klíče pro život. Pedagogické střípky II je v pořadí již druhá publikace, na které se podíleli samotní účastníci tohoto studia. Obsahuje tři příklady dobré praxe inkluzivní volnočasové pedagogiky, jejímž cílem je udržet dítě, jehož vývoj je poznamenán určitou poruchou či hendikepem, v hlavním vzdělávacím proudu.

První práce Dítě za svůj problém nemůže se zabývá problematikou syndromu hyperaktivity. Autorka Martina Kolková si dala za cíl najít takový přístup k dítěti s tímto syndromem, aby mohla příznivě ovlivnit jeho chování ve školní družině. Snažila se najít možnosti jeho začlenění do kolektivu, který se na jeho dosavadní chování díval spíše kriticky. V neposlední řadě bylo cílem její práce naučit se zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým leckdy díky chování hyperaktivního dítěte dochází. Autorka druhého příkladu dobré praxe Zlobivý kluk? Zdeňka Chaloupková popisuje práci s chlapcem ve školní družině, který je poznamenán syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Hledala nové postupy, jak na takové dítě působit, aby nebylo rušivým elementem ve třídě. Dítě na klíček, tak nazvala svoji práci Petra Nováková. Věnuje se tématu speciální pedagogiky, jejíž náplní je výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřila pozornost na konkrétní dítě s těmito potřebami se snahou nalézt skutečné příčiny a důvody, které se za jeho chováním skrývají, a jednotlivé cesty, jak dítěti pomoci zvládat jeho náročnou situaci nejen v kolektivu školní družiny.

 Všechny příklady dobré praxe jsou plně autentické tak, jak byly odevzdány k závěrečné obhajobě II. ročníku Studia pedagogiky volného času. Jsou doplněny hodnotícím textem s odkazem na jejich přínos a na místa, která umožňují či vyžadují další odbornou diskuzi. Pedagogům volného času mohou posloužit jako návod či inspirace, jak s takovými dětmi pracovat ve školských zařízeních. Publikací „Pedagogické střípky II“ můžete listovat zde.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám