Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence > Informační systém pro mládež není strašá...

Ikona informativni

Informační systém pro mládež není strašák

Autor: Jiří Zajíc
Spoluautor: Věra Kantorová, Gabriela Hrdinová

     Na první pohled se může zdát, že dnešní mladí lidé mají tolik možností si aktivně získávat informace, které potřebují, takže nějaký z vnějšku dosazených systém nemá moc šanci. V éře všudypřítomného internetu není přece pravděpodobné, že by si kdokoliv, kdo jím vládne - a mladí lidé zejména - nechal moc radit, kde a co má hledat. Doba, kdy v "kamenných" informačních centrech pro mládež bylo k mání "nedostatové zboží", jsou skutečně z námi.

     A přece siuace není daleka tak jednoduchá. Dobře ji vystihuje podtitul Národního informačního centra po mládež: Maják v moři informací. V době, kdy jistě není problémem si "vygúglovat" cokoliv, je velkým problémem si rychle najít to, co opravdu z oceánu informací potřebujeme. A navíc v dostatečné kvalitě. Problémem prostě nejsou data, ale to, aby se z nich staly skutečné informace - tedy zdroje pro poznávání a pochopení světa, ve kterém žijeme. Skutečnost, že každý měsíc navštěvují stránky www.nicm.cz deseti- tisíce mladých lidí, kteří tam hledají informace o škole, zaměstnání, pobytech v zahaničí nebo různých právních otázkách, tuto situaci velmi dobře ukazuje.

Informační systém pro mládež

     Jestliže něco označíme za systém, pak to znamená, že se jedná o soubor nějakých prvků, které jsou propojené vazbami umožňjícími, aby tento soubor fungoval účelně jako celek.
     V případě informačního systému pro mládež jsou těmi jednotlivými prvky Informační centra pro mládež (ICM). Jsou to místa, která působí při nestát-ních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při domech dětí a mládeže. Jejich pracovníci pomáhají mladým odpovědět na jejich otázky a snaží se jim poradit s různými problémy. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež. V současné době se jejich počet pohybuje kolem 40 (některá centra právě vznikají, jiná občas zaniknou).
     Kromě ICM v poslední době vznikají taková menší "ohniska" této informační sítě - Informační body pro mládež (IBM), což zpravidla nejsou samostatná pracoviště, ale v rámci jiných institucí je představují pracovníci, kteří částí své kapacity poskytují služby, které v plném rozsahu nabízejí ICM. Celé si to můžete prohlédnout tady.
     V rámci projektu Klíče pro život pak jde o posílení vazeb mezi těmito jednotlivými ICM a IBM a o jejich kvalitu, která by umožňovala co nejlepší fungování nejen jednotlivých "prvků", ale právě všech dohromady.

     A co k tomu konkrétně projekt Klíče pro život nabízel a nabízí? Podrobnosti si můžete najít tady. Zde pouze stručně shrneme hlavní nástroje projektu:

1. Školení pro pracovníky ICM, IBM i další zájemce.
     Byly realizovány tři typy školení:
     - 2x čtyřdenní „Minimum pro začínající pracovníky ICM a IBM“ - určeno pro začínající pracovníky ICM a IBM
     - 3x dvoudenní workshopy pro manažery a zřizovatele ICM a IBM
     - 9x jednodenní tematická školení pro regionální koordinátory - redaktory, odborné pracovníky a dobrovolníky ICM a IBM
     O tom, že to nemusí být vůbec žádná nuda nebo "vopruz" si budete moci za chvilku přečíst v souvislosti se školením pro začínající pracovníky ICM - MBTC/YINTRO.

2. Vytvoření i-katalogů informací a jejich aktualizace 
     Na to je nejlepší se rovnou podívat, což můžete  zde. Jedná se o elektronickou podobu šanonů s informacemi tříděnými dle závazné jednotné klasifikace oblastí informací, která je součástí schválené Koncepce Informačního systému pro mládež v ČR:
   - Vzdělávání v ČR, 
   - Vzdělávání v zahraničí, 
   - Práce v ČR,
   - Práce v zahraničí,
   - Cestování v ČR,
   - Cestování v zahraničí,
   - Volný čas,
   - Sociálně patologické jevy,
   - Občan a společnost,
   - Mládež a EU,
   - Informace z regionů

3. Další podpůrné nástroje
     - Elektronický časopis REMIX tvořený regionálními mladými redaktory.
     - Publikace: ICM v ČRICM v EUTisková žurnalistika v kostce
     - Putovní prezentační stánek ICM, který je k dispozici na veletrzích, výstavách, přednáškách a jiných akcích.
     - Animovaná hra o Informačním systému pro mládež a dva audiospoty

     To vše probíhalo za aktivní účasti pracovníků ICM, IBM a dalších pracovníků pracujících s mládeží v oblasti Podpory informačního systému pro mládež, pro které to mimo jiné představovalo přímou možnost rozvoje vzdělání a osobnostního růstu, zvýšení kvality poskytovaných služeb v ICM, IBM a dalších organizacích. Ve svém důsledku tedy i zvýšení povědomí mládeže a celé společnosti o Informačním systému pro mládež v ČR a v EU.


Konkrétní příklad "dobré praxe" 

     Školení pro začínající pracovníky ICM - MBTC/YINTRO ve dnech 7. – 10. listopadu 2011 v Dolních Počernicích u Prahy jako součást projektu Klíče pro život a jeho klíčové aktivity Podpora informačního systému pro mládež a ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež očima organizátorů:

     Účastníkům se v průběhu celého školení věnovaly školitelky z NICM Mgr. Julie Menšík Čákiová, MgA. Lenka Odvárková a Bc. Natálie Jogheeová Dis. Všechny čtyři dny byly nabité množstvím informací z různých oblastí týkajících se informací pro mládež a o mládeži.

     Tak se měli frekventanti příležitost dozvědět se spoustu poučného o informačních službách pro mládež nejen v České republice, ale i v zahraničí, blíže se seznámit s informačními potřebami mládeže, naučit se správnému zpracování informací. Velký důraz byl rovněž kladen na on-line informace, umění komunikace či propagaci. Důležitou součástí byla nejen teoretická, ale rovněž praktická stránka informačních služeb pro mládež.

     Nešlo však pouze o předávání znalostí ve formě přednášek za pomocí dataprojektoru. Informace byly mnohdy předávané formou interaktivních workshopů, úkolů a her. Pro ty z účastníků, kteří již byli penzem informací unaveni a ztráceli soustředění, zde byly různé oddychové a energetické skupinové hry. Na určitou chvíli se tak stali krotiteli oslů, snažili se obíhat kolem vyhlédnutých obětí či předváděli, jak vypadá prudký liják v pralese či si při fiktivní procházce parkem uvědomili, zda uvažují ve stereotypech.

     Samozřejmě nemohl chybět ani zlatý hřeb celého školení a to velké a již dopředu inzerované překvapení. Překvapeni však byli hlavně absolventi sami, když se dozvěděli, že se v příštích hodinách promění v nadějné herce a na prknech, které znamenají svět, předvedou nejenom lektorkám a organizátorům, ale rovněž sobě navzájem, jak vypadá jeden den ze života ICM.

     Pokud se chcete dozvědět více o celkové atmosféře těchto informacemi nabitých čtyř dnů, podívejte se na naši fotogalerii.
     Pro ty, které zajímá pohled na školení a jeho jednotlivé dny očima účastníka, je zde náš úžasný blog.

 


Závěrečné zasedání oblasti Podpora informačního systému pro mládež

     Přijměte prosím pozvání na závěrečné zasedání oblasti Podpora informačního systému pro mládež zpracovávaného v rámci projektu Klíče pro život.
     Závěrečné zasedání proběhne dne 18. ledna 2012 v konferenčních prostorách HUB, Drtinova 10, 150 00, Praha 5.

     Ústředním tématem zasedání je budoucnost informací o mládeži a pro mládež v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
     Dalšími body programu poté budou:
     • Výstupy klíčové aktivity – Podpora informačního systému pro mládež
     • Nové činnosti NICM a spolupráce s ICM v krajích České republiky
     • Vznik IBM
     • Nová Metodika certifikace ICM

     Během zasedání vystoupí se svými příspěvky zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního institutu dětí a mládeže, externí spolupracovníci a odborníci.

     Na zasedání se přihlašujte na e-mailové adrese: vera.kantorova@nidm.cz nejpozději do 11. ledna 2012.
 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 31. 12. 2011
Zobrazeno: 4517krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZAJÍC, Jiří. Informační systém pro mládež není strašák. Metodický portál: Články [online]. 31. 12. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ND/14885/INFORMACNI-SYSTEM-PRO-MLADEZ-NENI-STRASAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana PetrůVloženo: 01. 01. 2012 13:53

Doporučovala bych změnit název, a tím i zkratku IBM. Její shoda s firmou je velice zavádějící.

2.Autor: Jiří ZajícVloženo: 01. 01. 2012 15:05

Vážená paní kolegyně,
kdybych o tom názvu mohl rozhodovat já, určitě bych Vám dal za pravdu. Jelikož jde v případě Informačních bodů pro mládež o termín, se kterým přišla státní Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež z roku 2008 v kapitolce 5.4., nic s tím v dohledné době nenaděláme.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.