Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence > Zaujaly vás naše výzkumné zprávy? Dejte nám...

Zaujaly vás naše výzkumné zprávy? Dejte nám o tom vědět!

Informativní příspěvek
Autor Miroslav Bocan

Jste člověk, který se ve svém zaměstnání či ve svém volném čase jako dobrovolník zabývá prací s dětmi a mládeží? Nebo se problematikou dětí a mládeže a způsoby trávení volného času zabýváte na akademické půdě? Nebo vás toto téma prostě jen zajímá? Ano? Tak právě váš názor nás velice zajímá!

Projekt Klíče pro život se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a s tím přichází i čas na kratší zamyšlení.
Během období realizace i přípravné fáze projektu vznikla již celá řada výzkumných zpráv, které slouží pro potřeby projektu Klíče pro život. Využívány jsou především jako jeden z podkladů pro tvorbu vzdělávacích programů projektu, ale určeny jsou také všem, kteří s dětmi a mládeží pracují. A to jak ve školách, střediscích volného času, školních klubech, školních družinách či  nestátních neziskových organizacích, tak také veškeré odborné veřejnosti, ale třeba i studentům nebo rodičům dnešních dětí.

mládežVýzkumy v rámci projektu Klíče pro život byly tedy zaměřeny na témata, která se dotýkají obsahu projektu a zároveň jsou v dnešní době velice diskutovaná a zajímavá, ale na druhou stranu mnohými organizacemi, které se věnují práci s dětmi a mládeží, dodnes opomíjená.

V nedávné době jsme vás také postupně informovali a seznamovali s vybranými částmi našeho stěžejního a společensky velmi potřebného výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let. Výsledná podoba výzkumné zprávy spatří světlo světa v co nejbližší době. Pokud budete mít zájem o její celkové znění, sledujte pozorně naše internetové stránky společně se stránkami Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (NRVDM) www.vyzkum-mladez.cz, na kterých bude závěrečná zpráva v plném znění volně ke stažení.

Ovšem tím naše práce zdaleka nekončí, ale svým způsobem mnohé začíná. Totiž již teď, na základě zjištění z tohoto výzkumu, spolu s odborníky z akademické sféry zpracováváme „sadu“ doporučení k opatřením, které by mohly (měly) instituce, jež život dnešních dětí zásadním způsobem ovlivňují, učinit. Jedná se především o rodinu, školu, organizace poskytující volnočasové aktivity a státní správu (MŠMT, MPSV, MZd. a další). Sada těchto doporučení pak bude přílohou závěrečné zprávy ze zmíněného výzkumu. Velice by nás ale také zajímaly vaše názory, podněty, náměty a připomínky ke zjištěním, která se v našich výzkumných zprávách objevují. Například přinesly vám některé závěry z našich výzkumů užitečné poznatky, které jste mohli uplatnit během vaší praxe? Rádi byste se podělili i o vaše zkušenosti? Máte pro nás nějaké návrhy/doporučení třeba i legislativního rázu, které by byly vhodné v oblasti dětí a mládeže uplatnit? Napište nám!

Zde jsou odkazy na naše výzkumné zprávy, které jsou uloženy v Národním registru výzkumů o dětech mládeži (ale najít je můžete i na našich webových stránkách v sekci výzkumy - cíle a výstupy):

Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=200

Informovanost a participace mládeže: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=201

Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=202

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání: http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=⟨=CZ&id=210

Analýza stavu potřeb "Dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků" v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání (pouze na stránkách projektu sekce výzkumy - cíle a výstupy):

http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/cile-a-vystupy/analyza-stavu-potreb-dalsiho-vzdelavani-pedagogickych-a-nepedagogickych-pracovniku-v-oblasti-zajmoveho-a-neformalniho-vzdelavani


Adam Spálenský, odborný pracovník výzkumu
adam.spalensky@nidm.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek