Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Personální a sociální kompetence > Zdravé klima v neformálním vzdělávání

Zdravé klima v neformálním vzdělávání

Informativní příspěvek
Autor Danuše Netolická
V rámci projektu Klíče pro život byl uskutečněn výzkum, který se týkal zdravého klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzkum byl realizován především za účelem podpory vzdělávacích programů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání, a to ve vazbě na koncepci státní politiky a další strategické dokumenty ČR a EU.

V rámci projektu Klíče pro život byl uskutečněn výzkum, který se týkal zdravého klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzkum byl realizován především za účelem podpory vzdělávacích programů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání, a to ve vazbě na koncepci státní politiky a další strategické dokumenty ČR a EU.
Jeho výstupy budou jedním ze základních podkladů pro přípravu vzdělávacích programů, které budou využívat pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Získaná data poslouží široké odborné i laické veřejnosti k porozumění životnímu stylu, problémům a potřebám této cílové skupiny. Závěry jsou zveřejněny v Národním registru výzkumu o dětech a mládeži.

Ze závěrů výzkumu vyplývá že:

  • okolo 14 let věku dítěte dochází k častějšímu výskytu rizikových projevů chování; zhoršenému postoji ke vzdělání a autoritám
  • výše uvedené fenomény, které jsou jasně negativními jevy v životě mladých lidí, se staly již jejich běžnou normou
  • respondenti tohoto výzkumu, kteří navštěvují základní praktickou školu nebo střední odborné učiliště nebo školu bez maturity, více než ostatní uváděli, že v životě nejsou šťastní
  • úroveň vzdělání se ukázala jako důležitý faktor i v rovině problémů, které respondenti považují za neřešitelné – čím je vzdělání vyšší, tím spíše problémy umějí vyřešit
  • díky rozdílnému pojetí trávení volného casu (NZDM vs. SVČ a další NNO) dochází také k rozdílenému pohledu na děti a mládež
  • příslušnost dítěte k tomu kterému typu organizace vytváří v myslích pracovníků pracujících s dětmi a mládeží umělé oddělení
  • chybí návaznost, informovanost i vzájemná spolupráce mezi NZDM a SVČnebo dalšími NNO; své uplatnění by zde měli mít i pedagogicko-psychologičtí pracovníci
  • je vhodné realizovat další výzkumná šetření s touto cílovou skupinou, ale za využití kvalitativní výzkumné metody

Výzkum v oblasti zdravého klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání jasně potvrdil, že tato oblast nesmí být podceňována a veškerá šetření a analýzy je nutné využít jako odborný podklad pro systémové změny ve sledované oblasti. Pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi a mládeží je výzkum určitě přínosem a stojí za to si jej přečíst a seznámit se s jednotlivými druhy šetření a jejich výsledky.

Další informace najdete zde.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek