Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > O workshopu „Děti a dětství ve výzkumu“

Ikona informativni

O workshopu „Děti a dětství ve výzkumu“

Autor: Adam Spálenský
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Výzkumníci projektu Klíče pro život byli pozváni na velice podnětné setkání. Ústav populačních studií Masarykovy Univerzity v Brně uspořádal workshop na téma „děti a dětství ve výzkumu“. Cílem workshopu bylo představit si vzájemně příspěvky s výsledky sociologických a pedagogických výzkumů, ale také společně odborně pohovořit o novém náhledu na dítě a dětství, který se v sociální vědě prosazuje v posledních desetiletích. Diskuse byla věnována především metodologii výzkumů, které by měly být, pokud chceme aby byly dostatečně validní, pro děti zajímavé a srozumitelné. Hovořilo se o tom, jak dát ve výzkumu dětem aktivní, někdy i spoluvýzkumnickou roli a také právo svobodně rozhodnout o účasti, způsobech a míře zapojení do výzkumu, což není vždy zcela lehkou záležitostí. Diskutéři tak přispěli se svými poznatky z praxe a stejně tak tomu bylo i u zástupců projektu Klíče pro život, respektive klíčové aktivity 1 – Výzkumy, kteří se touto otázkou pravidelně zabývají. Do debaty přispěli svými zkušenostmi z výzkumů Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let, především z kvalitativní části, která byla realizována technikou tzv. focus groups a také z Výzkumu zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Workshop se ve své závěrečné části zaobíral otázkou vytvoření etického kodexu výzkumů dětí a mládeže, který není doposud v ČR vytvořen, přičemž v některých státech EU i jiných společenství bývá samozřejmostí. Ale o tom snad až příště…

Focus groups
je jednou z hlavních metod kvalitativního výzkumu. Používá se nejčastěji v sociologii. Spočívá v diskuzi, řízené zpravidla školeným profesionálem. Diskuze má za cíl prozkoumat postoje, názory, mínění veřejnosti. Jedno sezení zahrnuje vždy přibližně osm až dvanáct (maximálně, menší počet je vhodnější) respondentů, debata se zaznamenává. Tato metoda se používá hlavně pro přípravu velkých kvantitativních výzkumů, aby se zjistily možné názory a tím se vytvořily pro tento kvantitativní výzmum dostatečně reprezentativní názorvé nabídky. Skupinový rozhovor se vede tak, aby se probírala témata související s hypotézami výzkumu.

Mgr. Adam Spálenský
odborný pracovník výzkumu
adam.spalensky@nidm.cz

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 04. 2012
Zobrazeno: 1925krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SPÁLENSKÝ, Adam. O workshopu „Děti a dětství ve výzkumu“. Metodický portál: Články [online]. 27. 04. 2012, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NB/15877/O-WORKSHOPU-„DETI-A-DETSTVI-VE-VYZKUMU“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.