Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > Prosincový Workshop k získávání informací...

Ikona informativni

Prosincový Workshop k získávání informací pro výběr klíčových kompetencí je za námi

Autor: Denisa Urbanová, Pavel Brabenec
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 V rámci klíčové aktivity KA02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání národního projektu „Klíče pro život“ se uskutečnil již třetí Expertní workshop k získávání informací pro výběr klíčových kompetencí řídících pracovníků organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Celá akce se konala ve dnech 8. – 9. 12. 2011 v Praze v Hotelu Svornost a zúčastnili se jí jak zástupci středisek volného času, tak zástupci neziskových organizací a NIDM.

První den setkání byl zaměřen na identifikování klíčových kompetencí vedoucích pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže nebo pracujících s dětmi a mládeží. Cílem druhého dne bylo v rámci panelu expertů konzultovat s účastníky návrh postupu při tvorbě metodik hodnocení respektive sebehodnocení organizací cílové skupiny. Byly sestaveny dvě expertní skupiny ze zástupců cílových organizací, které se budou scházet v průběhu ledna a února 2012. Jejich úkolem bude vytvořit modifikovaný CAF a interní audit pro potřeby organizací cilové skupiny.

Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen specielně pro podmínky organizací veřejného sektoru.  Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a od r. 2000, kdy byla přestavena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) dále rozvíjen. Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace. Použití modelu CAF je ve srovnání s ostatními modely poměrně snadné, takže je vhodné zvláště pro organizace, které s řízením kvality začínají.

Stanovené cíle workshopu byly naplněny formou aktivní spolupráce, diskuze a zpětné vazby mezi všemi účastníky. Díky aktivnímu přístupu všech zúčastněných jsme získali cenné podněty, které v současné době zpracováváme. Celé setkání probíhalo v přátelském duchu s vysokým pracovním nasazením všech zúčastněných.
 

Pavel Brabenec a Denisa Urbanová
 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 12. 2011
Zobrazeno: 1805krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PAVEL, Urbanová,. Prosincový Workshop k získávání informací pro výběr klíčových kompetencí je za námi. Metodický portál: Články [online]. 30. 12. 2011, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NB/14863/PROSINCOVY-WORKSHOP-K ZISKAVANI-INFORMACI-PRO-VYBER-KLICOVYCH-KOMPETENCI-JE-ZA-NAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.