Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > Zdravé klima v neformálním vzdělávání

Ikona informativni

Zdravé klima v neformálním vzdělávání

Autor: Danuše Netolická
Anotace: V rámci projektu Klíče pro život byl uskutečněn výzkum, který se týkal zdravého klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzkum byl realizován především za účelem podpory vzdělávacích programů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání, a to ve vazbě na koncepci státní politiky a další strategické dokumenty ČR a EU.
Klíčové kompetence:
 1. Neformální vzdělávání » Občanské kompetence a kulturní povědomí » uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
 2. Neformální vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
 3. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
Klíčová slova: výzkum, zdravé klima v neformálním vzdělávání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V rámci projektu Klíče pro život byl uskutečněn výzkum, který se týkal zdravého klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzkum byl realizován především za účelem podpory vzdělávacích programů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání, a to ve vazbě na koncepci státní politiky a další strategické dokumenty ČR a EU.
Jeho výstupy budou jedním ze základních podkladů pro přípravu vzdělávacích programů, které budou využívat pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Získaná data poslouží široké odborné i laické veřejnosti k porozumění životnímu stylu, problémům a potřebám této cílové skupiny. Závěry jsou zveřejněny v Národním registru výzkumu o dětech a mládeži.

Ze závěrů výzkumu vyplývá že:

 • okolo 14 let věku dítěte dochází k častějšímu výskytu rizikových projevů chování; zhoršenému postoji ke vzdělání a autoritám
 • výše uvedené fenomény, které jsou jasně negativními jevy v životě mladých lidí, se staly již jejich běžnou normou
 • respondenti tohoto výzkumu, kteří navštěvují základní praktickou školu nebo střední odborné učiliště nebo školu bez maturity, více než ostatní uváděli, že v životě nejsou šťastní
 • úroveň vzdělání se ukázala jako důležitý faktor i v rovině problémů, které respondenti považují za neřešitelné – čím je vzdělání vyšší, tím spíše problémy umějí vyřešit
 • díky rozdílnému pojetí trávení volného casu (NZDM vs. SVČ a další NNO) dochází také k rozdílenému pohledu na děti a mládež
 • příslušnost dítěte k tomu kterému typu organizace vytváří v myslích pracovníků pracujících s dětmi a mládeží umělé oddělení
 • chybí návaznost, informovanost i vzájemná spolupráce mezi NZDM a SVČnebo dalšími NNO; své uplatnění by zde měli mít i pedagogicko-psychologičtí pracovníci
 • je vhodné realizovat další výzkumná šetření s touto cílovou skupinou, ale za využití kvalitativní výzkumné metody

Výzkum v oblasti zdravého klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání jasně potvrdil, že tato oblast nesmí být podceňována a veškerá šetření a analýzy je nutné využít jako odborný podklad pro systémové změny ve sledované oblasti. Pro pedagogické pracovníky pracující s dětmi a mládeží je výzkum určitě přínosem a stojí za to si jej přečíst a seznámit se s jednotlivými druhy šetření a jejich výsledky.

Další informace najdete zde.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 03. 2011
Zobrazeno: 2266krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NETOLICKÁ, Danuše. Zdravé klima v neformálním vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 29. 03. 2011, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NB/11433/ZDRAVE-KLIMA-V-NEFORMALNIM-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.