Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Příklady dobré praxe 11


Jedenáctá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.


PROJEKT SPORT
Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
a činnosti sportovního zaměření.
Autor: Ing. Jaroslav Frič
Odbornostní setkání Karlovarského
a Olomouckého kraje
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

Hlavním cílem je motivovat děti k zvýšení jejich pohybové aktivity a rozšíření jejich pohybových dovedností i fyzické zdatnosti. Zároveň může být program kombinován s motivací jiného směru, v našem projektu je jako příklad použita motivace k ochraně zvířat a zvýšení znalostí dětí o zvířatech. Další cíle programu jsou: motivace dětí k trvalému zájmu o sport a pohybovou aktivitu, vyhledat talenty pro určitý obor sportovní činnosti a pokusit se jejich talent podchytit, pěstovat v dětech kladný vztah ke kolektivu, motivovat děti k trvalému zájmu o přírodu a její ochranu.


ZVÍŘÁTKA A ZVĚŘ V POHYBU
Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity
a činnosti sportovního zaměření.
Autor: Ing. Jaroslav Frič
Odbornostní setkání
Karlovarského a Olomouckého kraje
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

Vzhledem k současnému neutěšenému vztahu dětí a často i rodičů k pohybové aktivitě a sportu je záhodno pokusit se do programu táborů zahrnout motivaci ve prospěch této důležité složky zdravého životního stylu. Motivace musí probíhat promyšleně, nenásilně, nejlépe formou her a soutěží. Program přináší řadu konkrétních příkladů, které mohou být zařazeny do programu jakéhokoliv typu tábora. Současně PDP naznačuje začlenění do konkrétní táborové hry Zvířátka a zvěř v pohybu, která kromě motivace k zdravému pohybu a sportu přináší motivaci k učení a rovněž k ochraně přírody. Táborové hry s tématem zvířat jsou mnohokrát odzkoušeny, stejně jako hry navržené v příloze. Jejich skloubení do jednoho táborového programu je třeba doladit podle konkrétních možností týmu vedoucích, skupiny dětí, prostoru tábora a jeho okolí, materiálních podmínek apod.

TANEČNÍ SESTAVA
Tematická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělávání - moderní
tanec
Autor: Jaroslav Karásek a kolektiv
Odbornostní setkání:
Liberecký a Královéhradecký kraj
Místo konání: Hořice 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a zdraví

Tanec rozvíjí hudební a pohybové dovednosti účastníků. Cílem zájmového útvaru je rozvoj tvořivosti a představivosti a poznání zákonitostí lidského těla. Tanec naučí účastníky správnému držení těla a odstraní špatné pohybové návyky. V rámci zájmové činnosti se zaměřujeme na budování vztahu k sobě samému i ke kolektivu. Odbouráváme strach z fyzického kontaktu a vystupování na veřejnosti. Tanec umožňuje mládeži, aby se realizovala a uplatňovala získané poznatky v praxi (taneční soutěže, vystoupení, muzikály...). Autor vychází ze svých zkušeností, které získal při práci ve středisku volného času.

Upravila Svatava Šimková, NIDM

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek