Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Příklady dobré praxe 10

Informativní příspěvek


Desátá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.


DÍTĚ A LOUTKA

Tematická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělávání
- dramatická výchova

Autor: Jiřina Polanská a kolektiv
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Kraj Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Následující obsah vychází a zároveň navazuje na příklad dobré praxe „Děti a divadlo“, který lektorka zpracovala před časem s jiným kolektivem. Snad PDP „Dítě a loutka“ bude inspirující a obohacující i pro další zájemce. Jde o volnočasovou činnost zájmového vzdělávání, jež je vedena formou dramatické výchovy a přináší konkrétní výsledky. Obsahuje několik tematických částí. I dílčí části lze dle názoru autorů úspěšně propojit se ŠVP příslušného zařízení či o ně doplnit průřezová témata. Kompletní materiál je k dispozici zde.


VIZOVICKÉ TĚSTO

Tematická oblast (odbornost):
Netradiční výtvarné techniky
Autor: Zuzana Krassková
Odbornostní setkání:
Královehradecký
a Liberecký kraj
Místo konání: Rychnov nad Kněžnou 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Zvolené téma rozvíjí dětskou aktivitu, formuje výtvarné myšlení, estetické cítění a vnímání, umožňuje dětem, aby se realizovaly a uplatňovaly získané poznatky v praxi. Cílem je rozvoj dětské tvořivosti a představivosti, naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem v oboru, prožívat vlastní tvorbu a mít z ní radost a v neposlední řadě poznávat kulturní tradice. Kompletní materiál je k dispozici zde.

 

 

SCRAPBOOKING

Tematická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Jana Šimůnková a tým
Odbornostní setkání:
Liberecký
a Královehradecký kraj
Místo konání: Hořice 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Scrapbooking je tvoření z papíru s použitím doplňků z textilu, papíru, kovu, plastu apod. Cílem je vytvoření originálních přání, rámečků na fotografie a zajímavých alb. Děti mohou svou práci kombinovat s doplňky s uvedením dat, jmen či názvů události. Papíry na scrapbooking mohou buď nalepovat do alb, či použít jako pozadí pro své fotografie, blahopřání a rámečky, nebo je přímo použijí jako stránku, kterou vsadí do svého alba. Kompletní materiál je k dispozici zde.

 

 PRÁCE S PAPÍREM

Tematická oblast (odbornost):
Tvořivé aktivity
Autor: Anna Svobodová
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Karlovarský kraj
Místo konání:Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Cílem aktivity je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek, netradiční dekorativní předmět pro vlastní použití i pro výzdobu interiéru zařízení. Děti zárověň získávají nové poznatky a zkušenosti, rozvíjejí jemnou motoriku ruky, zručnost, trpělivost při zacházení s nástroji a materiálem, uplatňují vlastní nápady, rozvíjejí estetické cítění a prostorové vidění. Mají rovněž příležitost uvědomit si ekologický aspekt recyklace papíru. Kompletní materiál je k dispozici zde.

Zpracovala Svatava Šimková, NIDM - Klíče pro život

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek