Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Zatím OK – a co dál?

Autor: Vlasta Faiferlíková
Spoluautor: Svatava Šimková
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

      Konkrétním výstupem dosavadního studia v rámci projektu Klíče pro život byly jednak tři díly Pedagogických střípků, o nichž jsme už zde referovali (I,II,III), ale také třemi lety pilotního ověřování vyzkoušené vzdělávacích programů právě k tématu Studium pedagogiky volného času včetně materiálů k E-learningové formě studia. Výstupem je vedle samotných upravených vzdělávacích programů také návrh systémových změn a podnětů k legislativním změnám v oblasti získávání odborné kvalifikace pedagogů volného času a vychovatelů. A k tomu všemu je nepřehlédnutelným „výstupem“ i skoro šest desítek absolventů a hlavně absolventek. Nadšených.

      Myslím, že způsoby výuky, které jsou zde zvoleny, mne nutí jít víc do hloubky problémů. Nutí mne si více uvědomovat a často si i sama prožít pocity těch, se kterými pracuji.“ říká o studiu pedagogiky absolventka Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život Markéta Machatá a pokračuje: Jsem vychovatelkou ve školní družině, ale zároveň učím v malotřídní škole. Při každém studijním modulu jsem získávala nové znalosti a dovednosti, které mohu uplatnit nejenom při práci ve družině, ale i při běžné výuce.
      Ale stejnou větou bych mohla zhodnotit i jiné vzdělávací programy. A co je tedy to jiné, to, proč mi tato forma výuky vyhovuje víc než předešlé vzdělávací programy, které jsem absolvovala? Je to způsob vystavení jednotlivých modulů, metody učení, metody ověřování mých znalostí. Myslím, že způsoby, které jsou zde zvoleny, mne nutí jít víc do hloubky problémů. Nutí mne si více uvědomovat a často si i sama prožít pocity těch, se kterými pracuji.
      To vše dohromady mne posunulo v přístupu k mé práci, ale hlavně (a v to věřím) v mém myšlení. Začínám nad svou prací a nad těmi, pro které tu práci dělám, více přemýšlet. Přemýšlím nad jejich problémy a potřebami i nad tím, jestli program nebo způsob výuky, který jsem jim dosud předkládala, je pro ně opravdu vhodný. Jednoduše řečeno, jestli to dělám dobře. Tuto otázku jsem si nejvíce kladla po absolvování modulu speciální pedagogiky a při přípravě a psaní ročníkové práce, zaměřené na integraci dítěte se speciálními potřebami, jsem ji pokládala za zásadní.
      Teď už vím, že jsem některé problémy přehlížela, nebo jsem je jenom „neuměla vidět“. Ono, když se snažíte najít to, co je špatně, ale nevíte, co a jak hledat, tak se vám to nepovede. Tak teď jsem ve fázi, kdy vím co hledat, a tak hledám a snažím se porozumět. Další pozitivní věc, kterou jsem tímto vzděláváním získala, je jistota, že už mohu něco ze svých vědomostí a zkušeností nabídnout a předvést i svým kolegyním (Mgr.). A ony samy za mnou dokonce chodí, když si s něčím nevědí rady a můj názor je zajímá. Zajímal je i celý průběh a způsob e-learningového studia, zajímaly je otázky i řešení předkládaných problémů. Při zmíněné ročníkové práci jsem dokonce vycházela ze spolupráce s nimi a z nutnosti změnit i jejich pohled a přístup k dané problematice.
      A co dalo vzdělávání mně osobně? Mám nyní větší sebevědomí, cítím se v práci více potřebná, jistá tím, co dělám a mám z toho, co dělám, lepší pocit.

      Pedagogika volného času se pohybuje v podmínkách rychlých společenských změn informačního věku, což si vyžadovalo revizi i nové vymezení toho, co pedagog volného času potřebuje do své odborné i osobnostní výbavy. Programy měly za úkol připravit a nabídnout témata, metody a formy vzdělávání, které dnešní pedagogy vybaví kompetencemi potřebnými v současné pedagogické praxi. Celé studium bylo pilotně ověřované v několika studijních skupinách a jeho účastníky byli pedagogové ze Středisek volného času, školních družin, školních klubů a NNO zabývajících se zájmovými volnočasovými aktivitami.
      Následně tyto vzdělávací programy postupně procházely procesem schvalování akreditační komise MŠMT a mohou tak vhodně doplňovat současnou nabídku studijních programů pro zájemce o celoživotní profesní i osobnostní rozvoj v oblasti volnočasové pedagogiky. Počátkem února 2012 byl akreditován i poslední z pilotovaných programů Studium pedagogiky jako studium splňující kvalifikační předpoklady pro pedagogickou práci ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

      Jedním z těchto nových vzdělávacích programů, který vychází z aktuální situace v personálním obsazení školských zařízení pro zájmové vzdělávání a z potřeby naplnění kvalifikačních předpokladů pro výkon pracovní pozice pedagogického pracovníka, je „Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času“. Tento vzdělávací program je určený pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání, kteří mají pedagogické vzdělání a kteří ve svých školských zařízeních metodicky vedou pedagogické pracovníky s menšími profesními zkušenostmi. Využívá tedy i v našich poměrech stále atraktivnější metodu mentoringu, která spojuje výhody individuálního vedení s partnerským přístupem.

      Obsahem programu je nejen seznámení s principy mentoringové práce s připraveným e-learningovým studijním prostředím, ale i seznámení s minimem pedagogického pracovníka. Pro skupinu cca 400 účastníků – mentorů – bylo připraveno e-learningové prostředí tzv. e-Knihovna, ve kterém absolventi 20 vzdělávacích programů najdou studijní teoretické rámce, podpůrný vzdělávací materiál ve 4 oblastech

  • Volný čas,
  • Osobnost pedagoga,
  • Cílová skupina
  • Pedagogický proces,

      Dále e-Knihovna obsahuje doporučenou literaturu a úložiště pro zpracované závěrečné práce – metodické listy. Ve fórech si mohou vzájemně sdělovat informace o dané problematice.

      NIDM MŠMT v současné době připravuje otevření nové studijní skupiny pro I. ročník Studia pedagogiky volného času, která bude studium zahajovat prvním setkáním na podzim 2012. Zájemci o studium se mohou předběžně přihlašovat, případně obrátit se svými dotazy na garanta studia na adrese vlasta.faiferlikova@nidm.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 06. 2012
Zobrazeno: 4432krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FAIFERLÍKOVÁ, Vlasta. Zatím OK – a co dál?. Metodický portál: Články [online]. 28. 06. 2012, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/16217/ZATIM-OK---A-CO-DAL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.