Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > Sněžnicová Čotokva a náčelnické zkoušky Ligy...

Ikona informativni

Sněžnicová Čotokva a náčelnické zkoušky Ligy lesní moudrosti - část druhá

Autor: Josef Rozinek
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Druhý víkend

     Během následujícího týdne jsme měli možnost se jednak vzpamatovat z Pedersena a následků jeho dobrodružství, ale také vyzkoušet některé další testy a poučeněji vyplňovat úkoly našich lektorů. Začali jsme se také více zaobírat faktem, že se blíží víkend, který bude zaměřen na táboření v zimní přírodě, a proto jsme sháněli příslušné vybavení, sledovali přes webkamery stav sněhu atd.
     V pátek večer po opětovném nalodění na Fram bylo zcela jasné, že nás čeká skutečně nezapomenutelná plavba do polárních končin. Velmi kladně hodnotím aktivitu pátečního večera, totiž možnost vyzkoušet si na vlastní kůži některé situace týkající se práva a právní odpovědnosti. Ovšem i výtvarná aktivita, tedy výroba norské vlajky v rámci jednotlivých týmů, byla skvěle zvolena a opět sloužila k ještě většímu tmelení vytvořených kmenů. Pro mě osobně bylo snad nejnáročnější částí druhého víkendu sobotní ráno, neboť jsem byl probuzen telefonátem matky dítěte, které se zranilo na lyžařském výletě našeho kmene (rozuměj dokončení nácviku právní odpovědnosti z předchozího večera). Kamila byla ve své roli rodiče zraněného dítěte tak přesvědčivá, že ještě doteď se při pohledu na zvonící telefon třesu hrůzou.
     Po vydatné snídani jsme dostali nařízeno vydat se k severní točně, a to na sněžnicích. Cesta byla nelehká, museli jsme se prodírat přes ledové kry a lyžařské stopy, ale nakonec jsme po všech peripetiích, jako bylo natočení instruktážního videa o chůzi na sněžnicích a uvaření vody na čaj, severní pól skutečně dobyli. Na Fram jsme se vrátili jen malou chvíli po stanoveném limitu a s radostí jsme seznali, že loď bez nás neodplula. V odpoledních hodinách jsme se věnovali opět praktickému nácviku přežití v přírodě v zimních měsících – konkrétně jsme cílili na problematiku přespávání. Ačkoli jsme byli všichni vybaveni spoustou teoretických znalostí o budování záhrabu, zpočátku jsme trochu tápali, jak samotnou stavbu pojmout. Stačilo však jen několik málo chvil s lopatou v ruce a všichni účastníci se proměnili v dokonalé polárníky a s radostí norovali až do pozdního odpoledne své noční úkryty. Jednotlivé stavby se od sebe dosti lišily v pojetí a rozloze, avšak ukázaly se téměř beze zbytku jako funkční, a to bylo podstatné.
     Avšak to, co jsme měli možnost shlédnout po večeři, to byl skutečný Tádž Mahal mezi záhraby – iglů, které bylo vybudováno v návěji vedle Framu. Zde jsme vyposlechli čtení o výpravě lodi Fram a příjemně se naladili na noc ve sněhových úkrytech. Já s Káťou (a s námi ještě David a Top) jsme nakonec strávili noc právě v tomto velkém záhrabu. Po ránu jsme měli jednak možnost prohlédnout si stavby ostatních, dále rozklíčovat dosud nedořešené úkoly právní odpovědnosti, ale také pomalu rekapitulovat celý program.
     Po odjezdu z Framu jsme všichni ještě měli možnost si to, co jsme nestihli, do praktických víkendů na moodlu doplnit. V našem případě jsme rovněž stihli rovnou po návratu odzkoušet některé poznatky z obou víkendů v praxi (principy některých her, způsoby interpretace filozofie woodcraftu jsme velmi dobře uplatnili v průběhu následujícího víkendu, kdy jsme pořádali akci pro Strážce pokladů a jejich příznivce).

Vyhodnocení

     K čemu tedy Čotokva byla? Rozhodně přinesla mnohé poznatky, které se nám již nyní daří uvádět do praxe v našem kmeni, ale které nám pomohly se rozvinout i po osobnostní stránce. A co se dá vytknout? Sami z praxe víme, že každá akce má nějakou nedokonalost a právě upozorněním na ni se dá do budoucna ještě více zdokonalit. Do této kategorie bychom zařadili problematiku hospodaření kmene. Jedná se o něco, co bychom si také rádi odzkoušeli podobným způsobem jako například právní odpovědnost. Pro mne i pro Káťu je prozatím oblast hospodaření ne příliš probádanou, a tak jsme se těšili, že budeme poučeni někým, kdo se hospodaření občanských sdružení již nějakou dobu věnuje. Chápeme však, že program byl už tak dosti nabitý a bylo už heroickým výkonem tam vměstnat vše, co bylo probráno.
     Jako kladné naopak hodnotím především již zmíněný výběr rámce akce jako polární výpravy, snahu lektorů interaktivně pracovat s jednotlivými účastníky a vtahovat je do děje. Zde se dostávám ke srovnání se skautskými čekatelskými zkouškami, které jsem měl možnost již dříve absolvovat. Ty se více podobaly klasické školní výuce založené na biflování a neposkytovaly ani zdaleka takový prostor pro simulaci určitých situací a odzkoušení si některých principů vedení kmene/ oddílu a organizace jeho chodu. Musím tedy jednoznačně vyzdvihnout pedagogické pojetí Čotokvy a doufám, že se nám s Káťou v budoucnu podaří ještě dalších podobných ligových akcí účastnit.

Co říci závěrem? Snad jen: Plavba lodi Fram patřila v mém životě k těm epizodám, na které nikdy nezapomenu. V mém srdci zůstanou všichni – posádka, velitelé, loď, okolní krajina, výkony, které jsme podali, hranice, které jsme posunuli. Budu vždycky vzpomínat na plavby po polárních krajích, svou věrnou záchrannou vestu …

V Bečově dne 29. 3. 2012 Ywann

Pozn. redakce: Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání pro pracovní pozici Samostatný vedoucí dětí a mládeže – turistické zaměření.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 04. 2012
Zobrazeno: 2723krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROZINEK, Josef. Sněžnicová Čotokva a náčelnické zkoušky Ligy lesní moudrosti - část druhá . Metodický portál: Články [online]. 25. 04. 2012, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/15865/SNEZNICOVA-COTOKVA-A-NACELNICKE-ZKOUSKY-LIGY-LESNI-MOUDROSTI---CAST-DRUHA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.