Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > Konference neformálního vzdělávání v Karlovarském...

Ikona informativni

Konference neformálního vzdělávání v Karlovarském kraji

Autor: Danuše Netolická
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska uspořádala konferenci neformálního vzdělávání v Karlovarském kraji pod názvem „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat.“ Konference proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka a konala se v zastupitelském sále dne 14. 3. 2012. Na programu konference byla prezentace jednotlivých pilotovaných programů v rámci všech průřezových témat projektu „Klíče pro život":

- Výchova k donrovolnictví
- Participace a informovanost, cesta
  k aktivnímu občanství
- Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími
  potřebami
- Zdravé klima zájmového a neformálního
  vzdělávání
- Mediální výchova a medializace
- Multikulturní výchova

Moderátorkou konference byla Edita Kunertová a hlavní organizátorkou Mgr. Hana Šnajdrová. Jako hosté se zúčastnili náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, Bc. Martina Strašáková - garantka průřezových témat Výchova k dobrovolnictví a Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství, a Mgr. Danuše Netolická - garantka průřezových témat Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání.

Na programu byly praktické ukázky z pilotáže vzdělávacích programů. Mezi velmi zajímavé příspěvky patřily:
- „Doučujeme se v Pohodě“ – vzdělávací program nízkoprahového zařízení „Pohoda“ v Chebu – přednesla Bc. Andrea Ungrová. Program se týkal podpory udržitelnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v hlavním vzdělávacím proudu a zamezení jejich odchodu do speciálních škol. Jedná se o doučování 3x týdně pro děti od 6 do 11 let, tedy do 5. třídy ZŠ. Po celou dobu je zajištěn individuální přístup k žákům. Program se snaží děti motivovat, posilovat jejich sebevědomí a nenásilnou formou je vzdělávat. Vzdělávací program využívá her jako domino, chytré puzzle, počítačové hry, grafomotorická cvičení, soutěže aj.
- „Dobrovolníci v přírodě, dobrovolníci pro přírodu“ – vzdělávací program v rámci školní družiny Svobodné evropské školy, ZŠ a gymnázia s.r.o. – představil Mgr. Petr Randis a spolu s ním žáci školy, kteří se akcí zúčastnili. Se zaujetím vyprávěli o jednotlivých aktivitách: „Den Země v Chebu“ – zasadit stromky, vystavět ptačí pozorovatelnu ve spolupráci s chebskými ornitology. Další byla „Úprava pramene v Poohří“ – vyčištění, vydláždění naučné tabule, analýza vody, stavba krmítek z pet lahví a „Návštěva rašeliniště“ – chráněné druhy rostlin a živočichů a plno dalších aktivit.
- „Výchova k dobrovolnictví - dobrovolníci na táborech“ – vzdělávací program Mateřského centra Vlaštovka Karlovy Vary. Program představila Mgr. Tereza Jirků. Nastínila přípravu tvorby metodiky pro dobrovolníky na táboře. Účastníci byli středoškolští studenti a senioři. Jednalo se o školení, přednášky a vícedenní školení ve Vojkovicích. Školení bylo zaměřeno na BOZP, požární ochranu, pedagogiku, psychologii, zážitkovou pedagogiku a první pomoc. Cílem byla propagace práce dobrovolníků a jejich získávání pro pomoc na táborech.
„Mediální výcvik juniorů – na jeden den novinářem“  vzdělávací program v rámci mediální výchovy při 4. ZŠ Cheb představila Mgr. Denisa Morkesová. Setkávají se 1x týdně v knihovně. Připravují školní časopis „Šmejdík junior“. Další činností jsou besedy, seznámení s teorií a praxí práce novináře. Seznamují se s tím, jak se píše tisková zpráva, jak se dělá rozhovor, pracují s diktafonem, učí se dělat fotodokumentaci. Navštívili redakci Chebského deníku a radio Egrensis. Získávají zkušenosti v multimediální učebně.
- Občanské sdružení B.E.Z. a jeho vzdělávací program „Mediální výchova mladých“ představil Jaromír Trtík. Účastníci jsou děti od 6 do 15 let. Jedná se o vzdělávací program, který je zaměřen na aktivní vnímání médií, na filmovou tvorbu, práci s internetem, seznámení s médii a informačními zdroji atd. Zajímavé jsou páteční večery, exkurze, workshopy, víkendové akce, semináře a besedy s významnými lidmi, jako je režisér Karel Smyczek, který přímo předvedl ukázku, jak vést diskuzi, besedu a jak moderovat. Moderátor Jakub Limr ukazoval dětem jak mluvit, jak se pohybovat a jak držet mikrofon. Mezi další osobnosti patří kameraman Martin Benc a redaktor Antonín Bruštík. Následovala ukázka práce dětí – film „Houpací křeslo- přítel na celý život“ a „Křeslo HAWAI“.

Cílem celé konference bylo představit výstupy realizovaných pilotáží vzdělávacích programů v oblasti všech šesti průřezových témat a představit tak v Karlovarském kraji příklady dobré praxe. Teprve na konferenci mnozí přítomní získávají přehled a poznatky o ostatních zajímavých vzdělávacích programech a dají se tu navázat nové kontakty. Na místě dochází k síťování, předávání zkušeností a zajímavým diskuzím.
Nápad uspořádat tuto konferenci považujeme za skvělý a velice doporučujeme i vám ve vašich krajích uskutečnit takovou konferenci na krajském úřadě. Je to kvalitní předvedení jednotlivých vzdělávacích programů a zároveň se navzájem seznámí všichni, kteří se se svými vzdělávacími programy do projektu Klíče pro život ve vašem kraji zapojili.

Mgr. Danuše Netolická
garantka průřezových témat
Klíče pro život

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 04. 2012
Zobrazeno: 2924krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NETOLICKÁ, Danuše. Konference neformálního vzdělávání v Karlovarském kraji. Metodický portál: Články [online]. 01. 04. 2012, [cit. 2020-05-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/15685/KONFERENCE-NEFORMALNIHO-VZDELAVANI-V-KARLOVARSKEM-KRAJI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.