Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Změna je život

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace:

V rámci klíčové aktivity Funkční vzdělávání projektu Klíče pro život vyšel sborník Změna je život. Nabízí tři závěrečné práce účastníků Funkčního studia, ve kterých popisují přípravu a realizaci změn ve svých organizacích. Autory příspěvků jsou lidé, kteří mají zkušenosti s vedením organizace například jako vedoucí oddělení školského zařízení pro zájmové vzdělávání nebo předseda nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
  2. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  3. Neformální vzdělávání » Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám » mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
Klíčová slova: NIDM, Klíče pro život, Funkční vzdělávání, závěrečné práce, Změna je život
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

titulní stránka

     Změny nás provázejí téměř každý den, ať chceme, nebo ne. Co platilo dnes, nemusí už platit zítra. Se změnou musíme zkrátka počítat, a to i v takových organizacích, jako jsou střediska volného času, nestátní neziskové organizace, školní družiny či školní kluby. A právě tomuto tématu je věnován sborník s názvem Změna je život, který vyšel v rámci klíčové aktivity Funkční vzdělávání národního projektu Klíče pro život. Jeho realizátorem se z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stal Národní institut dětí a mládeže, odborná organizace řízená ministerstvem školství, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků volného času.

     Sborník nabízí příspěvky tří autorů ze tří různých organizací, kteří předkládají praktické příklady toho, jak jejich organizace změnu připravovaly a následně ji uváděly do života. Všechny příspěvky vznikly jako závěrečné práce účastníků Funkčního studia v rámci projektu Klíče pro život. Ukazují, že nezáleží na velikosti organizace, počtu lidí, ale především na znalostech, dovednostech a zkušenostech jejích pracovníků. Přínosné na nich je to, že vycházejí z různorodých podmínek a z různorodého prostředí. Popisují změnu ve velkém domě dětí a mládeže, v pobočce domů dětí a mládeže, ale také změnu v malé „neziskovce“.

     Publikované práce mohou posloužit jako vodítko každému, aby lépe porozuměl dění ve své organizaci, získal nástroje, jak popsat současný stav organizace, prognózovat budoucí stav, naplánovat k němu potřebné kroky a uvést je do života s týmem motivovaných spolupracovníků. Jsou určeny ke studijním účelům nejen ředitelům a vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání, ale také samotným účastníkům Funkčního studia.

     Pro čtenáře, který se nechá inspirovat a bude chtít udělat a zavést změnu, může být její realizace o mnoho snazší, neboť bude mít po ruce popsanou již vyzkoušenou cestu. Sborníkem si můžete listovat zde.

Vlasta Kohoutová, specialistka PR projektu Klíče pro život

Na další zajímavé závěrečné práce z Funkčního studia projektu Klíče pro život se můžete podívat v příspěvcích
     - Inspirace pro manažery SVČ a NNO
     - Inspirace pro manažery II

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 12. 2011
Zobrazeno: 2373krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. Změna je život. Metodický portál: Články [online]. 12. 12. 2011, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/14729/ZMENA-JE-ZIVOT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.