Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > Jedinečná šance pro zájemce o multikulturní...

Ikona informativni

Jedinečná šance pro zájemce o multikulturní projekty

Autor: Hana Šnajdrová
Anotace:

Věnujete se profesionálně či dobrovolně mimoškolní práci s dětmi a mládeží? Nebo plánujete v budoucnu mezinárodní akci či projekt? Žijete nebo se zapojujete do aktivit v příhraničních regionech? Nebo Vás prostě láká pracovat a učit se v mezinárodních kontextech?

Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  2. Neformální vzdělávání » Občanské kompetence a kulturní povědomí » uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
Klíčová slova: projekty, multikulturalita, NIDM, Klíče pro život, podpora informačního systému pro mládež, remix
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
 
 

 Tak právě pro Vás je tu nabídka Česko-německo-polského vzdělávacího kurzu pro vedoucí interkulturních skupin. Pořadatelé slibují zaručené učební výsledky v oblasti interkulturní znalosti a zkušenosti z oblasti pedagogické práce se skupinami prohloubené mezinárodním charakterem vzdělávacího kurzu, který nabízí repertoár metod pro všechny fáze mezinárodního setkání. Účastníci v rámci výuky připraví a zrealizují program podle vlastního konceptu a v mezinárodním týmu, včetně kalkulace nákladů a podání žádosti o financování.

V průběhu celého kurzu, především pak při práci v plénu, je zajištěno tlumočení do všech tří jazyků.

Hlavní tým referentů tvoří ženy a muži z Čech, Polska a Německa, kteří po dobu trvání celého vzdělávacího kurzu nabízí individuální podporu a odborný doprovod všem účastníkům.

„Na úvodním semináři bude mezi každým účastníkem a týmem referentů uzavřena smlouva obsahující popis jeho dlouhodobých a individuálních učebních cílů. V průběhu jednotlivých modulů má každý účastník možnost soukromé konzultace s jedním z referentů, při níž může reflektovat proces svého vzdělávání“ uvádí Lenka Hubáčková, kontaktní osoba pro zájemce z Čech.

Vzdělávání bude probíhat po dobu jednoho roku - od listopadu 2011 do září 2012 a jeho cena je 450,- Euro (jsou možné splátky 5 x 90,-Euro) + cestovné na jednotlivé moduly. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2011. Organizátoři zaručují maximální počet 27 osob ve vzdělávací skupině, což je 9 z každé země.

Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci mezinárodní certifikát, který uděluje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Plzeň/Regensburg a DPJW – Německo-polské centrum výměn mládeže.

Setkání se budou konat střídavě v jednotlivých účastnických zemích. První setkání proběhne v Horním Maršově v Krkonoších, dále se účastníci podívají do Bad Muskau, Großhennersdorfu, Niedamirówa na polské straně Krkonoš. Jedná se o různá vzdělávací centra, která se nacházejí podél česko-německo-polské hranice. Účastníci se díky tomu seznámí s institucemi a jejich spolupracovníky, kteří si vybudovali aktivní, interkulturní síť, v jejímž rámci vyvíjejí další projekty a prohlubují vzájemnou spolupráci. Absolventi vzdělávacího kurzu mohou díky následné spolupráci s těmito centry nastartovat svou profesní dráhu vedoucího interkulturních skupin.

 Zdroj: Lenka Hubáčková, kontaktní osoba pro zájemce z Čech, lenkahubackova@gmail.com, 724 084 294

Článek byl převzat z webu http://remix.icm.cz

Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Karlovarský
 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 08. 2011
Zobrazeno: 2872krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠNAJDROVÁ, Hana. Jedinečná šance pro zájemce o multikulturní projekty. Metodický portál: Články [online]. 20. 08. 2011, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/13563/JEDINECNA-SANCE-PRO-ZAJEMCE-O-MULTIKULTURNI-PROJEKTY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.