Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kompetence k učení > Soutěž Školní časopis a noviny roku 2011

Ikona prakticky

Soutěž Školní časopis a noviny roku 2011

Ikona inspirace
Autor: Gabriela Hrdinová
Anotace: Právě nyní se připravuje pátý ročník soutěže „Školní časopis a noviny roku 2011“, do něhož se ve svých krajích můžete přihlásit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: školní časopis, soutěž, oddílový časopis
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Připravuje ji Asociace středoškolských klubů České republiky ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež a regionálními koordinátory-redaktory projektu Klíče pro život.

Na prvním místě není rivalita mezi redakcemi, ale vzájemná inspirace. Proto je soutěž zároveň i přehlídkou všech periodik, které si děti a mládež vytváří pro sebe a své okolí. „Soutěž je zároveň příležitostí přijet do Brna na zajímavé workshopy. Účastníci se dozvědí více o základech žurnalistiky nebo si uvědomí sílu propagandy. Tradicí je již diskuze nad časopisy nebo volení nejlepšího časopisu samotnými zástupci redakcí,“ přibližuje průběh programu slavnostního vyhlášení Petr Kantor. Celostátní setkání finalistů proběhne v Brně pro základní školy ve čtvrtek 1. prosince a pro střední školy v pátek 2. prosince 2011.

Soutěž je určena žákům od I. stupně základních škol až po žáky středních škol. Soutěž je přístupná i redakcím, které nepůsobí přímo na škole, ale fungují například u domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis. Hodnocená je celková úroveň časopisu, originalita obsahu, tematická pestrost, aktuálnost ve vztahu k místu, kde časopis vychází, prostor pro názory žáků, studentů a pedagogů, originalita grafického zpracování, původní fotografie, kresby. V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí.

Najděte si svého regionálního koordinátora-redaktora (http://remix.nicm.cz/kontakty) a spojte se emailem či telefonicky s ním a domluvte další postup. V každém kraji se totiž podmínky i data trochu liší.

Co je potřeba udělat k přihlášení časopisu do soutěže popisuje ředitel soutěže Petr Kantor: „K přihlášce musí být přiloženy alespoň dva časopisy z období let 2010 – 2011. V případě, že časopis vychází pouze elektronicky je potřeba zaslat přímý odkaz na web."

Soutěž získala pro letošní rok podporu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Národního informačního centra pro mládež a projektu Klíče pro život.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 03. 2011
Zobrazeno: 4942krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HRDINOVÁ, Gabriela. Soutěž Školní časopis a noviny roku 2011. Metodický portál: Články [online]. 28. 03. 2011, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NA/11265/SOUTEZ-SKOLNI-CASOPIS-A-NOVINY-ROKU-2011.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.