Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Z Brtnice do Brtnice aneb garantky Studia...

Z Brtnice do Brtnice aneb garantky Studia pedagogiky opět na cestách.

Informativní příspěvek
Autor Vlasta Faiferlíková


Přestože se pan Petr Matějíček z DDM Jihlava pokusil ukrýt se svými studenty Studia pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v hlubokých hvozdech na Hájence v Černém lese (jak zní její oficiální název) a dvě navigace selhaly, podařilo se nám skupinu studentů najít, doslova „ulovit mentora“ a udělat s ním rozhovor…


 

Studium probíhá interaktivně v duchu filosofie
Studium probíhá interaktivně v duchu filosofie "Co jsem zažil, posílám dál..."

Naše první otázka byla, co se právě děje…

       Začínáme další den, program si vedou studenti. Včera večer dostali zadání připravit aktivitu pro konkrétní cílovou skupinu a dnes tento program postupně realizují. Až proběhnou všechny hry, budeme se bavit o tom, jestli program byl pro konkrétní věk dětí dobře nastavený, co se povedlo, co by udělali jinak. Celý tento blok je koncipován jako příprava na závěrečnou práci.

     Protože na tomto víkendovém setkání pracují dva lektoři v tandemu, získaly jsme s kolegyní čas na další otázky…

Čím jste motivoval své studenty ke vstupu do studia?
     Přiznám se, že první motivací byl zákon. Oslovili jsme ale přednostně ty, kteří k pedagogice tíhnou.

Kolik máte přihlášených studentů?
      Byl jsem nakonec mile překvapen, je jich 25, sice už dva studium předčasně ukončili, ale ostatní se aktivně účastní.

Jak probíhala organizační příprava kurzu?
      Jsme tři mentoři – kolegové, máme rozdělená témata a domluvu, že si takto vypomůžeme i na dalších dvou kurzech, které nás ještě v rámci projektu čekají. Tím budeme mít proškolené skoro všechny stávající externí pracovníky ve dvou domech dětí a mládeže. Úžasná je databáze metodických listů. Při přípravě jsme opravdu ocenili, že máme kam sáhnout. Procházeli jsme si jednotlivé listy a třeba tohle třídenní setkání jsme hodně aktivit čerpali právě odtud. Máme s kolegy mentory rozdělené závěrečné práce po osmi lidech, průběžně je procházím já, pak budeme finalizovat každý ty své. Celková administrace studia je na mně.

Autor díla: Svatava Šimková

 Jak moc je to zátěžové, kolik mentální energie vás stálo připravit toto studium vedle vaší normální běžné práce?
      Můžu říct, že příprava byla velmi náročná. V tomto období se staráme o dvě táborové základny, připravujeme tábory, ukončujeme školní rok... Umím si představit, že bych tento víkend trávil jinak. Navíc sám studuji vysokou školu a odložil jsem vlastní zkoušku, protože jsem si říkal, že je pro mě důležitější teď dokončit studium s těmito lidmi.

Když si představíte další kurzy, udělal byste něco jinak?
      Mám nějaké poznámky ke kapitole Volný čas, díky svému studiu na vysoké škole. Při organizaci dalšího kurzu budeme víc vědět, na co to zaměřit, co udělat jinak.

Jak zvládají studenti přípravu závěrečných prací, odborný test? Narážíte na nějaké zásadní problémy?
      Myslím, že se nám podařilo v prezenční části připravit studenty tak, že vracíme závěrečné práce minimálně. Zatím jsem vrátil dvě práce, takže se docela. Většinou upravuji drobnosti, někdy tam chybí reakce dětí na činnost, někdy zas reakce pedagoga, když se děti nechovaly tak, jak očekával. Byl jsem překvapený přístupem studentů, že si cvičné testy zkouší a materiály opravdu prostudovali.

Jak vaši studenti zvládají formu práce přes elektronické systémy?
      U nás žádný problém není, na webových stránkách DDM jsem vytvořil prostředí, kam ukládáme všechny materiály a mají tam přímý odkaz na vstup do klubovny LMS a do vzdělávacího modulu.

Naším záměrem při stavbě studijního programu a při přípravě mentorů bylo, aby se maximum informací dalo prakticky využít. Jaké je u vás procento času praktických aktivit a procento času frontální výuky?
      Snažíme se vždycky zařadit jednu hodinu přednášky s diskuzí a pak nějakou aktivitu na 20 minut. Něco praktického, čím si vyzkouší teorii a reflexi, kdy si uvědomí využití pro práci s dětmi.

Umíte si představit, že byste se pozici mentora vedle své běžné práce věnoval dlouhodobě?
      Pokud bych školení vedl jen pro „své“ vlastní pedagogy, bylo by fajn mít to ve své pracovní době. Kdybych měl školit pro okres, už by se to nedalo zvládnout. Byl bych raději, kdyby se externistům na každém „domečku“ věnoval někdo dřív, než nastoupí k dětem.

Když bych přišla jako nový externí pracovník v současné době k vám do „domečku“, jakou dostanu podporu?
      Externisté jsou lidé, se kterými se vidíme dnes a denně. Bavíme se s nimi min. 1x za 14 dní. Řešíme, co potřebují oni od nás, co potřebujeme my od nich.
Než začne školní rok, máme s externisty schůzku. Tam proběhne proškolení BOZP, získají informace, jak vyplňovat deníky, informace o tom, že v „domečku“ existuje každý den pedagogická služba. To jsou interní pracovníci, se kterými mohou konzultovat pedagogické problémy, eventuálně se na ně obrátit, když nastane zdravotní problém. Každý externí pracovník má svého vedoucího oddělení, s tím může řešit další problémy. Po tomto kurzu mi přijde užitečné soustředit se na to, aby každý externí pracovník měl možnost absolvovat toto studium dřív, než nastoupí k dětem.

Studenti začínají hrát druhou připravenou aktivitu, my si s panem Matějíčkem prohazujeme role a on se ptá…

Mě by zajímalo, jak se rozdělovaly kurzy mezi mentory. V březnu se ke mně dostala tabulka, kde bylo uvedeno, že začínám 1. dubna 2013. A to jsem se tedy vyděsil. První myšlenka byla, že v tak krátkém čase nemáme šanci kurz naplnit. Uklidnil jsem se až po setkání mentorů v Praze. Zjistil jsem, že není potřeba kurz realizovat ihned 1. dubna, ale v rozmezí duben–srpen 2013, byl jsem rád, že máme delší čas.
      Vůbec to nebylo jednoduché. Do projektu K2 s námi vstupovalo 196 úspěšných mentorů – absolventů kurzu Systém přípravy, vedení a rozvoje pedagogů volného času a bylo jen 150 kurzů na pilotní ověření nového studijního programu. Spojily jsme se s republikovou radou SP DDM a řešily problém takto: SP DDM udělalo statistiku potřebnosti počtu kurzů na konkrétní kraje a my jsme s kolegyní mezi absolventy vytipovaly cca 30 % těch mentorů, u kterých jsme na základě odevzdaných metodických listů, testů a spolupráce v průběhu přípravy studijního programu vyhodnotily, že ponesou filozofii studia. Na jednotlivých krajských zástupcích rady SP DDM pak bylo rozložit podle potřebnosti přidělené kurzy v rámci kraje mezi další mentory. Projekt K2 a 150 kurzů v něm je rozdělen do čtyř etap a v zásadě nám bylo jedno, kdo z mentorů do které etapy se svým kurzem vstoupí. Ponecháváme toto plně na domluvě vaší profesní skupiny.


        Náš rozhovor pomalu kočí a mentor se vrací zpět ke svým studentům, aby se zapojil do připravených aktivit a poté s nimi udělal pedagogickou reflexi.

Poslední, co jsme slyšely, byla krátká evaluace kurzu. Z toho, co zaznělo kromě potlesku, bylo zásadní… Mohli jsme se seznámit navzájem. Víme, že všichni máme stejné problémy.

Vlasta Faiferlíkova a Petra Bláhová,
garantky Studia pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost

18. 06. 2013

Studenti se vypravili i za hranice  objektu překrásné Hájenky ... Společné hledání principů pedagogiky, které fungují ... I volný čas byl prosycen diskusí o společných pedagogických problémech a předáváním zkušeností
Studenti se vypravili i za hranice objektu překrásné hájenky Spoečné hleldání principů pedagogiky, které fungují I volný čas byl prosycen diskusí o společných pedagogických problémech a předáváním zkušeností

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek