Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Kompetence pracovní > „Den zdraví“ - projekt na podporu pohybových...

Ikona prakticky

„Den zdraví“ - projekt na podporu pohybových aktivit a zdravé výživy žáků

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Dagmar Jiroušková
Anotace: Propojení teoretických poznatků o zdravém životním stylu s praktickými aktivitami. Příklady zdravého jídelníčku a pohybových aktivit pro žáky s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence občanské » zvládá běžnou komunikaci s úřady
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence pracovní » zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a zdraví » 1. stupeň » 1. období » zaujímat správné základní cvičební polohy
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Tělesná výchova » 1. období » zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Tělesná výchova » 1. období » získat kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výchova ke zdraví
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Přírodopis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: zdraví, zdravá výživa, pohyb, relaxace, prevence

Zdraví je to nejcennější, co člověk má. A proto jezte zdravě a žijte zdravě!

Toto heslo začali naplňovat již 15. června 2005 žáci i pedagogové Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy v Jesenici, a tím byl odstartován 1. ročník Dne zdraví. Druhý ročník se uskutečnil 10. října 2006 a v říjnu 2007 proběhl již třetí ročník. K realizaci akce nás vedla skutečnost, že převážná část populace trpí nedostatkem pohybu a přibývá duševních a psychosomatických onemocnění. Rozhodli jsme se alespoň částečně zmírnit tento trend prevencí onemocnění prostřednictvím pohybu a zdravé výživy. Projekt je určen všem žákům naší školy bez rozdílu věku a postižení.

Jak probíhaly předcházející ročníky Dne zdraví?
1. ročník

Své schopnosti a dovednosti si žáci mohli prověřit při různých soutěžích - skok z místa, hod na cíl, jízda na rotopedu nebo koloběžce.
Za splněné úkoly dostávali drobné ceny ve formě ovoce i školních potřeb. Při ochutnávání zeleninového salátu a ovoce si připomněli důležitost vitamínů a minerálů. Dostatek tekutin doplňovali během celého dopoledne džusy a čajem.
Všichni se měřili a vážili a získávali informace o množství tělesného tuku.
Zpestření akce zajistily cvičenky aerobiku a taneční country skupina.
Při závěrečné besedě se žáci dozvěděli, že mají jíst méně sladkostí, které jsou zdrojem cukru, podporují vznik zubního kazu a vedou k obezitě s následným rizikem cukrovky.
Žákům připomínáme i důležitost konzumace mléka a mléčných výrobků, které zajišťují dostatek bílkovin a vápníku. Školní restaurace se podílela na přípravě salátů. V průběhu celého dne (snídaně-večeře) byly dodržovány zásady zdravé výživy.

2. ročník

Tematikou zdravé výživy byla vyzdobena tělocvična školy, kde proběhlo slavnostní zahájení.
Žáci se měřili, vážili a plnili různé pohybové disciplíny. Nejvíce se žákům líbilo sbírání míčků a jízda na rotopedech.
Počasí nám nepřálo, a tak se další pohybové aktivity v přírodě neuskutečnily. Chtěli jsme jezdit na koloběžkách, vycházkou dojít k Velkému rybníku či pobývat na Sluneční zahradě.
Tělesně zdatní jedinci odehráli turnaj ve vybíjené, méně zdatní či žáci s tělesným postižením přihlíželi a fandili spolužákům. Zařadili jsme relaxační chvilky a relaxace při hudbě.
Nejstarší žáci se zúčastnili besedy o zdravé výživě.
Nakonec si všichni zatancovali a nechali se unášet rytmem populárních písniček. Na závěr byly všem účastníkům předány diplomy a drobné ceny za zdařilé sportovní výkony.

3. ročník

Stejně tak jako v minulých ročnících, i letos si žáci prověřili své schopnosti a dovednosti při různých pohybových aktivitách 30. října 2007, v den, na který se všichni těšili.
Už slavnostní fanfáry a zahájení ředitelky školy Mgr. A. Kuchařové naladily každého. K dobré atmosféře přispěla i výzdoba tělocvičny a zpěv souboru Sluníčko.
Zdravě se jedlo po celé dopoledne, obzvlášť chutnaly zeleninové saláty, ovoce a džusy. Velkým zpestřením celé akce bylo taneční vystoupení skupiny LINCEJS z Rakovníka pod vedením paní Jandové a Kopřivové, k němuž se přidaly i naše děti i s učitelkami.

V příštím školním roce počítáme s uspořádáním již 4. ročníku Dne zdraví /říjen 2008/. Výhledově plánujeme v průběhu celého týdne plnění těchto cílů projektu:

 • radost a prožitek z pohybu
 • vytváření kladného vztahu k pohybové aktivitě
 • pozitivní atmosféra ve škole
 • podpora zdravé výživy (tj. pestrá a plnohodnotná strava, pitný režim s dostatečným množstvím tekutin

Chceme docílit, aby se radost z pohybu a zdravá výživa postupně staly trvalou součástí života našich žáků.

Ukázka časového harmonogramu projektového dne

8.00 - zahájení v tělocvičně školy, vystoupení country kroužku /Tanec s promenádou/ a pěveckého souboru Sluníčko
8.25 - 11.00 - pohybové aktivity a soutěže
(8.45 - 10.05 - svačina)
10.00 - 11.00 - pobyt v přírodě - turistika, vycházka k Velkému rybníku, zdolávání překážek v přírodě
11.10 - 11.45 - vystoupení hostující taneční skupiny LINCEJS z Rakovníka, slavnostní ukončení
(11.50 ­- 12.30 - oběd)

foto
foto
foto
foto

foto

foto

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 01. 2008
Zobrazeno: 16481krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JIROUŠKOVÁ, Dagmar. „Den zdraví“ - projekt na podporu pohybových aktivit a zdravé výživy žáků. Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LP/1890/„DEN-ZDRAVI“---PROJEKT-NA-PODPORU-POHYBOVYCH-AKTIVIT-A-ZDRAVE-VYZIVY-ZAKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.