Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Kompetence k řešení problémů > nenechá se při řešení problému odradit n...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Projekt Slovenský den

Praktický příspěvek
inspirace
modul
Autor Ivana Spěváčková
Cílem jednodenního celoškolního projekt, realizujícího průřezové téma Multikulturní výchova, je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází.

Projekt nazvaný Slovenský den je vytvořen pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. Účastnili se ho žáci všech ročníků - od 1. do 9. Do projektu byla také zapojena třída, která pracuje podle vzdělávacího programu Pomocná škola (zde jsou v současné době vzděláváni žáci 4., 6., 9. a 10. ročníku). Projekt realizuje průřezové téma Multikulturní výchova a dotýká se všech jeho tematických okruhů - tedy okruhů Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip sociálního smíru a solidarity.

Cílem projektu je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází. Touto cestou chceme podporovat toleranci a úctu žáků k příslušníkům různých národností. Projekt se také dotýká společné minulosti Čechů a Slováků a umožňuje žákům pochopit historické souvislosti.

Pro každou třídu je vytvořen program, který lze realizovat během čtyř vyučovacích hodin. Pátá (poslední) vyučovací hodina je věnována prezentttaci práce jednotlivých tříd. K této příležitosti se všichni žáci a učitelé sejdou v jedné třídě.

Žáci získají nové informace o Slovensku a Slovácích - většinu z těchto informací si budou muset samostatně vyhledat. Výstupem celého projektu je společné setkání žáků celé školy, prezentace prací a získaných poznatků, společné sdílení zážitků. Závěrečná prezentace rozvíjí komunikativní a sociálně personální kompetence žáků.

Použitá literatura a zdroje:

DOBŠINSKÝ, P.: Slovenské rozprávky. 5. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985.
MICHALKOV, S.: Mačiatka. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1976.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám