Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Studování Na Studánce (vzdělávací modul FS...

Studování Na Studánce (vzdělávací modul FS v Rychnově nad Kněžnou, září 2012)

Informativní příspěvek
Autor Pavla Osvaldová


Letošní čtvrtý vzdělávací modul Funkčního studia proběhl ve dnech 18. – 21. září za účasti 54 studentů ze všech tří ročníků, v pohádkovém prostředí lesního hotelu Na Studánce u Rychnova nad Kněžnou. Studiem nás tak provázely pověsti i skutečné příběhy z Rychnovska odrážející se ve výtvarném řešení hotelu, v názvech místností a dalších míst v okolí.


Tradiční benchmarking probíhal v Rychnově nad Kněžnou. Pozvali nás sem naši studenti Andrea Kolaříková a Láďa Vohralík, a také ředitel DDM Josef Solár, jenž absolvoval naše studium před několika lety. Zahájení proběhlo v obřadní síni rychnovského zámku, kde nás přijala místostarostka města.

Přivítání místostarostkou města RychnovaPřivítání místostarostkou města Rychnova

Poté jsme se účastnili dne otevřených dveří v DDM Déčko. Poznávání bylo zpestřeno hledáním tajenky, jež nás dovedla až do tajemného podzemí.

Tajemné podzemíTajemné podzemí

 

Při následném večerním programu jsme pak společně s pracovníky Déčka tuto benchmarkingovou návštěvu vyhodnotili. Pozitivní tvůrčí atmosféru večera nám zkalily jen neutěšené zprávy o udržitelnosti našeho Funkčního studia po skončení projektu Klíče pro život.

 

Následující dny jsme naplno věnovali vzdělávání.

Výuka v 1. ročníku byla zaměřena na propagaci. Pod vedením lektora Petra Vinše se účastníci seznámili s mnoha užitečnými informacemi o public relations a nové poznatky si hned vyzkoušeli prakticky. S lektorem Jaroslavem Jindrou se věnovali marketingu a fundraisingu. V závěrečných evaluačních dotaznících ocenili účastníci využitelnost všech tří témat pro praxi, zacílení obsahu přednášek na malé organizace zabývající se pedagogickou činností.

Účastníci 2. ročníku věnovali převážnou část modulu tématu Osobní prezentace v kontextu klíčových kompetencí, jímž je provázel lektor Aleš Bednařík. Toto bylo doplněno tématem Řešitelské porady a participativní vedení týmu, jež vedla lektorka Jana Heřmanová. Při evaluaci oceňovali účastníci nejčastěji získané prezentační dovednosti.

Výuka tématu Výuka tématu "Porady a vyjednávání"

 

Výuka ve 3. ročníku s lektorkou Olgou Medlíkovou byla zaměřena na porady a vyjednávání. Účastníky zde zaujaly zejména informace o argumentaci a o typologii lidí pro vyjednávání. Poslední studijní blok vedený lektorem Milanem Appelem byl věnován řízení změny.

Výuku sledovali také čtyři odborní konzultanti z řad vzdělavatelů a zaměstnavatelů, jejichž úkolem je posoudit obsah studia a jeho využitelnost v praxi v kontextu obdobných vysokoškolských vzdělávacích programů.

Jak vyplynulo ze závěrečné evaluace, účastníci 3. ročníku by přivítali pokračování studia formou dalšího rozšiřujícího ročníku nebo rozšiřujících kurzů. Tento vzdělávací modul byl však jejich jedenáctý, tedy poslední. Jak je v našem studiu zvykem, připravili na závěrečný večer překvapení.

Protože Rychnov nad Kněžnou je spjat s hrdiny knížky Bylo nás pět, zorganizovali naši třeťáci večerní „cestu do školy“ , jíž nás provázel Petr Bajza, Eda, Zilvar a další známé literární postavy. Ve „školní třídě“ v pavilonu u pramene došlo i na veselou výuku a také připomenutí zážitků z tříletého působení tohoto studijního kolektivu zvaného Velíčci. Třídní učitel Milan Appel pak předal „žezlo“ svojí kolegyni Vlaďce Dvořákové, třídní učitelce příštího nejstaršího ročníku.

Předávání žezla

 

Přání všech účastníků tohoto modulu bylo jednoznačné: Kéž se podaří najít způsob, jak toto jedinečné studium udržet i v příštích letech.

 

 

 

 

Pavla Osvaldová

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek