Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Klíče pro život – projekt, který doširoka...

Klíče pro život – projekt, který doširoka otevřel dveře mimoškolní výchově a vzdělávání

Informativní příspěvek
Autor Vlasta Kohoutová


V Kongresovém centru U Hájků v Praze se 21. listopadu 2012 konala závěrečná konference projektu Klíče pro život. Reakce jejích účastníků i vystoupení zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  zaměstnavatelů a vzdělavatelů potvrdily, že cíle projektu se podařilo naplnit.


Mimoškolní výchova, dnes označována za neformální vzdělávání, je kromě rodiny a školy třetím důležitým pilířem zdravého vývoje dětí a mládeže. Na toto téma se v Kongresovém centru U Hájků v Praze konala ve středu 21. 11. 2012 závěrečná konference národního projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, kterou zahájil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek. Jejím cílem bylo zrekapitulovat a zhodnotit průběh čtyřletého projektu, všech jeho klíčových aktivit, dosažené výstupy a jejich přínos pro zájmové a neformální vzdělávání, zaměstnavatele a vzdělavatele v České republice.

Mimoškolní výchova hraje v životě každého dítěte důležitou roli. Proto je nezbytné neustále zkvalitňovat vzdělávání těch, kteří se o děti a mládež starají v jejich volném čase. Právě k tomu velkým dílem přispěl národní projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ (www.kliceprozivot.cz), který od dubna 2009 realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) a který se nyní chýlí ke svému závěru (únor 2013). To potvrdil ve svém vystoupení na závěrečné konferenci nejen náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek, ale také Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT, Libor Bezděk, předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, Petr Kořenek, předseda Asociace vychovatelů školských zařízení, a Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže. Výstupy projektu ocenili také zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy, Zbyněk Svozil, děkan Fakulty tělesné kultury UP Olomouc, či Michal Kaplánek z Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času. Svými výzkumy projekt přinesl nové poznatky o dětech a mládeži, napomohl rozvoji informačního systému pro mládež v České republice, odstartoval proces zvyšování kvality organizací zájmového a neformálního vzdělávání, které pracují s dětmi a mládeží, i uznávání významu této činnosti pro profesní dráhu. Především ale nabídl těm, kteří se dětem a mládeži věnují, širokou paletu kvalitního vzdělávání.

„Obecně je to mimořádně přínosné studium z hlediska toho, jací lektoři jej připravují a jak intenzivně je cíleno na to, co doopravdy v neformálním vzdělávání potřebujeme. V tomto ohledu je to mnohonásobně efektivnější a přínosnější než vysoké školy, které jsem studoval. Je to zdaleka nejpřínosnější ‚školení‘, které jsem kdy absolvoval,“ zhodnotil studium 1. ročníku Funkčního studia v rámci projektu Klíče pro život ředitel jednoho z pracovišť Ekologického vzdělávacího střediska Lipka Martin Šrom.

Do projektu se zapojily tisíce pedagogů volného času a pracovníků věnujících se dětem a mladým lidem. Za 1 430 dnů jeho trvání vzniklo 381 vzdělávacích programů a 27 publikací (www.kliceprozivot.cz, sekce Publikace), proběhlo šest výzkumů v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a řada dílčích anket a šetření (www.vyzkum-mladez.cz), uskutečnilo se na 740 vzdělávacích akcí a odborných setkání s pedagogickými pracovníky školských zařízení (školních družin, školních klubů, středisek volného času) a nestátních neziskových organizací. Během čtyř let jeho realizace se tak podařilo položit základy systémové podpory zájmového a neformálního vzdělávání v České republice.

„Ve spolupráci se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zástupci dalších rezortů i krajů se nám podařilo naplnit cíle projektu a věříme, že také s jejich pomocí a s pomocí širší odborné veřejnosti budeme jeho výstupy společnými silami nejen šířit, ale hlavně rozvíjet. K naší společné snaze jistě přispěje i to, že se výstupy projektu daří promítat díky spolupráci s ministerstvem školství do strategických dokumentů, které významně ovlivňují zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže v České republice a stejně tak odbornou přípravu pracovníků, kteří se jim věnují“, uvedla ve svém vystoupení manažerka projektu Klíče pro život Mgr. Irena Hošková z Národního institutu dětí a mládeže.

Velkým překvapením pro účastníky závěrečné konference byla informace o zrušení Národního institutu dětí a mládeže, jehož činnost na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy skončí v prosinci 2013. Zatím není jasné, kdo na jeho aktivity naváže a bude je dále rozvíjet.

Součástí programu konference bylo vyhodnocení 1. ročníku soutěže „Brána k druhým“, kterou letos v dubnu vyhlásilo ministerstvo školství a realizátoři projektu Klíče pro život. Jejím smyslem bylo povzbudit děti a mládež k práci pro druhé v ochraně životního prostředí, v oblasti komunitní a sociálně-zdravotní, soutěžící zamířili přímo či nepřímo také do zahraničí a nebáli se pustit do kulturních projektů. Pět nejúspěšnějších týmů vybrala porota složená ze zástupců MŠMT, organizací zájmového a neformálního vzdělávání, Českého rozhlasu, NIDM, rozhodoval šéfredaktor týdeníku Respekt a Petr Vacek, herec Studia Ypsilon, který se také ujal moderování při vyhlašování nejlepších týmů. Jak to všechno dopadlo, můžete zjistit v tabulce výsledků:
http://userfiles.nidm.cz/file/oddeleni-propagace/brana/Celkovun_hodnocenus.pdf. Již nyní se rozbíhá druhý ročník soutěže Brána k druhým, který bude oficiálně vyhlášen v lednu 2013.

Národní projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám