Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Příklady dobré praxe 6

Ikona prakticky

Příklady dobré praxe 6

Ikona inspirace
Autor: Svatava Šimková
Anotace: Přinášíme vám šestou část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život. Vznikly v rámci Odbornostních setkáních na Ostružné v roce 2011, kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Kompetence k učení » znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  3. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: NIDM, příklady dobré praxe, neformální vzdělávání, Klíče pro život, průběžné vzdělávání

BAREVNÝ TÝDEN

Tematická oblast (odbornost):
Dramatická výchova
Autoři: Hana Lužná, Hana Šubčíková
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011

Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Volnočasová činnost s prvky dramatické výchovy, rozvíjející dovednosti, nadání a seberealizaci dětí formou indoorových a outdoorových aktivit a s možností realizace nejen ve školní družině, ale i na táborech, školách v přírodě či dramatickém kroužku. Jedná se o tvořivou činnost, při které děti zábavným způsobem uplatní, procvičí a prohloubí své znalosti získané ve škole, zapojí se do tvůrčí činnosti, při které získají a využijí nejrůznější schopnosti a dovednosti.
Kompletní metodický materiál je zde.ZÁBAVNÝ LÁTKOVÝ KRUH

Tematická oblast (odbornost):
Pohybové aktivity
Autor: Ivana Nakládalová
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a zdraví

Soubor netradičních psychomotorických her a cvičení s látkovým kruhem.jejichž cílem je spolupracovat s ostatními, podílet se na aktivní účasti, chápat vlastní podíl zodpovědnosti za práci ve skupině, přizpůsobit se požadavkům ostatních, rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci pohybů a fyzickou zdatnost a rozvíjet organizační  schopnosti dětí.
Kompletní metodický materiál je zde.
ZIMNÍ SNĚNÍ

Tematická oblast (odbornost):
Dramatická výchova
Autor: Marcela Žondrová
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Příklad dobré praxe nabízí nejrůznější hry s prvky dramatické výchovy motivované vymyšlenou pohádkou se zaměřením na environmentální, pohybovou a výtvarnou výchovu. Prostřednictvím nabízených aktivit získává dítě schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí, učí se vhodné komunikaci, reagovat v běžných situacích, prohlubovat schopnost vlastní realizace a souvislého vyjadřování před ostatními, rozvíjet fantazii a zdokonalovat své znalosti a dovednosti.
Kompletní metodický materiál je zde.

 

HRY S PÍSMENKY

Tematická oblast (odbornost):
Dramatická výchova
Autoři: Věra Vláčilíková František Švancara
Odbornostní setkání:
Olomoucký, Jihomoravský a
Zlínský kraj
Místo konání: Ostružná 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Jedná se o tvořivou činnost, při které děti zábavným způsobem uplatní fantazii, procvičí a prohloubí své znalosti získané ve škole, zapojí se do zajímavé činnosti, při které získají a využijí nejrůznější schopnosti a dovednosti. Cílem přitom je podněcovat k tvořivé aktivitě, pěstovat vztah k divadlu, rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, správnou výslovnost, srozumitelnost, samostatné vystupování.
Kompletní metodický materiál je zde.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 09. 2012
Zobrazeno: 5406krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Příklady dobré praxe 6. Metodický portál: Články [online]. 30. 09. 2012, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Klíče pro život/16531/PRIKLADY-DOBRE-PRAXE-6.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.