Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

Na jednotlivých krajských odbornostních setkáních aktivity Průběžné vzdělávání národního projektu Klíče pro život jsou postupně představovány dílčí výstupy - hodnotné příklady dobré praxe. Ty, které jsou uvedeny v článku, byly prezentovány na setkáních v Praze, Olomouci, Havlíčkově Brodě a Mariánských Lázních.

Způsob adaptace

Tématická oblast (odbornost):
Centra předškolních dětí
Autor: Markéta Müllerová
Odbornostní setkání: Praha
Místo konání: Praha
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Dítě a ten druhý,
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika
Kompletní metodický materiál je zde.

První "vystoupení" z ochranné náruče rodiny do společnosti, do světa, do neznáma, do základů samostatné existence – to vše se odehrává, když dítě přijde poprvé do mateřské školy. Myšlenka, že my dospělí si neumíme příliš představit, jak velké téma to je a jaké psychické následky přinášejí pocity, které přitom dítě prožívá, mě jako pedagožku a terapeutku přivedla k nápadu více se danou problematikou zabývat a pracovat s ní tak, abychom pomohli eliminovat stresovou zátěž takové situace, a byli především průvodci a pomocníky na cestě dítěte "do světa" – neboť od zkušenosti prvního vstupu se budou odrážet všechny vstupy dítěte kamkoli dále a budou se dařit lépe a směleji s pozitivní prvotní zkušeností.

Veselé tričko

Tématická oblast (odbornost):
Výtvarná (textilní tvorba, batika)
Autor: Karolína Lepíková
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Místo konání: Olomouc
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura

Kompletní metodický materiál je zde.

Zvolené téma rozvíjí různé vědomosti, schopnosti a dovednosti dětí, formuje výtvarné myšlení, cítění, rozvíjí výtvarné vyjádření, umožňuje dětem, aby se realizovaly a uplatňovaly získané poznatky v praxi. Děti si zopakují, co vědí o barvách, o kontrastu studených a teplých barev, o barvách základních a produktech jejich vzájemného míchání. Každé dítě si pak vytvoří originální tričko.

Motivační příprava budoucích praktikantů

Tématická oblast (odbornost):
Vzdělávání instruktorů a vedoucích
Autor: Martina Beranová
Odbornostní setkání:
Olomouckého a Moravskoslezského kraje
Místo konání: Olomouc
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a společnost

Kompletní metodický materiál je zde.

Jedná se o motivační víkendový projekt, jehož záměrem je podpořit zájem cílových osob, teoreticky je vybavit pro eventuální budoucí spolupráci s realizačním týmem tábora a tyto osoby hlouběji poznat s ohledem na jejich schopnost práce s dětmi a vhodnost pro začlenění do fungujícího týmu pracovníků. Pro vybrané kandidáty následně navazuje školení pracovníků tábora, které účastníkům předává kromě teoretických základů a zákonných náležitostí i praktické dovednosti.

Aerobik pro děti

Tématická oblast (odbornost):
Pohybová výchova
Autor: Iva Novotná
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova
Člověk a zdraví

Kompletní metodický materiál je zde.

Příklad dobré praxe představuje fungující pohybovou volnočasovou aktivitu zájmové činnosti DDM Mělník. Aktivita má propracovaný program i metodiku. Jejím hlavním smyslem je poskytovat dětem a mládeţi prostor pro vyplnění volného času. Aktivita přináší dětem radost, dává jim prostor pro sebevyjádření, je stimulem při relaxaci.

H klub

Tématická oblast (odbornost):
Deskové hry
Autor: Miroslav Štěpánek
Odbornostní setkání:
Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj
Místo konání: Mariánské Lázně
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a společnost

Kompletní metodický materiál je zde.

Deskové hry mají své opodstatněné místo v zájmovém vzdělávání, velká řada z nich je použitelná i v běžné výuce. Poskytují dětem smysluplnou, zajímavou a zábavnou náplň využití volného času.
Nabídnout lze dětem velké množství různých her, určených pro různé věkové skupiny. Pokaždé záleží na jejich výběru. Řada her je cíleně zaměřená na získávání informací z určitého oboru, například na rozvoj prostorové představivosti, procvičení základních matematických znalostí, jazykových znalostí apod.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám